Bize Ulaşın
2019'da  yol almaya başladığımız bu gün dahil  ekonomideki  mevcut durum işletmeler için son derece ciddi ve alışılmadık meydan okumalarla dolu. 2019...
Dünyadaki işletmelerin %80’ini oluşturan Aile Şirketleri kurumsallaşırken şirket yönetiminde aile ilişkilerinin kurumsallaşamaması ve şirket yönetimin...
Aile Şirketlerinin başarılı olabilmeleri için iş ve aile değerlerini birbirlerinden ayrılabiliyor olmaları gerekmektedir. Aile şirketlerinde yönetimde...
Türkiye’de ekonominin yüzde 95’ini aile şirketleri oluşturmaktadır. Genel istatistiklere göre dünyada ve Türkiye’de aile işletmelerinin sadece yüzde 5...
Aile Anayasası hazırlamak, aile üyelerinin birbirlerine olan güven ve sorumluluklarını net bir şekilde ortaya koyabilmek için önemli bir adımdır. Eğer...
Her aile şirketi için Aile Anayasasına gerek olmayabilir. Ancak aile şirketlerinin sorunları çok benzer… Kurucu, çocuklar, kuzenler ve damatlar derken...
Aile şirketlerinin kötü yönünü destekleyen pek çok örnek olduğu ama iyi yönetildiğinde aile şirketlerinin olağanüstü başarılar gösterdiği de ortada. İ...
Aile Şirketleri dünyada olduğu gibi ülkemizde de en yaygın bir şirket türüdür. Fortune 500 içinde yer alan şirketlerin % 40’ından fazlasının aile şirk...
Aile Şirketlerinde Temel Başarı için Ortak Akıl Yönetim Danışmanlığı aşağıda ki konulara önem vermekteyiz. Ortaklar/ hissedarlar sözleşmesinin haz...
Aile şirketlerinde en fazla Yetki- Sorumluluklar ve Görev tanımlarının net olmaması sorunu yaşanıyor. Bir aile şirketi büyüdükçe ve genişledikçe sorun...
Türkiye’deki şirket yapılanmasının büyük bir bölümünün aile şirketi olduğu ve bundan sonra kurulacak şirketlerin de bunu devam ettirecek nitelikte old...
Aile şirketlerine yönelik çalışmalar, birkaç kuşağa ulaşmış şirket sayısının oldukça düşük olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durumun altında yatan en ön...
Aile şirketlerinde en önemli adım doğru Kurumsallaşmadır. Kurumsallaşma sağlanarak aile şirketlerinin çok hızlı ilerlemesi, büyümesi mümkündür. Ortak...
Her tür geçiş döneminde görüldüğü gibi küçük işletmelerin de büyürken çeşitli sorunlarla karşılaşacakları muhakkaktır. Ülkemiz ekonomisinin gelişmesin...
Değişimi yönetemeyenler işletmelerini profesyonel bir şirket gibi değil, aile gibi yönetiyorlar! İlk yıllarda aile büyüğünün coşkulu ve hırslı girişim...
1- Daralan İç Piyasaya Karşılık İhracata Ağırlık Verilmelidir. 2- Mali Disiplin İlan Etmelidir. Tüm Maliyetler Gözden Geçirilmelidir. 3- Saha Satış...
Aile işletmelerinin sahipleri işletmeleri kendine ait bir varlık olarak gördüklerinden dolayı yönetimi profesyonel yöneticilere bırakmak istememekte v...
Türkiye’de aile şirketlerinin ömrü kısa oluyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre Türkiye’deki 1 milyon 350 bin şirketin yüzde...
Aile Şirketlerinde Yönetim Danışmanı Dr. Yılmaz SÖNMEZ; Bir aile işletmesi yaratmak ve onu başarılı kılmak için kaç yıl veya kaç jenerasyon geçtiği ön...
Yapılan araştırmaya göre Türkiye’deki aile şirketleri yöneticilerinin % 68 gibi büyük bir çoğunluğu kendinden sonra yönetimi hangi çocuğuna kime devre...
