İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Dijitalleşme, toplumun ve ekonominin dijital dönüşümü için kullanılan genel bir terimdir. Analog teknolojiden soyutlanıp, dijital teknolojilerle karakterize edilen bilgi çağına geçiş olarak tanımlanabilir. Hızla ilerleyen teknoloji çağı ile birlikte dijital dönüşüm herk alan için kaçınılmaz hale gelmiştir. Geleceği şekillendirmek ve hayatı olduğundan daha kolay bir hale getirmek için dijital dönüşüm, bir seçenek değil ihtiyaç olarak ele alınmalıdır.

Dijitalleşmenin ve dijital dönüşümün birbirinden farkı yoktur. Dijitalleşmenin amacı dijitale dönüştürme sürecinden faydalanarak işletme süreçlerini iyileştirmektir. Dijital teknolojileri ve verileri, kazanç elde etmek, işleri iyileştirmek ve dijital bilgiyi merkezinde barındıran bir dijital kültür yaratmak anlamına gelir. Dijital dönüşüm ise, işlemlerin, ürünlerin ve modellerin dijital teknolojilerin sağladığı avantajlardan tamamen faydalanması için dönüşümü anlamına gelir. Özetle her iki kavramda birbirinin yansımasıdır ve ayrı düşünülemez.

Ticaret, eğitim, ürün, iş alanı, sağlık veya sanat gibi birçok alanda dijital dönüşümün sağladığı yararlardan faydalanırız. Hızla değişip, gelişen bilgi teknolojilerinin sağladığı sayısız olanaklar ve beraberinde getirdiği toplumsal gereksinimlere daha verimli karşılık verebilmek adına dijital dünyaya kollarımızı açmalıyız. Neticede oluşan ihtiyaçlara iyi bir çözüm üretebilmek adına dijital çağa uyum sağlamak, biz insanların yararına olacaktır. İş performansını yükseltecek uygulamalardan kaçınmak maalesef ki şirketlerin kendi zararına olacaktır.

Dijitalleşme yalnızca teknolojik yatırımların sağlandığı değil, aynı zamanda çeşitli etkenleri barındıran bir gelişim ve değişim programıdır. Şirketlerin gelişime ve yeniliğe sürekli açık olması gerekir. Çünkü öğrenilecek şeyler asla bitmez ve arkası kesilmez. Kendisini yeniliğe kapatan şirketler maalesef ki kazanç elde edemez. Gelişen teknoloji çağına uyum sağlamak kazandırıcıdır. Çeşitli teknolojilerin hayatımıza dahil olması durumunda yaşam standartlarında de gözle görülür değişimler meydana gelmektedir. 

Şirketler İçin İdeal Dijital Dönüşüm Nasıl Olmalıdır?

Dijital dönüşüm, şirket faaliyetlerinin elektronik ortamlarda sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesidir. İş hacmini artırmayı amaçlayan dijitalleşme aynı zamanda şirket çalışanlarının verimliliğini olumlu yönde etkiler ve organize çalışma olgusunu şirkete orantılı şekilde dağıtmayı kolaylaştırır. Günümüz teknolojilerini kullanarak sağlanan dijital dönüşüm, daha fazla kitleye ulaşmayı hedefler.

İşleri daha hızlı ve pratik bir yolla halledebilme arzusu, şirketlerdeki dijitalleşme kullanımını fazlalaştırdı. Dijital dönüşümün tüm şirketler için en önemli katkısı, zamandan tasarruf sağlama durumudur. Örneğin, büyük rakamların veriler halinde arşivlenmesi kalem ile yazılarak birkaç günü dahi alabiliyorken dijital teknoloji sayesinde bu işlem oldukça kısa sürecektir.

Daha fazla işin daha az iş gücü sayesinde gerçekleştirilmesi, kulağa oldukça hoş geliyor. Bu sebeple dijitalleşmeye olan talep giderek artmaktadır. Tüm departmanların ilgi odağı olmayı başarmış, geleceğe yön veren oldukça köklü bir sistemden bahsediyoruz. Gerekli planlamaları yaparak, emin adımlarla dijital dünyaya herkes ayak uydurabilir. Şirketler için ideal dijital dönüşüm belirli başlı hususlara dikkat ederek mümkün hale gelir. Bu hususları detaylarıyla inceleyelim. 

