İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Bir şirket veya kuruluşun uzun vadeli hedeflerinin ve stratejilerinin olmaması mevcut kaynaklarını en iyi şekilde düzenleme ve kullanma konusunda sıkıntılarla karşılaşmasına neden olabilir. Stratejik yönetim, işletmeleri ayakta tutan bir sistemdir. Kurumsal verimliliği artırmak ve şirkete rekabet avantajı sağlamak gibi amaçlar güderek kuruluşun kullanacağı stratejileri belirlemeye yardımcı olur. Şirketin performansını etkileyecek tüm eylemler dahil olmak üzere yöneticinin en iyi kararları verebilmesi için ortam şartlarını değerlendirmek ve analiz etmek bu anlamda önemlidir. 

Stratejik Yönetim Nedir ve Neden Önemlidir?

Stratejik Yönetim Nedir?

Tüm şirket ve kuruluşlar amaç ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak çeşitli stratejiler geliştirmek zorundadır. Stratejik yönetim bir şirketin güçlü ve zayıf yönlerini analiz etme, fırsatları değerlendirme, rekabet gücünü artırma gibi belirli amaç ve hedefler doğrultusunda uygulanacak planlar geliştirir. 

Stratejik yönetim şirket sahiplerine hangi ürün veya hizmete yönelmeleri, ürün veya hizmet için ne kadar ücret talep edileceği, ne kadar üretileceği veya satın alınacağı, üretimin nerede yapılacağı veya hangi envantere ne zaman ve ne kadar ihtiyaç duyulacağı kadar pek çok hizmeti içerebilir. Ayrıca stratejik planlama uzun vadeli planlar sunarak kuruluşun geleceği için güvenli adımlarla ilerlemesine destek olur. 

Etkili Bir Stratejik Yönetim Uygulaması Nasıl Olur?

Başarılı ve etkili bir stratejik yönetim uygulaması liderlik becerisini gerektirir. Önemli kararlar almak, fırsatları değerlendirmek, kriz anlarını yönetmek ve tehditleri göz önünde bulundurmak gibi pek çok becerinin analitik olarak değerlendirilmesi ve uygulanması ile ilgilidir. Ayrıca bir işletme veya kuruluşun çalışanları ile ilişkilerini düzenleyerek hedeflere en iyi sonuçla ulaşmayı sağlayacak çalışmaları da içerir. 

Çevresel Analiz

Etkili bir stratejik yönetim planlaması stratejik amaçlar için bilgi toplama ve bilgi sağlama süreci ile başlar. Çevresel analiz çalışması sürekli olarak yürütüldüğünde ise gerektiğinde iyileştirme çalışmaları hız kesmeden hayata geçirilebilir.

Planlama ve Uygulama

Ön taramayı eylem planına karar verme süreci takip eder. Burada yöneticilerle birlikte kurumsal ve işlevsel stratejiler belirlenir. Stratejilerin hayata geçirildiği uygulama aşamasıyla birlikte şirketin yapısının ortaya çıkması, kaynakları en uygun şekilde kullanma ve yönlendirme, etkili karar verme süreci ve insan kaynakları gibi hizmetler devreye girer.  

Değerlendirme

Strateji değerlendirmesi yapılarak sürecin etkileri analiz edilir. Performans ölçülerek iyileştirici önlemler alınabilir. Değerlendirme kurumsal hedeflerin karşılanıp karşılanmadığı konusunda dönüt almak için oldukça önemlidir. Stratejik yönetimin sürekli devam eden bir süreç olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca şirketin her birimi ile bağlantılı olmayı gerektirir. 

Stratejik Yönetim Neden Önemlidir?

Bir tür profesyonel planlama olarak değerlendirebileceğimiz stratejik yönetim aslında hayatımızın bir veya birçok alanında alışkanlık haline gelmiştir. Hangi iş veya organizasyon kolu olursa olsun planlama daha emin adımlarla ilerlemenin altın kuralıdır. 

