İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Şirketlerin verimliliğini sürdürebilmeleri ve gelişme gösterebilmeleri, ancak organizasyonlarının kusursuz olması ve yönetim sisteminin başarılı olabilmesiyle mümkündür. Eksiklerinin profesyonel bir yönetim danışmanlığı firmasının hizmetiyle giderilmesi, şirketlerin geleceği için atabileceği en doğru adımlardan birisidir. 

Ortak Akıl Danışmanlık olarak müşterilerimizin organizasyon yapıları, etkili iş stratejileri ve iş yöntemleri ile ilgili konularda sorun yaşadığı hususları değerlendirme, ilgili sorunları gidermeye yardımcı olabilecek çözüm önerileri sunma ve uygulama gibi hizmetler sunuyoruz. Kurumsal yönetim danışmanlığı hizmetimiz kapsamında çalışılan firmanın organizasyon yapısı tümüyle göz önüne alınır. Ekibimizin yapmış olduğu analizler sonucunda birçok farklı disiplin (bilgi teknolojileri, pazarlama, satış, vb.) de ortaya konarak verimli olabilecek çözümler üzerinde durulur. Boyutu ne olursa olsun firmalar için bazı yönergelerin hazırlanması da hizmetlerimizden birisidir. Bunlara ek olarak aile şirketleri için anayasa hazırlanması konusunda da çalışmalar yürütüyoruz.

Yönetim danışmanlığı, işletmeler için performans iyileştirmesini temel alan rehberlik ve danışmanlık uygulamasıdır. Firmalar kabiliyet ve becerilerinin sınırlarına ulaştığında, şirket içi sorunları düzeltmek veya kârlılığı artırmak amacıyla yönetim danışmanına başvurabilirler. Yönetim danışmanı, ilgili sorunu temel alarak yaptığı analizler sonucunda sorunun giderilmesi için bir veya daha çok şirket seçeneği önerir.

yönetim danışmanlığı

İşletmelerin nihai amaçlarından birisi olan kârlılık, işletmeler için bir problem olduğunda, örneğin işletmenin düzenli olarak azalan bir kârlılık durumu söz konusu olduğunda, sorunun giderilebilmesi için üretim performansının artırılması, atık yönetimi, çalışan maaşlarının düzenlenmesi, vb. pek çok uygulamaya başvurabilir. Fakat bazen işletmelerin içeriden göremediği önemli detayları, tarafsız bir gözle değerlendirebilecek danışmanlara ihtiyaç duyulur. Danışmanlar yılların verdiği iş deneyimi ile şirket içi organizasyon, pazarlama, satın alma, vb. konularda hedeflere ulaşılabilmesi için birçok etkili çözüm ortaya koyabilir.

Yönetim danışmanının önemli bir görevi de iş yerinde verimliliği artırma ve iş süreçlerinin analiz edilmesi çalışmasıdır. Üretim ve verimlilik, şirketler için en temel konulardır. Danışmanlık tecrübesine ve yetkinliğine sahip danışmanlarla çalışmak, doğru uygulamaların hayata geçirilmesi ve sorunlara etkili çözümler sunulabilmesi açısından önemli avantajlar sağlar.

Yönetim Danışmanlığı Nedir, Yönetim Danışmanı Ne Gibi Faydalar Sağlar?

Yönetim danışmanları şirketlerin doğru bir şekilde yönetilmesi için gerekli yönetim verileri ve piyasa koşullarına göre tavsiye verir ve karmaşık sorunların çözülmesine yardımcı olur. Ayrıca şirketin değer katabileceği, iş performansını en iyi noktaya getirebileceği ve şirket içinde becerilerin geliştirilmesine imkân bulabileceği alanları belirler.

