İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

1. Lider: İtibar yönetimi liderden başlar. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki itibarın yönetilmesindeki yüzde 50 sorumluluk kurumun liderinin üzerindedir.

2. Kriterler: İtibarın hangi kriterlerden oluştuğunu belirlemeli, bunları hangi ilke ve politikalarla desteklediğinizi ortaya koymalısınız.

3. Paydaşlar: Sosyal paydaşların kültürel ve toplumsal duyarlılıklarını ve değerlerini de yakalayıp, kendi değerlerimizle onlarınki arasındaki ortak noktaları belirlemeli.

4. Tespit: Şirketin yöneticileri nezdinde itibar yönetiminde neleri doğru, neleri eksik yaptıkları tespit edilirken, şirketin sosyal ortakları nezdinde de bir araştırma yapılıp ortaya çıkan farklılıkları kapatacak iletişim yönetimi uygulanmalı.

Şirketinizin İtibarini 10 Adımda Koruyun!

5. Uygulama: itibarı yönetecek süreçler, yani kurumsal markanın nasıl yönetileceği, performansın nasıl ölçüleceği, zaman tablosu ve kullanılacak enstrümanlar tarif edilmeli.

6.Kadro: Liderin tüm kadroyu sürece katması gerekiyor. Liderler yöneticilerin bu sürece katılımını sağlamak için onların performansını itibarla ilişkilendirmeli.

7. Çalışanlar: Çalışanların aidiyet ve bağlılıklarının sağlanması itibar yönetimindeki kritik başarı faktörlerinden biri. Dış dünyada istediğimiz kadar algılanmamız yüksek olsun, çalışanlar bunun gerçeklerle bağdaşmadığını bildiği sürece o kuruma olan inancını kaybeder.

8. İlişki yönetimi: Sosyal paydaşlara göre bir dış ilişki yönetimi uygulanmalı. Bunlar, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, gönüllü çalışmalardır.

9. Ölçümleme: İtibar düzenli aralıklarla mutlaka ölçümlenmeli. Yoksa performansınızın ne olduğunu göremezsiniz.

10. Benchmark: İtibarını iyi yöneten şirketler bunu nasıl yapıyor, biz nasıl yapıyoruz, onlardan alınacak bir şey var mı bunlar gözden geçirilmeli.

İşletmelerdeki sistem sağlıklı hale getirilmesi ile şirket kurumsallaşarak geleceğin büyük firmaları arasında kendine yer bulabilecektir. Bu kapsamda yönetim danışmanlığı hizmetleri ile firmalar uzun ömürlü olmaktadır.

Konuyla ilgili detaylı bilgi ve danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz. yilmaz@ortakakildanismanlik.com