  • Stratejik yönetim şirketin kuruluş hedeflerini tanımlar ve şirketin vizyonu ile uyumlu gerçekçi hedefler belirlemeye yardımcı olur.
  • Karşılaşılan bir risk durumuna karşı tepkisel önlem almak yerine durumu önceden sezip önlemsel çalışmalar yürütür. Piyasada rekabet edebilmek için rakiplerin hareketlerini analiz ederek gerekli adımları atmayı hızlandırır.
  • Önemli kararlar alınacağı zaman emin adımlarla ilerlemeyi mümkün kılar.
  • Rekabet ile başa çıkarken aynı zamanda uzun vadede dinamik bir şekilde varlığını sürdürmesine ve büyümesine yardımcı olur. 
  • İyi bir grup etkileşimi sürecini destekler ve alternatif stratejilere olanak tanır. 
  • Değişime karşı direnci kırmaya yardımcı olurken mevcut alternatiflerle sınırlı kalmayı engeller.

Stratejik yönetimin temel amacı firmanın sürdürebilir stratejik rekabet gücünü kazanmasını sağlamaktır. Bunun için çeşitli stratejiler geliştirerek bu stratejilerin sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesini sağlar.  

İyi Bir Stratejik Yönetimin Sağladığı Avantajlar 

İş operasyonlarını maksimum başarıya ulaştırmak için optimize edilecek çalışmaları kapsayan stratejik yönetim bir şirketin kuruluş hedeflerini karşılamak için kaynaklarını tam olarak nasıl kullanması gerektiği konusunda ayrıntılı planlamayı içerir. Stratejik yönetim uygulamalarının sağladığı bazı avantajlar şu şekilde sıralanabilir:

Finansal Faydaları

Firmalarda daha yüksek kar, satış ve üretkenlik gibi olması beklenen hedefleri içerir. Mevcut operasyonu detayları ile inceleme ve ihtiyaç duyulan değişiklikleri yönetme konusunda etkilidir. Yapılan stratejik planlamalarla yeni yatırımcıları çekmek ve mevcut yatırımcılarla ilişkileri sürdürmek amaçlanır. Yönetimin çeşitli engelleri fark ederek karı artırmak için yeni stratejik uygulamalara yönelmelerine olanak tanır. 

Stratejik yönetim kapsamında hazırlanan bilanço incelenerek maliyetlerin uzun vadede yeterliliğini saptayarak ödeme gücünü artırıcı faaliyetleri içerir. Bir şirketin nakit akışını uzun vadeli hedeflerine ulaştırmak için periyodik olarak takip eder ve planlama yaparak herhangi bir krizi önceden önlemeyi amaçlar. 

Finansal Olmayan Faydaları

Firmaların uzun vadeli hedeflerine ulaşmak için finansal stratejiler kadar yönetim planlamasını da kapsayan ve operasyonların gelişmesini sağlayan stratejilere ihtiyaç duyulur. Şirketin yeni pazarlara ulaşması amaçlanarak yürütülen planlamalar ile yeni müşteri portföyü geliştirilir. 

Stratejik yönetim şirket için pragmatik hedefler belirleyerek şirket için bir yön belirlemesine yardımcı olur. Ayrıca pazarlama, işe alma ve operasyon ile ilgili karar verme sürecini hızlandırır. İşe alım süreçlerini gözden geçirerek kapsamlı bir geri bildirim ile iş tanımlarının hazırlanmasını ve çalışanların memnuniyetini artırmak için atılacak adımlar da stratejik yönetimin kapsamında sayılabilir.  

Bir şirketin finansal planlamayı optimize etmesine, hedeflerini belirlemesine, sektördeki rekabeti sürdürmesine, finansal durumunu izlemesine, gerekli değişiklikleri yapmasına ve işe alım sürecini etkili yürütmede stratejik yönetimin önemi yadsınamaz. Ayrıca her şirketin bir acil durum planına ihtiyacı olduğunu, sağlam ve stratejik bir plan ile her türlü engelin üstesinden gelebileceğinizi bilmek önemlidir.