Yönetim Danışmanlığı (Institute of Management Consultants), profesyonel kişi veya kişiler tarafından, kamu ve özel işletmelere iş yapma yöntemlerinin belirlenmesi, iş stratejisi geliştirme, organizasyon yapısının analiz edilmesi, sorunlara karşı uygun çözüm önerileri, vb. konularda destek olan danışmanlardır. Geçmişte olduğu gibi bugün de üretim, satış ve yönetim gibi konular, işletmelerin devamlılığı için birincil hususlardır. İşletmelerin kaynaklarını nasıl değerlendirdiği, sektöründe yer alan rakiplerle nasıl rekabet edileceği, pazardaki konum ve gelecek hedefleri; nasıl bir gelişim göstereceği üzerinde belirleyici faktörlerdendir. Hemen her sektörde yönetim danışmanlığı hizmetlerine başvurmak, şirketlerin kârlılık ve pazardaki durumu ile ilgili önemli faydalar sağlar.

Yönetim danışmanlığı, bağımsız olarak çalışan uzman kişilerce organizasyon, uygulama yöntemleri, yönetim ve iş stratejileri gibi sorunların analiz edilip değerlendirilmesi, uygun çözümler tavsiye edilmesi ve bu çözümlerin yerine getirilmesi konusunda ihtiyaç duyulan hizmetlerdendir.

Kurumsal yönetim danışmanlığı şirketlerin üst yönetimde yer alan birisinin kararlarına bağlı kalınmaksızın şirket faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasını ve kesintiye uğramamasını sağlayan süreçler bütünüdür. Kurumsal yönetim anlayışı doğrultusunda, şirketlerin itibarlarının ve marka değerlerinin artırılabilmesi konusunda da önemli bir yer tutar.

yönetim danışmanlığı faydaları

Kurumsal yönetim danışmanlığı, işletmelerin kurumsallaşma yolunda başvurabileceği bir hizmettir. Bu kapsamda, işletmelerin strateji ve hedeflerinin, şirket politikalarının, temel iş süreçlerinin ve şirket içi organizasyon yapısının tüm yönüyle analiz edilmesini sağlar. Bu durum analiz sonucunda, şirketin yapısına uygun olarak bir yol haritası belirlenir. Yılların verdiği deneyim, farklı sektörler üzerinde yaptığımız önemli referans çalışmalar ve uzman kadromuzla hizmet vermekteyiz. 

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlığı hizmetlerinde işletmelere, şirketlere ve kuruluşlara genel bir perspektiften bakarak, A’dan Z’ye tam teşekküllü bir çözüm sunar. Zorlu piyasa koşullarında ve rekabet şartlarında işletmelerin organizasyon yapılarının nasıl düzenlenmesi gerektiği, iş süreçlerinin nasıl bir strateji üzerine kurulması gerektiği, hedeflere ulaşılması için ne gibi yöntemlerin izlenebileceği konusunda çalışmalar yapılmaktadır. İşletmelerin bazı yönetimsel ve organizasyonel kararlarda nasıl bir yol izleyeceği; mevcut durumu tarafsız bir bakış açısıyla değerlendirme ve uluslararası seviyede gelişebilme gibi konular nezdinde önemli bir yer tutmaktadır. 

Yönetim danışmanlığı ile ilgili sunduğumuz eksiksiz hizmetlerle, zaman ve maliyet açısından nasıl yönetileceği, müşteriler açısından ise nasıl bir hizmet sunulabileceği ile ilgili önerilerde bulunuyoruz. Şirketin yeniden yapılandırılması, bütçe düzenleme uygulamaları, iç denetim sisteminin nasıl hayata geçirileceği, finans raporlarının analiz edilmesi, maliyet kontrol sisteminin uygulanması, risk danışmanlığı gibi hayati konularda da müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözüm sunuyoruz. 

İşletmelerin daha iyi yönetilebilmeleri ve şirket verimliliğinin artırılabilmesi için deneyimli bir ekip tarafından bağımsız ve uzman hizmetlerin bütünü yönetim danışmanlığı kapsamındadır.

Bir işletmenin mali kaynaklarının verimli bir şekilde kullanabilmesi, iş gücünün en iyi şekilde değerlendirilebilmesi, şirket kültürünün korunması ve kaynakların geliştirilmesi de hizmetlerinizin bir parçasıdır. Maliyeti düşürmek ve dolayısıyla kârlılığı artırmak, yönetim danışmanlığı hizmetleriyle mümkün olabilir. Bu hizmete ayrılan bütçe, şirketin kazançları düşünüldüğünde, getirisi son derece yüksek bir yatırım olarak nitelendirilebilir. Düşük maliyetlerle, işletmelerin rakiplerine üstün kurabileceği uygulamalara başvurulması için en etkili faaliyettir. 

