İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Ülkemizde aile şirketlerinin ekonominin % 95’ini oluşturduğunu biliyor musunuz? Ancak bu şirketlere göz attığınızda kurumsallaşma aşamasında yaşanan sorunların ciddi bir boyut aldığını ve bu şirketlerin ömürlerinin kısa olduğunu söyleyebiliriz. Hem dünya genelinde hem de Türkiye’deki aile şirketleri ortak sorunlar nedeniyle yok oluyor. Bu sorunlar arasında kurumsallaşma  sürecinin tamamlanamaması en yaygın olanıdır.

Türkiye'deki Aile Şirketleri

Aile şirketlerinin kesinlikle bir yol haritasına ihtiyacı oluyor. Bu noktada devreye danışmanlık hizmetleri giriyor. Özellikle eski jenerasyonun bir sonraki jenerasyona güvenememesi, aile bireyleri arasındaki anlaşmazlıklar gibi konular alınan danışmanlık hizmetleri ile rahatlıkla ortadan kaldırılabilir. Böylelikle şirketlerin özellikle kurumsallaşma yolunda önlerindeki en büyük engel ortadan kalkmış olacak.

Aile Anayasası İle Tüm Sorumluluklar Netleştirilir

Bu gibi durumlarda tercih edilebilecek yöntemlerden biri de aile anayasasıdır. Aile anayasası sayesinde  yönetim kadrosunda bulunan tüm aile üyelerinin görev ve sorumlulukları netleştirilir. Böylelikle hiç bir aile üyesi bir diğer aile üyesinin  görev alanına ya da sorumluluklarına karışamaz. Aynı zamanda güven problemi gibi çeşitli sorunlar nedeniyle yaşanabilen sorunlar da ortadan kalkmış olur.

Aile anayasasının hazırlanması aşamasında tüm aile üyeleri ile tek tek görüşülüyor ve herkesin ortak sıkıntılarının tespit edilmesi de sağlanıyor. Bu konuda danışmanlık hizmetleri alarak  şirketin verimliliğinin önündeki tüm engellerin kaldırılmasını sağlayabilirsiniz.  Türkiye'deki sayılı aile şirketlerinden biri olma yolunda atılacak en önemli adımlardan biri söz konusu hizmetlerden faydalanmak oluyor.