İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Yeniden yapılanma, her sektör için aynı anlama gelir. Bir işletme ve şirket için de bu durum aynıdır. İşletme veya firmanın gelişen koşullara ayak uydurması, yenilikleri kendi şirketine özel olarak değiştirmesi ve pozitif anlamda bu gelişmeleri benimseyerek uygulaması yeniden yapılanma ya da yeniden değerleme demektir. 

İşletmelerin bu yeniliği benimsememesi bir süre sonra faaliyetlerinde azalma yaşanmasına sebep olacak ve bu durum maddi kayıp anlamına da gelecektir. Yeniden yapılanma sürecinde yönetim şekli, üretim aşamaları, pazarlama ve satış gibi konular büyük önem taşır. Bu değişimleri doğru ve zamanında yapmak gelişme yönünde hedefe ilerlemeyi sağlıyor. 

Gerileme yaşanmazken, daha büyük kazanç ve kariyer sağlanabiliyor. Ancak yeniden yapılanma için farklı prosedür ve kurallara uymak gerekiyor. Eksik olarak atılacak olan bir adım bu süreçte eksilerin ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Yeniden yapılanmayı doğru yapmak için aşağıda sunulan adımların uygulanması gerekiyor. 

1.İşe Ve Sektöre Yönelik Yeni Bir Tabir 

Yeniden yapılanma sürecinde başarıya giden yolu işin niteliğinin belirlenmesi sağlar. Bu dönemde işin size kazandıracaklarını ve kaybettireceklerine dair yeni bir tanım yapmanız gerekecektir. 

2. Yeniden Yapılanmak İçin Yeterli Kaynağın Var Mı?

Yeniden yapılanma girişimine başlamadan önce kaynakları belirlemek şarttır. İmkânların yeniden yapılanma için yeterli olup olmayacağının hesapları yapılmalı gerekirse bunun için farklı şirketlerle kıyaslama yoluna gidilmelidir. 

3. Yeniden Yapılandırma Çalışmaları Sektörün İçin Uygun Mu?

Çalışma yaptığınız sektörün yeniden yapılandırma yapmaya uygun olup olmadığını tespit etmek başarıya götüren önemli bir etmendir. Bu tespit işleyişinize de özel bir değişim katacaktır. Teknolojinin sektörünüze katacağı artı ve eksilerin değerlendirilmesi de büyük önem taşır.

4. Rekabet Ortamına Doğru Bakış Açısı Nedir?

Eskiden yaptığınız işte yalnızca çevrenizdeki birkaç işletme rakibiniz olurken, günümüzde ise dünyanın öbür ucundaki bir şirket bile size rakip olabiliyor. Küreselleşme sebebiyle binlerce rakibiniz olabiliyor. Yeniden yapılandırma adımını atmadan önce bu detayı da dikkate almak gerekiyor. 

5. Yeniden Yapılandırmada Süreci Hesaplama Nasıl Olur?

Yapılandırma işini tasarlarken yapılacak olan tüm eylemlerin planlı bir şekilde hesaplanması gerekiyor. Bunun için de özel bir plan ve program yapılması gerekiyor. Bunu en kolay şekilde ve basit bir matematikle yapabileceğiniz gibi net rakamlarla da yapabilirsiniz.

6. Hedefini Yeniden Belirlemek

Eski yıllarda hedef belirlenirken maddi kaynaklara özel olarak bir belirleme yapılırdı. Günümüzde ise hedefler farklı kaynak ve edinimlerle çok daha büyük hale gelebiliyor.

7. Yeniden Yapılanma Yarar Sağlatır Mı?

Yeniden yapılanma programının işletmenize kattığı yenilikleri düzenli aralıklarla analiz etmeniz şarttır. Bu analiz çalışmaları yeniden yapılandırmanın yarar ve zararlarına kolaylıkla ulaşmanızı sağlar.

8. İnovasyon Çalışmalarına Önem Vermek Ve Masrafsız Yeniden Yapılanma İçin Düzenek Hazırlamak 

Şirketinizin veya işletmenizin kendiliğinden gelişimlere ayak uydurması ve her defasında yeniden yapılanma sürecine uyum sağlamasına engel olmak için bu işleyişi rutine bağlayabilirsiniz. Örgütsel yapıya, değişimi algılayacak bu mekanizmanın işlemesi için inovasyon ve yenilikçilik çalışmalarına özen gösterilmesi şarttır. Bu sayede her yaşanan gelişmeden sonra masraf yapılmayacak, düzen kendiliğinden ortaya çıkacak ve işlemeye başlayacaktır.