Firmaların daha iyi büyüme rakamlarına ulaşabilmesi, belirli bir analiz sonucu ortaya konan tavsiyelerle mümkündür. İş yerinin konumunu daha ileriyle taşımak için yönetim danışmanlığı hizmetlerinden faydalanılabilir. 

Yönetim danışmanlığı kapsamında elde edilecek avantajlar:

 • Daha iyi kalite: Ürün veya hizmetler için bir standardizasyon belirlenmesi, izlenebilirliğin mümkün olması, kişi veya kişilere bağlı değişkenlerin en aza indirilmesi.
 • Daha düşük maliyet: Sistemin tüm yapısı göz önünde bulundurularak analiz edilmesi.
 • Daha yüksek verimlilik: Katma değer avantajı sunan faaliyetler, sürekli ve seri üretim, müşteri taleplerinin karşılanması.
 • Şirket içi eğitim, şirket kültürü.
 • İnsan kaynağının en verimli şekilde kullanılabilmesi: Çalışanların katılımı, çalışan memnuniyeti, performans yönetimi, işlerin kişilere düzenli bir şekilde dağıtılması.

Yönetim danışmanlığı hizmetleri kapsamında işletme kültürüne bağlı kalınması önemlidir. Danışmanlık hizmeti veren firmalar bu hususta, şirket ile çatışma içerisinde olmamalıdır. Bağımsız bir perspektiften şirket içi organizasyon ve iş süreçlerinin değerlendirilmesi, sorunların giderilmesi için temel prensiplerdendir.

Sektöre ve rekabete bağlı olarak farklı türde yönetim teknikleri uygulanabilir. Şirket içi organizasyon yapısı, farklı yönetim teknikleri için aynı sonucu vermeyebilir. Yönetim danışmanı hizmetlerinde, işletme türüne, çalışan sayısına, rakiplerin durumuna ve piyasa şartlarına göre ideal yönetim biçimi belirlenir. Yapılan uzman analizleri sonucunda yönetim, üretim ve pazarlama gibi konularla ilgili bir rapor hazırlanır. Şirketin sorunları öz önünde bulundurulmalı, yalnızca iş yeri sahibinin ve yönetim kadrosunun istek ve talepleri değil; firmanın çalışanlarının da durumu değerlendirilerek çözüm yöntemlerine başvurulmalıdır.

Danışmanlık hizmetlerinde unutulmaması gereken bir diğer konu da kesintisiz olarak şirket faaliyetlerinin, belirli bir sistem kapsamında yürütülmesidir. Hizmet verilen firmanın kendisini geliştirilebilmesi ve öğrenmesi hedef alınırken, yönetim danışmanının da farklı kültürlerde kendisine bir şeyler katabilmesi önemlidir. Bu kapsamda göz önünde bulundurulması gereken bir diğer konu da her iş kolunun ve her firmanın, farklı organizasyon yapısına ve iş yapma biçimine sahip olması gerektiğidir. Bu kapsamda uluslararası sektörde iyi bir başarı elde etmiş yönetim şekli ve kültürü konusunda ısrarcı olmak yerine; daha ideal fikirlere yönelmenizi sağlayan yönetim danışmanlarından hizmet almak, başarı için etkili bir adım olabilir.

Yönetim danışmanlığı hizmeti veren firmalar, aşağıda belirtilen konular hakkında işletmelere destek sağlamaktadır:

 • Kurumsallaşma,
 • İş süreçlerinin belirlenmesi,
 • Firma içi iletişimin nasıl sağlanabileceği,
 • Finansal yapı ve kontrol mekanizması,
 • İK yönetimi ve sürekli geliştirme faaliyetleri,
 • Strateji, vizyon, misyon ve hedef çalışmaları.

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlığı olarak farklı sektörlerde yönetim danışmanlık hizmetlerini vermekteyiz.

