İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul
Şevket AKBAYRAKTAR
SMMM-Mali Danışman/Denetçi


Ankara Üniversitesi İşletme fakültesi Muhasebe – Finansman bölümünden mezun oldu. Enerji,
Tekstil, Makine Metal, Kimyevi Madde Üretim, Mobilya, İnşaat, Akaryakıt, Kağıt Ambalaj gibi bir
çok imalat sektörlerinde çalıştı, mali denetim ve danışmanlık hizmetlerini verdi.
Koç Holding Enerji grubunda 11 yıl mali işler ve maliyet muhasebesi uzmanlığı görevlerinde bulundu.
Uluslararası İç Denetim Standartları uygulamaları ve Bilgisayar destekli İç Denetim tekniklerinin
(Computer Asisted Auditing Technics) geliştirilmesi konusunda uzmanlaşmıştır.
Başta mali işler birimi organizasyonunun kurgulanması, İşletmelerin faaliyet raporlarının, Nakit Akış
tablolarının, Bilanço, Gelir Tablosu ve diğer raporların hazırlanması, maliyet analiz çalışmalarının
yapılması, yorumlanması, performans göstergelerinin takibi işlemlerin yanında,
Aylık bazda bilanço ve gelir vergisi tablosu hazırlayıp sunmak, Haftalık bazda bankalar ve kasalar
raporunun yapılmasını ve kontrolünü sağlamak, Stok takibi Maliyet Muhasebesi yönetimi, Bütçe ve
maliyet raporlarının hazırlanması, Mevcut sistemlerin geliştirilmesi, mali ve hukuki mevzuata
uygunluğun sağlanarak ilişkilerin takip edilmesi, tüm yasal beyannamelerin zamanında ve doğru bir
şekilde düzenlenmesi, Bağımsız denetim, IFRS ve iç denetim süreçleri iş bilgi ve belge akışının
sağlanması alanlarında hizmet vermektedir.