İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul
Bize Ulaşın

Büyüdüğünü ve geliştiğini hisseden firmaların sahipleri ve yöneticileri önce YENİDEN YAPILANMA (YY) ya karar vermeli, nasıl yapılması gerektiğini araştırmalı ve kendilerini aşan konularda dışardan bilgi ve deneyimli “DANIŞMAN” transfer etmelidirler. 

Bu sürece girmiş olan  firmaların karşılaşacağı problemler ile uygulaması gereken tekniklerin bir   kısmı aşağıda sıralanmıştır.
 

 1. İşin planlama safhasından önce idealler ve hedefler, bir başka anlatımla da şirket misyon ve vizyonu açıkça ortaya konmalıdır.
 2. Neden YY’ya ihtiyaç duyulduğuna dair ana hedef belirlenmeli (muhtemelen bir beyin fırtınası çalışması yapılarak mevcut durumun resmi çekilmeli.) ve bu hedef asla terk edilmemelidir.
 3. Planın kapsamı ve değişimin sahası tespit edilmeli ve bunun dışına çıkılmamalıdır.
 4. Yapılacak değişimin mutlaka bir zaman sınırlaması olmalıdır.
 5. YY’nın tek bir lideri olmalıdır. Bu kişiye yetki ve sorumluluk verilmeli, çalışmaları o yürütmeli, onayları o yapmalı, uygulamaya koymalı ve denetlemelidir.
 6. İşin büyüklüğüne göre liderin altında bir ekip oluşturulmalıdır. Bu ekiptekiler birbirlerine saygılı, gerektiğinde motive Eden, tüm fikirleri sonuna kadar dinleyip birlikte değerlendirebilmelidir.
 7. YY alibi tüm firmaca desteklenmeli,aldıkları kararlar uygulamaya konulmalı ve kendilerine tüm imkanlar sunulmalıdır.
 8. Bu eylemde yaratıcılığa önem verilmeli, yeni fikirlere açık olunmalıdır.
 9. YY çarpıcı olmalı, köklü, göze çarpan ve hissedilen değişimler içermelidir.
 10. Eski duruma göre görünen, hissedilen bir fark yaratılmalı, değişim hemen fark edilmeli, beklenmeyen gerçekleşmeli ve harcanan paraya değmelidir.
 11. Dışardan bakan bir gözün izlenimleri alınmalı,bunun için danışmanlık almaktan çekinilmemelidir.
 12. Değişim önem sırasına göre planlanmalıdır
 13. Takım ruhu oluşturulmalıdır
 14. Ekonomik ve tasarruflu olunmalı ve bir bütçe oluşturulmalıdır.
 15. Yeni sistem detaylandırılmalı, yeni iş akışları planlanmalı, her kesin anlayabileceği dille yazılmalı.
 16. Arşive önem verilmeli,geçmiş yırtılıp atılmamalıdır.
 17. Firma felsefesi çerçevesinde, davranış ve karar modelleri oluşturulmalı.
 18. Firma ruhu ile sistemin uyumu birleştirilmelidir.
 19. Tüm tahminler değerlendirilmeli, ancak son sözü lider söylemelidir.
 20. İşe uygun bilgisayar sistemi ve ofis kurulmalıdır
 21. Bu yeni sistemin nasıl tanıtılacağı planlanmalıdır.