Hazırlık: Dijital dönüşüme geçmek için ilk yapılması gereken iyi bir hazırlıktır. Hazırlıksız, panikle dijital dönüşüm çalışması yapmak; şirket için en az dönüşmemek kadar zararlı. Bu zorlu yolculuğa ne kadar iyi hazırlanır, bu süreci ne kadar doğru geçirirseniz, hata yapma ihtimali o kadar düşer ve başarılı olma şansı da bir o kadar artar. Önemli olan dijitalleşme sürecinin farkında olmak ve planlama yaparak, iyi bir strateji belirleyerek harekete geçmektir.

Analiz: Analiz yapmadan adım atmak, şirkete ciddi zararlar verebilir. Dolayısıyla, dijital dönüşümün bir süreç olduğunu ve sürekli adaptasyon gerektirdiğini göz önünde bulundurarak, lider tarafından bazı sorular sorulup iyi analiz yapılarak işe başlanması; karar verirken de tüketiciler, çalışanlar, yatırımcılar, rakipler tarafından gelen geri dönüşlerin değerlendirilmesi gerek. Sorulması gereken en önemli soru, markamız dijital dönüşümden nasıl etkilenecek ve biz dijital çağ için kendimizi geliştirmeye ne kadar hazırız? Olmalıdır.

Dijital Kültür: Şirket için dijital bir kültür oluşturmak gerekir. Dijital kültür oluşturmak için, çalışanların dijital konularda okur-yazar olmalarını sağlamak, konu ile ilgili eğitim düzenlemek, departmanların dijitali nasıl kullanmaları gerektiğine dair bilgilendirme yapmak, mevcut dijitalleşmenin şirkete sağlayacağı katkıyı çalışanlara iyi aktarmak gibi önemli hususlara değinmek gerekir.

Bütünsellik: Bütünsellik her alanda çok önemli bir kavramdır. Şirketlerin dijital dönüşüme ayak uydurması için de bütünsel bir şekilde ilerlemeleri gerekir. Konu hakkında bağlantılı düşünerek doğru parçaları bir araya getirmek, süreçleri ve departmanları birbirine entegre etmek, iletişimlerini güçlendirmek; sürece ve verimliliğe katkı açısından son derece önemlidir.

Önemli Dökümanlar: Kağıt üzerinde tutulan dokümanlar, zor ve masraflıdır. Ayrıca şirket içerisinde çoğu zaman karışıklığa sebebiyet verir. Bu sebeple en kısa sürede elektronik belge yönetimine başvurmak gerekir. Teknolojik mecralar, dijital ortama aktarılan belgelerin sorunsuzca yönetilmesini sağlarken aynı zamanda dijital dönüşüm için büyük önem arz etmektedir.

Yasal Zorunluluklar: Dijital dönüşüm için yasal mevzuatlar incelenerek, dönüşüm alanına girmesi gerekenler belirlenmelidir. Başlangıç için yapılabileceklere örnek vermek gerekirse; e-fatura, e-defter, e-mutabakat, e-bankacılık, e-ticaret, e-irsaliye bunlardan bazılarıdır. Yasal zorunluluk dışında firmanın ihtiyaçlarının neler olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır. Böylece en çok verimlilik ve tasarruf sağlayacaklar seçilmelidir. 

Ağ Güvenliği: Ağ güvenliği, dijitalleşme alanında dikkat edilmesi gereken en önemli maddelerin başında gelmektedir. Olabilecek siber saldırı sonucunda tüm önemli veriler, art niyetli kişilerin eline geçebilir. Fakat, geliştirilmiş bir ağ güvenliği sayesinde bu gibi olumsuzluklar ortadan kalkacaktır. Veri hırsızlığına teşebbüs edildiği takdirde de şirket bunu kolaylıkla tespit edebiliyor.

Müşteriler: Dijital verilerle zenginleştirilmiş kampanyalar sayesinde müşterileri memnun etmek artık daha kolaydır. Bu sayede şirketlerde online hizmet payını artırmış olur. Müşteri deneyimi, dijitalleşme ile müşterilere emin adımlarla yaklaşıp, uygun fiyatlarla teklifler sunarak satış fırsatları yakalamayı amaçlar.