 • Ayakkabı Sektörü
 • Elektrik ve Elektronik Sektörü
 • Gıda Sektörü
 • İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü
 • Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik
 • Otomotiv ve Yedek Parça Sektörü
 • Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektörü
 • Demir Çelik Sektörü
 • Mobilya Sektörü
 • Plastik Ambalaj Sektörü
 • İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlığı olarak vermiş olduğumuz hizmetler;

Yönetim danışmanlığı firmaları arasında sektörün öncü isimlerinden olan Ortak Akıl, aşağıda belirtilen konuları kapsayan hizmetlerle müşterilerinin yanında olmaktadır:

 • Yönetim Danışmanlığı: Şirketlere uzun süre insan kaynağından, yönetim anlayışına, şirket organizasyonunda belirtilen başlıkların niteliklerine sahip olan yönetim kadrosuna, yerleşmiş olan yönetim anlayışına kadar tüm süreçleri kontrol eder. 
 • Kurumsallaşma Danışmanlığı: Şirketin bir varlığın faaliyetlerini insan faktörüne bağlı olmadan sürdürebilmesini, iyileşmesini ve geliştirilmesini sağlayan bir yönetim ve organizasyon yapısının oluşturulması sürecidir. 
 • Aile Anayasası Hazırlama Danışmanlığı: Aile Anayasası, aile şirketleri kurumsallaşırken şirket yönetiminde aile ilişkilerinin kurumsallaşması, görev yetki ve sorumlulukların net olmasını ve şirket yönetiminin bir sonraki nesle aktarılırken izlenecek yolun belirli olmasını sağlıyor.
 • Aile Şirketlerine Kurumsallaşma Danışmanlığı: Aile şirketlerinde en önemli adım doğru Kurumsallaşmadır. Kurumsallaşma sağlanarak aile şirketlerinin çok hızlı ilerlemesi, büyümesi mümkündür. 
 • İnsan Yönetimi ve Eğitim Danışmanlığı: Yetenek geliştirme, politika, değerlendirme, organizasyonel tasarım ve yeniden yapılandırma gibi işlemlere odaklanır.
 • İhracat Danışmanlığı: Firmalara yurt dışı pazar konusunda, pazarların tespiti için detaylı bir biçimde, dünya pazarlarında pazar araştırması yaparak başlar. 
 • Yatırım Danışmanlığı: Sermaye piyasalarında doğru yatırım, sadece stratejik bir bakış açısı ile yapıldığında mümkün olabiliyor. Yatırımların bir getiri sağlayabilmesi için stratejik hareket etmek ve en doğru kararı almak en önemli iki dinamiktir.
 • Finans Danışmanlığı: Sektörel deneyim ve doğru operasyonel bilgi ile Kobi, Aile Şirketleri ve işletmelere finansal stratejileri, fiyat modellemesi, makro ekonomik modelleme, nakit akış tablosuna uygun spesifik modelleme ve finansal risk yönetimi hizmetlerini sunarak hızlı, verimli ve sürdürülebilir çözümler sunuyoruz.
 • Mali Danışmanlığı: İşletme ve firmalarda muhasebe sistemi ile uğraşan ve işlemleri yürüten şirketlerin muhasebe ve mali departmanlarının yapılandırılması, doğru mali bilgi akışının sağlamaktayız.
 • Strateji Danışmanlığı: Bir firmanın yönetiminde günümüz koşullarında kurumsal stratejik planlamaya gereklilik duyulmaktadır. Stratejik planlama sayesinde firma çalışanları, yönetim görevleri ve hedefleri karıştırmayacaklar ve büyük resmi daha kolay görebileceklerdir.

Rekabetçi ve zorlu piyasa şartlarında, şirketler asıl amacı olan “üretim ve hizmet” parametrelerinden kimi zaman uzaklaşabilmekte, kârlılığını ve verimliliğini artırabilmek, sürdürülebilirliğini kalıcı hale getirebilmek amacıyla yönetim danışmanlığı hizmetlerine başvurabilmektedir. Kaynakların etkin bir şekilde kullanılabilmesi, yönetim ve organizasyon konularında zaman kazanılması için bağımsız çalışan yönetim danışmanlarından hizmet alınması önemlidir.

