İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Ticaret bir malın üretimden başlamak üzere en son tüketiciye kadar geçen zaman içerisinde maddi bir değer taşıyarak başka değişik ürünler ile değiştirilmesi yani alış ve satış anlamında kullanılan bir terimdir. Tarihe baktığımızda ticaret insanlığı takas şekli ile hizmet veren bir olgu olmuştur. Takas şekli ile yapılan ticarette ürün ve hizmet değiş tokuş yapılmaktadır. 

Ticaretin esas amacı kar elde etmektir. Ticarette bir tane üretici onun dışında taraf olarak tüketiciler ve aracılar bulunmaktadır. Ticaret şekil itibari ile bir ürünün üretiminden itibaren tüketiciye ulaşmasını sağlamak için uygulanan bir değerleme şeklidir. Üreticiler ve tüketiciler ticaret esnasında sürekli karşı karşıya gelecek diye bir kaide yoktur. 

Ticaret esnasında üretici ve tüketici arasına aracı kurumlarda girebilir. Tüm bu faaliyetlerden herkes kar elde etmelidir. Kar olmayan hiçbir iş ticaret değildir. Üretilen ürünler tüketicilere ulaşır olabilmek için bazı dağıtım sistemlerinden yararlanılmaktadır. Ticaret yaparken çok dikkatli olunması gerekir.

Ticaret Şekilleri Nelerdir?

Ticaretin kendi içerisinde bazı türleri bulunmaktadır. Bunlar yurt içinde perakende ve toptan ticaret olarak ikiye ayrılır. Bunun dışında yurtdışına gönderilen mallar için dış ticaret türü bulunmaktadır. Perakende ticaretini ürünleri tüketiciye doğrudan satan ve ana teması tüketilecek ya da kullanacak olan ürünleri son tüketiciye parçalar halinde satmak demektir. Bu işi yapan kişilere perakendeciler denilir. 

Perakendecilik de kendi arasında küçük orta ve büyük işletme olarak ayrılmaktadır. Perakendeciler ürünleri tüketecek olan kişilerin direk ayağına götürmektedirler. Ayrıca toplu olan ürünleri parçalayarak istedikleri miktarda ve çeşit halinde tüketiciye sunarlar. Perakendeciler müşterilerini kredili şekilde alışveriş yapabilme imkanı sağladıkları için bireysel tüketiciler tarafından çok fazla tercih edilmektedir. 

Bireysel tüketicilere her türlü ürün ile ilgili danışma ve bilgi verme hizmetlerini sunarak satış öncesinde ve satış sonrasında hizmetleri devam ettirme olanağı ve imkanı sağlarlar. Perakende ticaret çok tercih edilen ve kar amacı istenilen şekilde uygulanabilen ödemesi peşinen alındığı için risksiz bir ticaret şeklidir.             

Toptan Ticaret Ne Demektir?  

Mal ve hizmete dair ürünlerin perakendecilere satış ve dağıtımını yapabilmek adına üreticilerin çıkardıkları ürünleri toptan ürün satan işyerlerine vermesi konusu toptan ticaret adını almaktadır. Bu tarz satış şeklinde ürünler toptan olarak aracı kurum görevini gören toptancılara verilmektedir. Üreticinin muhatabı burada sadece tek bir toptancı olur. 

Perakendeciler bu toptancılardan gelip istedikleri kadar ürünü satın alır ve parçalata bölerek satış yaparlar. Toptancılar daha çok işyerleri ve perakendecilere hizmet verirler. Bireysel tüketimlerde tercih edilmeyen bir ticaret şeklidir. Toptan ticaret şeklinde vade ve kredilendirme sistemi vardır. Peşin mal alımı çok fazla değildir. Peşin alan müşteri her zaman toptan aldığında karlı olur. 

Dış Ticaret Ne Demektir?

Ülkelerin kendi topraklarında ürettikleri ürünleri başka ülkelere satış amaçlı göndererek kar elde etmeleri dış ticaret olarak değerlendirilir. Dış ticaret ile ilgili olarak devlet birçok teşvik konuları ile destek olmaktadır. Ülkemizden birçok ülkeye üretimini yaptığımız birçok ürünün ihracatı yapılmakta ve milli hâsılata katkıda bulunulur. 

Dış Ticaret kanunları hükümleri gereğince vergiden muaftır. Gümrükleme sürecinde ve ürün bedelinin akredite edilmesi sürecinde risk minimum seviyededir. Tüm dünya ülkelerine dış ticaret yapan aracı kurumlar ilkemizde çokça bulunmaktadır. Dış ticaret yapan firmalar gönderecekleri ürünleri direkt üreticilerden ya da aracı toptan ticaret yapan firmalardan tedarik ederler. 

Ticaret’te Kar Elde Etmek İçin Ne Yapmak Gerekir?

Ticaret riskleri bakımından çok iyi analiz ve uygun ürünleri bularak piyasaya sunulması konusunda hassas bir konudur. Üretimi yapılan ürünün ilk elden dağıtımının yapılması da ticaretin bir şeklidir. Sadece ürün değil ekonomide para ticareti de çok fazla yapılmaktadır. İyi bir ticaret yapmak için öncelikle iyi bir fikrinizin olması gerekmektedir. Üretim ticaretimi, perakende ticaretimi, toptan ticaret mi yoksa dış ticaret işi ile mi uğraşmak istiyorsunuz önce ona karar vermelisiniz. 

Sermayeniz doğrultusunda işe başlamak ve yapacağınız işteki maliyetlerinizi çok iyi hesaplayarak ürün satış fiyatlarını belirlemek çok önemlidir. Günümüzde birçok ticaret erbabı ekonomik krizlere dayanamayarak iflas edip emeklerini boşa çıkarmışlardır. Yapılacak olan yatırımda karlılık oranını hesaplarken maliyet hesabının çok iyi düşünülmesi gerekmektedir. Karlılık hesaplanırken ticarette para kaybetmemek için hesaplamaların yapılması gerekir. 

Vadeli yâda peşin satışa göre de bu hesaplama değişecektir. İşyeriniz kira ise kira bedeli, vergiler, personel masrafları, elektrik, su, ısınma giderleri, sgk giderleri, yol ve yemek giderleri ile marka amortismanı için ayrılacak olan pay malın maliyetinin üzerine eklenip daha sonra kar payı eklenerek satış fiyatı belirlenmelidir. 

Ticarette Nasıl Kazanılır?

Ticaret yaparken üretimden ya da alımdan kazanılır. Üretilirken ne kadar az iş gücü ve masrafla ne kadar verimli ürünler alınırsa kazanç o kadar fazla olacaktır. Alım satım yapan toptan ticaret erbapları da alırken kazanmak isterler. Çünkü alırken kazandığınız her üründe piyasada rekabet gücünüz artmaktadır. Risk eşittir iyi bir ticaret hayatı ve iyi bir karlılık oranıdır.