İŞLETMELERDE KRİZ DÖNEMİNDE YAPILACAK 7 HAYATİ ADIM Krizin olumsuz sonuçlarıyla başa çıkmak için alınması gereken önlemler “kurum”, “lider”,“koçluk”...
Perakende, sürekli gelişim, değişim ve yenilik gerektiren bir alan olarak süreklileştirilmiş sektörel eğitimlere en çok ihtiyaç duyan sektörlerden bir...
Her şirketin/ işletmenin üretim ve iş modellerine göre bir organizasyon yapısı bulunmaktadır. Bu organizasyon yapısı; finans – dış ticaret- ithalat-ür...
Başarı ve gelişime açık olan Aile Şirketleri kazanırken, iç politikalarına gömülen, yöneticilerin görev ve yetkilerini karıştıran Aile Şirketleri kayb...
Aile şirketlerinde özellikle 2. ve 3. kuşağın devreye girme sürecinde, şirketlerde çok sancılı bir dönemin baş gösterdiğine dikkat çeken Aile Şirketle...
Aile Şirketlerinin ömürü ortalama  25 yıl.Sadece Türkiye’de değil Dünya'da da 4.nesile ulaşabilmiş aile şirketlerinin sayısı parmakla göste­rilebile...
Dünyada bilinen en eski Aile Anayasası, 250 milyar dolarlık Mitsui Şirketi'nin kurucusu Mitsue Haçirobei tarafından 1694 yılında Japonya'da hazırlanmı...
VİZYON: Bir vizyon mutlaka olmalı. Son derece açık bir şekilde ortaya konulan vizyonun, bütün çalışanlara anlatılması ve paylaşılması da gerekiyor. Y...
Başarı ve gelişime açık olan Aile Şirketleri kazanırken, iç politikalarına gömülen, yöneticilerin görev ve yetkilerini karıştıran Aile Şirketleri kayb...
Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık olarak Aile Şirketlerinde yaptığımız çalışmalarda en büyük sorun aile şirketlerinin iş ve aile kavramlarının tam olarak...
Aile şirketlerinde etkin bir kurumsallaşmanın sağlanabilmesi için dikkate alınması gereken hususlar şu şekilde sıralanabilir: a) Aile şirketlerinde,...
Ortaklık yapısı, çoğu zaman mahrem tutulan ama daha sonradan kavga konusu olan yegane konulardan biridir. Çoğunlukla gerçek olan oran ile resmi olan o...
Aile Anayasında Olması Gereken Belli Başlı Maddeler: 1. Bölüm: Aile Şirketi Temel İlkeleriGerekçe Amaç Prensipler Aile ve Kurum Kültürü Ailey...
Aile Şirketlerinde Aile anayasası hazırlamak, ciddi çaba harcamayı ve bazen de saatler boyu süren toplantılar düzenlemeyi gerektiren bir süreçtir. Ail...
Türkiye’deki aile şirketlerine baktığımızda en büyük sorunun, kurumsallaşma ve profesyonelleşmeye geçişte ve yönetimin ikinci nesile devrinde yaşandığ...
Türkiye’de birçok aile şirketi, kuruluşlarının 30 ila 50’inci yıllarını kutluyor. Bu şirketlerin önemli bir kısmı, ikinci kuşağa geçme aşamasında. Kur...
Şirket sahibi her ailenin kendi ihtiyaçlarını yine kendilerinin belirlemesi gerektiğinin önemli bir husus olduğunu vurgulamış. "Tüm bu hususlar, ortak...
Aile Anayasası hazırlamak, ciddi çaba harcamayı ve bazen de saatler boyu süren toplantılar düzenlemeyi gerektiren bir süreçtir. Aile anayasası, aile i...
İşletmelerdeki sistem sağlıklı hale getirilmesi ile şirket kurumsallaşarak geleceğin büyük firmaları arasında kendine yer bulabilecektir. Bu kapsamda ...
