İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Günümüzde mesleki anlamda öne çıkan kalite yönetim süreçlerinin yönetilmesi aşamasında hizmet veren bir meslek grubu olarak ön plana çıkan bu meslek grubu kalitenin sağlanması müşteri memnuniyetinin üst seviyeye çıkarılması gibi amaçları yerine getiriyor. Aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaları yerine getirmek amacı ile de bu yönetim alanında hizmet veriyor. Mesleki anlamda yeterliliklerin sağlanması aşamasında da bu tür hizmetlerin öne çıktığı görülüyor.

Kalite sistemini ayakta tutmak ve çalışma süreçlerini daha verimli bir yapıya dönüştürmek adına bu meslek grubu çalışmalarından yararlanılıyor. Aynı zamanda çeşitli firmalara danışmanlık hizmetlerinin içerikleri de yine yönetim sistemleri danışmanlığı kapsamında sunulan işlevler arasında bulunuyor. Mesleki gelişim ve doyum aranılan özellikler arasında bulunuyor.

Kalite Yönetimi

Ürün ve hizmetlerinin daha nitelikli olarak sunulması ve bu tür süreçlerin daha yönetilebilir olarak yerine getirilmesi aşamasında bu tür meslek elemanları hizmet veriyor. Aynı zamanda şirketin güvenliği yönetimi gibi hususlar alanında da bu tür meslek elemanlarının sunduğu hizmetler ön plana çıkıyor.

Bunların dışında çeşitli kalite standartlarına uygun olarak yönetim sistemlerinin çalışmalarının sağlanması amacı ile de bu alana ihtiyaç duyuluyor. Müşteri memnuniyeti sağlanması açısından önemli bir unsur olarak ön plana çıkan yönetim sistemleri danışmanlığı, gerekli düzenlemeleri yerine getiriyor. Birçok farklı özellikleri ile öne çıkan bu meslek alanı aynı zamanda firmaların daha verimli çalışmalar yapmasına imkân tanıyor.

Kalite Yönetimi ve Mesleki Gelişim

Çalışanların mesleki gelişimlerinin sürdürülmesi gibi çalışmalar da yine bu kapsamda sunuluyor. Aynı zamanda çeşitli meslek hastalıklarını tamamı ile önleyebilmek ya da oluşumunun önüne geçilmesi ve istenilen bir çalışma ortamının sunulması aşamalarında, bu tür meslek erbabı önemli roller üstleniyor. Günümüzde bu tür meslek elemanlarının sunduğu hizmetler ile verimlilik esaslı çalışmalar hayata geçirilebiliyor.

ISO 14001 çevre yönetim sistemleri ile entegre bir şekilde çalışan bu meslek elemanları, çevreye duyarlı çalışma ortamlarının ve şirket ortamının oluşturulması aşamasında önemli roller üstlenerek danışmanlık hizmeti vermektedir. Ülkemizde son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde firmaların dünya ile entegrasyonu aşamalarında önemli görevler üstleniyorlar.

Kalite Yönetimi ve Kanuni Yükümlülükler

Kanunen belirli kalite standartlarının işletmelerde yerine getirilmesi gerekiyor. Bu tür nedenlerden dolayı gereken yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesinde de yönetim sistemleri danışmanlığı önemli roller üstleniyor. Aynı zamanda ilgili yasal mevzuata uygun çalışmaların yapılması adına bu tür çalışmalar ön plana çıkıyor.

Yönetim sistemleri aynı zamanda Avrupa Birliği müktesebatına uygun olarak, şirket ortamlarının düzenlenmesi ve uluslararası standartlara uygun olarak süreçlerin yürütülmesi çalışmalarını yerine getiriyorlar. Günümüzde bu tür standart teknikleri ve süreçlerin ivedi bir şekilde yerine getirilmesi amacı ile yönetim sistemleri uzmanları hizmet veriyor. Gerektiğinde ilgili birimlere danışmanlık hizmetleri sunarak sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi adına hizmet sunuyorlar. Günümüzde ISO 9001 kalite yönetim sistemi gibi uluslararası geçerliliği olan süreçlere uyumlu yapıların ortaya çıkması adına hizmet veriyorlar.

Kalite Sistemleri

Kalite sistem ortamlarının iyileştirilmesi çalışmaları da yine bu kapsamda sunuluyor. Bu kapsamda sunulan hizmetler ile daha verimli çalışma alanlarının oluşturulması mümkün olabiliyor. Yönetim sistemleri danışmanlığı alanında da hizmet veren bu çalışma sisteminde, verimlilik esaslı çalışmalar ile ön plana çıkıyor. Sürekli iyileştirme amaçlı çalışmalar da yürütülüyor.

OHSAS 18001 gibi teşvik ve yasal mevzuatların tatbiki amacı ile de bu tür yönetim sistemleri devreye giriyor. Üst düzeyde yönetim sistemlerinin tasarımı da bu amaçla sunuluyor. Hatta 14001 çevre yönetim sistemi bu kapsamda sunulduğu görülür. İnsanları ihtiyaç duyduğu kalite yönetimi danışmanlığı kapsamında bu hizmetler ön plana çıkıyor. Yasal şartlarda bu tür sistemlerin danışmanlığı yapılıyor.