Ortak Akıl Danışmanlık olarak her zaman kalite standardizasyonunun gerekliliği, şirket içi eğitimlerin sürekli olması, yenilikçi yaklaşımların benimsenmesi ve bilgi teknolojilerinin en iyi şekilde kullanılabilmesinin gerekliliğini biliyoruz. 

Mali olarak güçlük çekilen durumlarda işçi çıkarmak veya farklı türde bütçeleri kısman yerine; daha etkili bir şekilde pazarda yer edinebilmek, rekabet içinde olunan firmalara üstünlük sağlayabilmek, ideal bir yönetim organizasyon yapısına sahip olabilmek için nitelikli danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Bu sayede şirketlerin iş performanslarının artırılmasını ve kârlılığın artırılmasını mümkün kılıyoruz. 

Yönetim Danışmanı Hangi Becerilere Sahip Olmalıdır?

 • Güçlü bir iş zekâsı ve müşterilerin şirket içi organizasyonlarının geliştirilmesi için geniş düşünce perspektifi.
 • Girişimci bir ortamda çalışma becerisi, sürekli gelişen teknolojileri ve güncel metotları takip edebilme becerisi.
 • Kişisel olarak ve ekip olarak sürekli gelişime odaklanabilme yeteneği.
 • Başkalarına liderlik etme, bilgisini sürekli olarak başkasıyla paylaşma dürtüsü ve kararlılığına sahip olma becerisi.
 • Küresel bir ağ oluşturabilme, hızlı büyüme modelinde özerk bir şekilde çalışmaya açık olabilme, kendi kişisel büyüme planına sadık kalma becerisi.

İşletmelerin kendine özgü karakterleri, çalışan ve yönetim kadrosu olsa da; yönetim danışmanından beklentiler ve aranan özellikler genellikle aynıdır. Yönetim danışmanının sahip olması gereken yetkinlikler şu şekilde sıralanabilir:

 • Sorunları çözme kabiliyetine sahip olmak,
 • Sürekli öğrenme ve gelişmeye açık olmak,
 • Etkili iletişim becerilerine sahip olmak,
 • Kapsamlı iş planı ortaya koyabilmek ve bu plan doğrultusunda faaliyetleri yürütmek,
 • Kendisinden beklenilen özellikleri karşılamak ve verimli bir iş anlayışına sahip olmak.

Kurumsal Yönetim Danışmanı Ne İş Yapar?

Yönetim danışmanı, hizmet süresince çalıştığı şirketin operasyonlarını daha akıcı hale getirmeye yardımcı olacak ve uzun vadede şirketin üretkenliğini ve karlılığını artırmasına yardımcı olacak önerilerde bulunur. 

Yönetim danışmanlarının iş rolü şu şekilde sıralanabilir:

 • Şirketlerin bütün süreçlerine bakmak işletmenin operasyonları üzerindeki diğer önemli etkileri araştırmak dâhildir. 
 • Personelden, üst yönetimden ve diğer işletmenin bütün birimlerinden geri bildirim toplamak ve varsa önerileri değerlendirmek.
 • Yönetim ile ortak strateji geliştirmek.
 • Şirketlerin farklı alanlarından veri toplamak ve bu verileri analiz etmek.
 • Sorunları belirmek ve bu sorunların nasıl çözüleceği konusunda önerilerde bulunmak.
 • Çözüm önerilerinin verimli olabilecek yanlarını ortaya çıkarmak ve tavsiyeleri ileriye taşımada organizasyonu desteklemek.
 • Yönetim danışmanlığı hizmeti veren kişi veya kişiler, işletmelerde iş performansını artırabilme, belirli kıstaslara dayanan tavsiyelerde bulunma, şirketlere değer kazandırma gibi konulardan sorumludur. Şirketlerin becerilerini en iyi şekilde kullanma ve kendi yetkinliklerini ortaya koyma konusunda istenileni vermelidir. Problemlerin ortadan kaldırılmasını amaçlayan, iş yerinin mevcut konumundan daha başarılı bir konuma yükselmesini sağlayan çalışmalara odaklanır.