Türkiye’de aile anayasası ve aile konseyi gibi kavramların çalışmaları yeni yeni başlamış durumda. Şirketlerin bu konudaki çalışmalarını derlerken şu...
Düzenli olarak yeni müşteriler kazanan biri olmanın herhangi bir formülü ya da sırrı yoktur. Aksine, yeni müşteriler kazanma yetisi, belli bir yönde d...
Aşağıdaki sorular bir şirketin kurumsallaşma düzeyini kendi kendine tespitinde yardımcı olacaktır:Şirketinizin herkesçe bilinen yazılı misyon ve v...
“Bir işletmeyi dede kurar, baba büyütür, oğul tutar, torun sanat tarihi okur.” Alfred Marshall Kurumsallaşma sürecinde yaşanan en önemli sorunlardan...
Büyüdüğünü ve geliştiğini hisseden firmaların sahipleri ve yöneticileri önce YENİDEN YAPILANMA (YY) ya karar vermeli, nasıl yapılması gerektiğini araş...
İletişimin son derece kolaylaştığı, bilginin neredeyse ışık hızıyla yayıldığı günümüzde bir şirketi yönetmenin de artık o kadar kolay olmadığı, işin i...
Dünyada ülkeden ülkeye yüzde 65-80 arasında deği­şim gösteren aile şirketi oranının ülkemizde aşağı yukarı % 95 olduğunu görüyoruz. İkinci kuşaklara...
Yöneticinin karar alınırken ve uygularken ekibiyle birlikte hareket etmesi ve başarı ya da başarısızlığı ekibiyle paylaşması demektir. Toplantı işletm...
Kurumsallaşma, işletmenin büyümeye başladığı noktada oluşmaya başlaması gereken bir olgudur. Bu noktaya gelmemiş işletmelerin kurumsallaşma çabası gös...
Aile Anayasası Ne Zaman Düzenlenmeli?  Aile anayasası şirket büyürken hazırlanmalıdır. Aile Şirketinin özellikle düşüş dönemlerinde aile anayasas...
İşletmeler kurumsallaşmanın bir gereği olarak, görev ve sorumluluk yükledikleri uzman işgörenlere yetki devri yapmak zorundadır. Bu durum aile bireyle...
1. Lider: İtibar yönetimi liderden başlar. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki itibarın yönetilmesindeki yüzde 50 sorumluluk kurumun liderinin üzerinde...
75 aile şirketi üzerinde yaptığımız araştırmada, Türk ekonomisinin girişimci özellikleri arasında işletme yapılarına aile şirketlerinin egemen olduğu...
Bir aile şirketi, aile bireylerinin sahipliğinin baskın olduğu ve şirket yönetiminin işletmeyi bir “aile işletmesi” olarak algıladığı yapılanmadır. Bu...
Başarının sürekliliği, şirketin nesilden nesile sürmesi ise bu başarı nasıl sağlanacaktır?  Dünyada ve ülkemizde şirket ömrü ile ilgili bilgiler, kuş...
Aile İşletmelerinin Kurumsallaşmasında Başarı Faktörleri Aile İşletmeleri, girişimci önderlik performansının bir ifadesidir. Aile İşletmelerini var...
21. yüzyıla damgasını vuran küreselleşme, dünyanın pek çok dinamiğini değiştirdiği gibi politik, ekonomik, teknolojik, çevresel ve sosyal gelişmelere...
1. Aile Anayasası'nın Oluşumu Aile Şirketlerinin sürdürülebilir bir başarı sağlayabilmeleri için hem ailenin hem de şirketin Kurumsallaşması gerekiyo...
Şirketler canlı organizmalar gibidir. Nasıl ki, canlı bir organizmanın sağlıklı yaşayabilmesi için bütün organlarının ahenkle çalışması gerekiyorsa, b...
İş dünyasında belirli bir dönemde geçerli olan ilke ve kuralları, tam zamanında belirleyip hayata geçirmek sanıldığı kadar kolay değil. Çünkü önümüze...