Dijital Dönüşümün Faydaları

Dijital dönüşüm ile birlikte sektörel ve toplumsal ihtiyaçlar kolaylıkla halledilebilir. Dijitalleşmenin katkısı ile iş akışlarının gelişim sürecini belirlemek oldukça mümkündür. Günden güne hayatımıza dahil olan bu kavram sayesinde, sorumluluklarımızı daha pratik bir şekilde yerine getirebiliyoruz. Dijital dönüşümün çeşitli alanlara göre birçok faydası bulunmaktadır. Özellikle şirketlerin işlerini kolaylaştıran en kapsamlı faydaları şu şekildedir.

- Dijital dönüşüm sayesinde karlılık oranı artar.

- Gereksiz iş yükü maliyeti azalır.   

- Zamandan tasarruf sağlanır.       

- Operasyonel verimlilik sağlamanmış olur.            

- Çeşitli çalışma yöntemleri geliştirilir.      

- Rakiplerin önüne geçmeyi kolaylaştırır.

- Ticari büyüme sağlar. 

- Dijital arşivleme sayesinde eski belgelere erişim kolaylaşır.

- Kağıt kullanımı azaldığı için doğaya katkı sağlar.

- Hedef kitleye hitap etmeye ve hedef kitleyi tanımaya yardımcı olur.

Bu ve bunlar gibi daha birçok fayda sağlayan dijitalleşme, teknoloji çağının olmazsa olmazı haline gelmiştir. En çok kullanılan dijital dönüşüm teknolojileri arasında ise, yapay zeka, nesnelerin interneti, dijital medya, mobil, büyük veri (big data) bulunmaktadır. 

Dijital Dönüşüm Süreci

Dijital dönüşümü, hayatınıza dahil etmek için doğru zamanın geldiğini düşünüyorsanız, fakat bunu birden nasıl yapacağınız hakkında bir fikriniz yok ise eğer, sizin için hazırladığımız dijital dönüşüm sürecini detaylı şekilde, inceleyebilirsiniz. Dijital dönüşüm süreci öncelikle, strateji belirleme aşaması ile başlar.

Strateji Belirleme: Bir diğer deyişle mevcut durum analizi oluşturmaktır. Şirket için ana stratejiler belirlenir, gelecekteki hedefler ortaya konulur. Bu hedeflere ulaşabilmek adına kullanılacak yöntemlere karar verilir. Ardından bu yöntemlerin işleyişi için dijital stratejiler geliştirilir. Böylelikle dijitalleşme için atılan ilk adım tamamlanmış olur.

Kadro Oluşturma: Kararlaştırılan stratejiler için kadro oluşturulur, varsa eksikler tamamlanır. Dijital dönüşüm, sistemsel işlerin uygulandığı departmanlardan çıkartılarak tüm şirkete yayılımı sağlanır. Bu esnada gerekli iş gücü bulunmuyor ise ve dijital dönüşüm projelerini üstlenecek, yönetecek birisi yoksa, araştırma enstitüleri ile veya üniversitelerle işbirliği yapılır. 

Pazarlama: En önemli aşamalarından birisi olan pazarlama aynı zamanda müşterinin ilgisini en çok çeken kısımdır. Bu kısımda öncelikle ürün veya hizmet dikkatleri üzerine toplar hale getirilmelidir. Çeşitli yazılımlar ile bilgilendirme çalışmaları ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştirilir. Beraberinde sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanarak hizmete gerekli destek sağlanır ve müşterilere erişim sağlanır.

Pazarlama otomasyonu ve e-mail çalışmaları sayesinde imkanlar artırılır. Böylelikle pazarlama süreci hızlandırılmış olur. Pazarlama çalışmaları gerçekleştikten sonra geri bildirimler dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Müşterilerin, şikayet ve arzuları yapay zeka sayesinde şirketler tarafından memnuniyetle cevaplandırılmalıdır. 

Verimlilik: Dijital dönüşüm sürecinin son aşaması verimliliktir. Verimliliği artırmaya yönelik faaliyetlerden yararlanmak gerekir. Bunu yaparken de maliyeti düşürme hedeflenmelidir. Sürecin iyileştirilmesi için dijital analitik sistemler kullanılmalıdır. Bu sayede daha verimli işler yapılabilir. Dijital programlar kullanarak, kimin ne yaptığına dair kontrol merkezi oluşturulur.

Verilen çok önemli olduğu bu zamanda, veri güvenliğine verilen önemde o denli artış göstermektedir. Güvenlik duvarları, çeşitli şifrelemeler ve kurumsal güvenlik oluşturma durumu dijital dönüşümü güvenilir bir şekilde kullanılabilir hale getirmektedir.