İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Dünyada ekonomisinin %80'ini oluşturan aile şirketleri ,Türkiye ekonomisinin %95'ini kapsıyor. Kurumsallaşamamış yapı ,bir sonraki kuşağa devir sürecinde karşılaşılan sorunlar aile şirketlerinin ömrünü kısaltıyor.

Türkiye ekonomisinin gelişmesi ve Dünya ekonomisindeki payını genişletmesi için aile şirketlerinin ömürlerini kısaltan sebepleri irdelerken alınması gereken tedbirleri ve uygulamaları içeriyor.

Aile şirketlerindeki aile bireyleri ve yöneticilerine  iyi bir rehber ve yol gösterici olması adına kaleme alınmıştır.

Dr.Yılmaz SÖNMEZ