İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Türkiye’deki aile şirketlerine baktığımızda en büyük sorunun, kurumsallaşma ve profesyonelleşmeye geçişte ve yönetimin ikinci nesile devrinde yaşandığını görü­yorum. Aile şirketlerinde patronlar, yetki ve sorumlu­luğu devretmekte, profesyonellere güvenmekte zorluk çekiyorlar.  

Türkiye'de ki Aile Şirketlerininin Yönetimsel Sorunları

Türkiye’de bir dönem yeni grupların doğduklarına ve hızla büyüdüklerine tanık olduk. Bunlardan bir bölü­mü hiçbir ön araştırma ve fizibilite raporu hazırlanma­dan, aceleyle alınmış kararlar sonucunda gerçekleştiril­di. Daha sonra ise bu gruplardan bazıları zora girdi, bir bölümü önemli ölçüde küçülme yoluna gitti. Birkaçı ise tamamen ortadan kayboldu. Bunlar şu tezi güçlendir­diler; şirketler de insanlar gibidir. Doğar, yaşar ve ölür­ler. Onlar da bir insanın yaşamlarındaki bütün evreleri geçirirler.  

Canlı varlık olarak gördüğümüz şirketlerin hayatını devam ettirebilmesi, günümüzün karmaşık ve çok hızlı değişen çevre şartlarında öğrenme yeteneğini arttıra­bilmesi ile mümkündür. Günümüzde, küreselleşme Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Stratejileri sürecinin getirdiği yoğun rekabet ortamında işletmelerin sürekli değişmesi ve gelişmesi kaçınılmaz olmuştur.