İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul
Bize Ulaşın

Yönetim Danışmanlığı Hizmeti , şirketlerin uzun vadeli stratejik planlarının çıkarılmasından kurum değerlerinin tüm çalışanlar tarafından müşterilere hissettirilmesine kadar uzanan kapsamlı bir süreçtir.

Şirketlerin devamlılığının ve verimliliğinin sürdürülebilir olması ; şirket ve şirketteki bireyler arasındaki dengelerin iyi bir yönetim sistemi  ile ilişkilendirilmesiyle  mümkündür.

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık, alanında uzman danışman kadrosu ile UYGULAMAYA dayalı ve bizzat işletmenin gerçeklerini dikkate alarak şirket için sağlıklı bir  Yönetim Sistemi Yapılanması sağlamaktadır.

Yönetim Danışmanlığı Hizmetlerimiz :

1) Yönetim kurulu organizasyon yapısının oluşturulması ,

2) Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında analiz yapmak ,

3) Yönetim kurulu raporlama sisteminin oluşturulması ,

4) Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmeleri doğrultusunda ilke ve uygulamaların  belirlenmesi ve denetlenmesi ,

5) Şirket’in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme politikalarının belirlenmesi ,

6) Şirket’in oluşturduğu / oluşturacağı sistem ve süreçlerin analiz edilerek değerlendirilmesi ve yönetim kuruluna öneri olarak sunulması.Onaylanan uygulamaların şirket performansını artırıcı yönetim uygulamalarını hayata geçirilmesi ,

7) İşletme için kurumsal 5 yıllık stratejik hedeflerin planlanması ,

8) İşletmenin hedef odaklı bir yapıya dönüşmesi için  icra kurulunun oluşturulması ve kurula uygun görev ve sorumlulukların belirlenmesi ,

9)  “Kurumsal Yetki Matrisi” ile tüm personelin görev ve yetki dağılımlarının yapılandırılması ,

10) Kurum iç denetim birimini oluşturarak denetimini yapmak ve sistemli şekilde yönetim kuruluna raporlamak ,

11) Kurumsal toplantı formatı oluşturmak, yönetmek ve takip etmek ,

 

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlığı Hizmet Süreci :

1)İşletmenin operasyonel yapısına ve ihtiyacına  göre gerekli kurumsal analizler yapılır,

2)Raporlamalar yönetim birimleri ile istişare edilir ,

3)Acil ve öncelikli konular başta olmak üzere iş planı oluşturulur ve aksiyona şeçilir.