Aile Şirketinizin Geleceğini Şekillendirin ve İleri Taşıyın 

Aile işletmeleri, hem ailenin hem de işin geleceğini şekillendiren benzersiz dinamiklere sahiptir. İş dünyasının hızlı değişimine ve rekabetçi baskılara dayanmak için işletmenizi kurumsallaştırmak önemlidir. Kurumsallaşma Danışmanlığı hizmetimizle, aile şirketinizin geleceğini güvence altına alıyor ve sürdürülebilir büyüme yaklaşımıyla ileri taşıyoruz.

Neden Kurumsallaşma?

Aile şirketlerinde kurumsallaşma neden gereklidir? Karşılaştığınız cevaplar, “bugüne kadar şirketimi neden kurumsallaştırmadım?” ya da “iyi ki, şirketimde kurumsallaşma adımları atmışım” diyeceğiniz türdendir. Gelin birlikte göz atalım.

• Sürdürülebilirlik ve Uzun Vadeli Başarı

Aile şirketleri, kurumsallaşarak kurumsal değerler, misyon ve vizyon oluşturma süreçlerini standartlaştırabilirler. Bu, şirketin uzun vadeli hedeflerini daha net ve sürdürülebilir kılacaktır.

• Profesyonellik ve Verimlilik.

Kurumsallaşma, iş süreçlerinin standardizasyonunu ve profesyonelleşmesini sağlar. Bu, çalışanların rollerini ve sorumluluklarını daha net anlamalarına yardımcı olur, böylece daha verimli ve etkili çalışmalarını destekler.

• Risk Yönetimi ve Şeffaflık.

Kurumsallaşmış şirketler, riskleri daha sistematik bir şekilde tespit eder ve yönetir. Aynı zamanda, şirket içi ve dışı paydaşlara karşı daha şeffaf bir yapıya sahip olurlar.

• Nesiller Arası Geçiş Kolaylığı.

Kurumsal yapılar, aile şirketlerinde liderlik geçişini daha düzenli hale getirir. Aile içi çatışmaları azaltarak, genç neslin şirket yönetimine daha kolay adapte olmasını sağlar.

• Rekabetçilik.

Küresel pazarlarda rekabet edebilmek için kurumsal standartlara sahip olmak neredeyse zorunludur. Kurumsallaşma, şirketlerin uluslararası standartlara uyum sağlamasına ve böylece rekabetçi avantaj kazanmasına yardımcı olur.

• Tutarsızlık ve Önyargıların Önlenmesi.

Aile şirketlerinde, duygusal bağların iş kararları üzerindeki etkisi minimize edilmezse, yanlış kararlar alınabilir. Kurumsallaşma, objektiflik ve tarafsızlığı teşvik ederek bu tür tutarsızlıkları ve önyargıları ortadan kaldırır.

• Yatırımcı ve Paydaş Güveni.

Kurumsallaşmış şirketler, dış yatırımcılar ve diğer paydaşlar için daha cazip hale gelir. Bu tür şirketlerde yapılan yatırımların riski daha düşük olarak algılanır, çünkü yönetim yapıları daha şeffaf ve öngörülebilirdir.

• Yeteneğin Cezbedilmesi ve Muhafaza Edilmesi.

Kurumsal yapıya sahip olan aile şirketleri, yetenekli profesyoneller için daha cazip hale gelir. Bu profesyoneller, kariyer yollarının ve beklentilerinin daha net olduğu şirketlerde çalışmayı tercih ederler.


Neler Yapıyoruz?

Ortak Akıl Danışmanlık olarak aile şirketleriyle 25 yılı aşkın mesaimizle sancı alanlarına “içeriden” bir yaklaşımla odaklanıyor, işletmenizin kültürel yapısına uygun ancak küresel rekabetçiliği önceleyen stratejik enstrümanlarla sorunu çözüyoruz.

Kurumsallaşma Aşamalarımız Neler?

Kurumsallaşmayı soyut metinlerin ötesinde işletmenin “iş yapma biçimine” işleyecek bir yaklaşımla ele alıyor ve aile işletmenizi “sürekli öğrenen organizasyona” dönüştürüyoruz. Peki izlediğimiz aşamalar neler?