KOBİ’lerin, büyüme aşamasın­da yaptıkları temel bazı hatalar, telafisi zor sonuçlar doğurabili­yor. Onun için bu kritik hatala­rı göz ardı etmemelisin...
İş dünyasında belirli bir dönemde geçerli olan ilke ve kuralları, tam zamanında belirleyip hayata geçirmek sanıldığı kadar kolay değil. Çünkü önümüze...
Dünyada bilinen en eski Aile Anayasası, 250 milyar dolarlık Mitsui Şirketi'nin kurucusu Mitsue Haçirobei tarafından 1694 yılında Japonya'da hazırlanmı...
Aile şirketlerini yok eden 7 ölümcül günah var. Bunları önceden görüp, çözüm üreten aileler başarıya ulaşıyor, diğerleri kalıcı ve yıkıcı sorunlarla u...
Türkiye’de kamu kurumlarını bir kenara bırakırsak, şirketlerin yüzde 99’unu aile şirketleri oluşturuyor. Aile şirketlerinin en büyük sorunu kurumsalla...
Türkiye’de pek çok aile şirketi üçüncü kuşağa gelmeden yok oluyor. Ayakta kalanlar ise el değiştiriyor. Oysa kurucu patronlar, veliahtlar ve yönetim u...
Maaşların belirlenmesinde iki nokta önemlidir. Bunlardan birincisi aile mensuplarının şirkette fiilen görev alıp almadıkları, ikincisi ise icrai görev...
Kriz dönemlerinde paniklemek kolaydır. Müşteriler cüzdanlarını kapatır ve satışlar düşmeye başlar. Böyle dönemlerde yöneticiler daha fazla hata yapmay...
Aile şirketlerinde hiç şüphe yokki en önemli eksiklik kurumsallaşmakta çokca zorlandıdır. İstatistiklerin, aile şirketlerinin yüzde 30'unun ikinci nes...
Şirketler de en önemli adım doğru kurumsallaşmadır. Kurumsallaşma sağlanarak şirketlerin çok hızlı ilerlemesi, büyümesi mümkündür. Yönetimde kaç aile...
Şıp Sevdi Sendronuma giren şirketler saldırgandırlar. Bir anda yeni bir sektöre girerler, çıkaranlar, ortak olurlar. Bu ifadeler boyutu tanıdık geldi...
Krizin olumsuz sonuçlarıyla başa çıkmak için alınması gereken önlemler “kurum”, “lider”, “koçluk” ve “çalışan” düzeyinde olmak üzere, 4 aşamada ele al...
Yeniden yapılanma, kurumların ve firmaların değişen koşullara uyum için yeniden örgütlenmelerini tanımlayan bir terim. Günümüzde küçük bir iş yerinden...
Ekonomiler, artan global rekabete, enerji kısıtlamalarına, iklim değişikliğine ve politik istikrarsızlıklara karşı kendilerine birer güvenlik duvarı (...
İşletmeler günümüz ekonomik koşulları içersinde rekabette üstünlük sağlayıp çok sayıda rakipleri arasından farklılaşarak kendini göstermesi için değiş...
Yeniden yapılanma kavramı çok geniş ve farklı boyutlarda değerlendirilebilecek bir kavramdır. Günümüzde yeniden yapılanma yaygın olarak firmaların, ve...
Her aile şirketi için Aile Anayasasına gerek olmayabilir. Ancak aile şirketlerinin sorunları çok benzer… Kurucu, çocuklar, kuzenler ve damatlar derken...
Aile Şirketleri dünyada olduğu gibi ülkemizde de en yaygın bir şirket türüdür. Fortune 500 içinde yer alan şirketlerin % 40’ından fazlasının aile şirk...
 Aile şirketlerinin kötü yönünü destekleyen pek çok örnek olduğu ama iyi yönetildiğinde aile şirketlerinin olağanüstü başarılar gösterdiği de ortada....
Aile Anayasası hazırlamak, aile üyelerinin birbirlerine olan güven ve sorumluluklarını net bir şekilde ortaya koyabilmek için önemli bir adımdır. Eğer...