Kurumsal Vizyon ve Misyon Oluşturuyoruz

İlk adım, işletmenizin neden var olduğunu ve nereye gitmek istediğinizi netleştirmektir. Bir kurumsal vizyon ve misyon oluşturarak, işletmenizin çölde yönünü bulmasını sağlayacak bir “kutup yıldızı” işlevi görüyoruz.

Kurumsal Altyapı Oluşturuyoruz

Kurumsal altyapı, işletmenizin sağlamlığının temelidir. İş süreçlerini standartlaştırıyor, işleyişin şeffaflığını artırıyor ve etkili bir yönetim yapısı oluşturarak, işletmenizin daha “dayanıklı” hale gelmesini sağlıyoruz.

Etkin Yönetişim ve Liderlik Geliştiriyoruz

Etkili bir yönetim ve liderlik, işletmenizin başarısının anahtarıdır. Kurumsallaşmanın temel bir bileşeni olarak organizasyonunuzun yönetişim yapılarını ve liderlik yeteneklerini geliştiriyoruz.

Stratejik Planlama ve Uygulamaya Odaklanıyoruz

İşletmenizin stratejik hedeflerini belirlemek ve uygulamak, uzun vadeli başarıyı destekler. Stratejik planlama ile işletmenizi yarınlara daha rekabetçi bir yapı olarak hazırlıyoruz.

Performansı Yönetiyor ve İyileştiriyoruz

İşletmenizin performansını değerlendirmek ve sürekli olarak iyileştirmek, rekabetçi kalmanızı sağlar. Veri odaklı yaklaşımla, iş süreçlerinizi takip ediyor, geri bildirim veriyor ve optimize ediyoruz.


Neden Biz?

Kurumsallaşma, aile işletmenizin geleceğini şekillendirmenin temelidir. Ortak Akıl Danışmanlık aile şirketlerinin sürdürülebilir büyüme yolculuğunda gerçek bir “kurumsallaştırma” uzmanıdır ve işletmenizle aynı dili konuşur. Neden bizi tercih etmelisiniz?

Uzmanlık ve Odaklanma

Biz, aile işletmelerinin karmaşıklığını ve benzersiz ihtiyaçlarını anlamak için yıllarca süren deneyime sahibiz. Odak noktamız, aile işletmeleri dünyasını anlamak ve müşterilerimize özel çözümler geliştirmektir. Aile değerlerini koruma ve işletmenin geleceğini güvence altına alma konusundaki hassasiyetimiz, müşterilerimize eşsiz bir değer sunar.

Özelleştirilmiş Çözümler

Her aile işletmesi nev-i şahsına münhasırdır ve Ortak Akıl Danışmanlık olarak biz bu farklılıkları takdir ederiz. Çözümlerimizi, işletmenizin benzersiz ihtiyaçlarına ve hedeflerine uyacak şekilde özelleştiririz. Bizimle çalıştığınızda, sıradan bir yaklaşım yerine işletmenize özel bir strateji ve çözümle karşılaşırsınız.

Deneyim ve Köklü Geçmiş

Kurumsallaşma ve stratejik planlama konularında 25 yıldan fazla deneyimimiz ile Türkiye’nin önde gelen aile işletmelerinin güvenilir yol arkadaşıyız. Bu süre zarfında edindiğimiz derin bilgi ve pratiğimiz, işletmenizin büyümesi ve sürdürülebilir başarıya ulaşmasını desteklemek için kullanılan güçlü bir araç haline geldi.

Uzun Vadeli İşbirliği

Bizim için “yol arkadaşlığı” yaptığımız aile işletmeleri, sıradan bir müşteri değil, uzun vadeli bir işbirliği fırsatıdır. Her aşamada size rehberlik etmek ve başarınıza katkıda bulunmak için buradayız. Başarı, sadece bir projenin sona ermesi değil, sürekli bir büyüme yolculuğunun başlangıcıdır ve bu yolculukta başarılarınız bizlere gurur verir.


Ortak Akıl Kurumsallaşma Danışmanlığı Hangi Başlıkları İçerir?

Ortak Akıl Kurumsallaşma Danışmanlığı  uçtan uca bir süreç olup, aşağıdaki başlıklarda şirketin büyümesine yönelik dokunuşları içerir.

İK ve Yetenek Yönetimi Danışmanlığı

İşletmenizin insan kaynakları süreçlerini optimize eder ve işgücünüzün etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar. Daha verimli işe alım süreçleri, çalışanların gelişimi için daha fazla fırsat, çalışan bağlılığının artması ve işletmenin stratejik hedeflerine uygun yeteneklerin sağlanmasını hedefler.

Mali İşler Danışmanlığı

İşletmenizin finansal sağlığını izler, iyileştirir ve mali hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur. Daha etkili bütçe yönetimi, maliyet azaltma fırsatları, finansal kararlar için daha iyi bilgi, vergi avantajları bu sayede sağlanır.

Finans Danışmanlığı

İşletmenizin mali stratejilerini optimize eder ve finansal başarıyı maksimize eder. Yatırım getirisi artışı, risk azaltma, finansal kararlar için uzmanlık, sermaye verimliliği bu danışmanlığın sağladığı en temel kazanımlardır.

Üretim Danışmanlığı

İşletmenizin üretim operasyonlarını optimize eder ve maliyetleri azaltır. Sonuç: daha hızlı, dijital ve yeşil üretim, düşük maliyetler, kalite artışı, envanter kontrolü.

Satış Danışmanlığı

İşletmenizin satış operasyonlarını geliştirir ve gelir artışına katkıda bulunur. Süreç daha fazla satış müşteri sadakati, rekabet avantajı, satış ekiplerinin yetkinleştirilmesi ile sonuçlanır.

E-Ticaret Danışmanlığı

İşletmenizin online varlığını güçlendirir ve dijital satışları artırır. Daha geniş müşteri tabanı, online satışlar, dijital pazarlama stratejileri, rekabetçi çevrimiçi varlık bu süreç sonunda aile işletmenizin kazanacağı eşsiz sonuçlardır.

İhracat Danışmanlığı

İşletmenizin uluslararası pazara açılmasını destekler ve küresel büyümeyi teşvik eder. Yeni pazarlara erişim, uluslararası büyüme, rekabet avantajı, uluslararası ticaret uzmanlığı aile işletmenizin hanesine yazılan artılar olacaktır.


Özgün Yanlarımız Neler?

• Ailenize ve şirketinize özgü butik yaklaşım 25 yıldan fazla deneyim.

• Masabaşı değil, saha odaklı danışmanlık

• Profesyonel ve birikimli bir danışman ekibi

• Şirketinizin özgün yapısına uyarlanmış stratejik planlar

• Geleceği şekillendirmenize yardımcı olan pratik rehberlik

• Sizi rakiplerinizin önüne taşıyacak stratejik avantajlar

• Sürdürülebilir büyüme felsefesi


Kurumsallaşma: Avantajlar ve Zorlu Yanlar

Tüm zorlu yanlarına karşın kurumsallaşma aile işletmelerinin ayakta kalabilmeleri, zamana direnerek küresel düzeyde rekabetçilik kazanabilmeleri için gerekli bir yolculuk, dahası felsefi bir dönüşümdür.

Avantajlar

• Kurumsallaşma, işletmenizin daha sağlam ve sürdürülebilir hale gelmesini sağlar.

• İşletmenizin daha profesyonel bir imaj kazanmasına yardımcı olur.

• İş süreçlerinin daha verimli ve etkili hale gelmesi için dayanıklı bir çerçeve çizer.

• Aile değerlerini korurken, işinizi daha profesyonel bir şekilde yönetmenize olanak tanır.

Zorlu Yanlar

• Kurumsallaşma süreci zaman ve kaynak gerektirebilir.

• Bazı aile üyeleri için değişiklikler zor olabilir.

• İşletme içinde uyum sağlamak zaman alabilir.


Kurumsallaşma, aile işletmelerinizin geleceğini şekillendirmenin anahtarıdır. Ortak Akıl Danışmanlık kurumsallaşmanın zorlu ancak gerekli bir süreç olduğunu bilir ve operasyonunu bu gerçek üzerine inşa eder.

Siz de daha fazla bilgi almak ve işbirliği yapmak için bize ulaşın. Türkiye’nin lider aile şirketleri danışmanı olarak, sizinle birlikte başarıya yürümek için sabırsızlanıyoruz.

Ortak Akıl Stratejik Kurumsallaşma Danışmanlığı ile ailenizi ve şirketinizi kurumsallaştırın, sürdürülebilir büyüme yolculuğuna güvenle çıkın.

Çözüm Ortak Akıl’da.