İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul
Bize Ulaşın

İş dünyasında sürekli rekabet halinde olan işletmeler ne kadar sağlam bir büyümeye sahip olurlarsa olsunlar her zaman çeşitli risklerle karşı karşıyadır. Bir ülkedeki toplumsal olaylardan uluslararası ekonomik durumlara kadar iyi veya kötü her gelişme şirketleri etkileyebilecek unsurlardır. Böyle durumlarda karşılaşılabilecek risklerin en aza indirilmesi, azaltılması ya da en iyi ihtimal ile fırsata dönüştürülmesi için risk yönetimi danışmanlığı hizmetleri alınır.

Risk danışmanlığı nedir sorusuna verilebilecek yanıt ise olası bir risk karşısında işletmelerin faaliyetlerinin ne yönde olması gerektiği hakkında uzman görüşü almaktır. Yönetim kurulunuz olası bir risk karşısında yetersiz kaldığında ya da profesyonel destek ihtiyacı hissettiğinde bu süreci profesyonellerin desteği ile atlatmanız gerekebilir.

Risk Yönetimi Danışmanlığının Kapsamı

İşletmelerde iş sürekliliği oldukça önemlidir. Kesintisiz olarak iş yapan bir şirket hızlı bir yükseliş gösterse de çalışma hızını aksatan birtakım içsel ve dışsal faktörler işlerin krize girmesine neden olabilir. Böyle anlarda risklerin tespiti yapılacak çalışmalar açısından büyük önem taşır. Yönetim stratejileri içerisinde yer alan kriz anları işletmelerin gelecekteki başarısını doğrudan etkileyen unsurlardır.

Günümüz işletmelerinin gelişiminde büyük önem taşıyan konulardan birisi de olası risklerin önceden tahmin edilememesi ya da içinde bulunulan krizin fark edilmemesidir. Hem iç hem de dış krizlerin önceden saptanamamış olması işletmelere farklı açılardan ciddi zararlar doğuracaktır. Risk yönetimleri konusunda deneyimsiz bir şirket yönetimi de durumun daha da ileri boyutlara taşınmasına neden olacaktır. Risk yönetim danışmanlığı hizmeti alarak firmalar bu alanda tüm olası risklerden önceden haberdar olmakla kalmaz aynı zamanda içinde bulundukları durumları da daha iyi şekilde tahlil edebilirler. 

Kurumsal risk yönetimi danışmanlığı hizmet kapsamında öncelikle risklerin detaylı olarak belirlenmesi yer alır. Risklerin önceden belirlenmesi yapılacak iyileştirme çalışmaları açısından büyük önem taşımaktadır. Bu süreçte detaylı bir risk değerlendirmesi yapılarak iç kontrol sisteminin oluşturulmasına önem verilmelidir.

Risk Yönetimi Nasıl Yapılır?

Bir şirket risk karşısında iyi bir kontrol sistemine sahip değil ise sektörde ki rekabet ortamında ciddi sıkıntılar yaşayabilir. İyi bir risk değerlendirmesi yapılması şirketlerin faaliyetlerinde hangi yola gitmeleri gerektiğine daha iyi karar verilebilir.

İş süreçlerini daha etkin şekilde yönetebilmek için öncelikle iç kontrol mekanizmasının iyi çalışmasına gereksinim vardır. Finansal raporların detaylı tutulması, şirketin daha önceden belirlemiş olduğu politikaların işletme geleceğine etkisi ya da yasal düzenlemeler karşısında işletmenin durumu gibi konularda risk danışmanlığı yönetimi önemli bir yardımcı olur.

Bu süreçte alanında uzman olan danışmanlar işletmenin tüm faaliyet raporlarını inceleyerek gerekli düzenlemelerini yaparlar. Aynı zamanda geleceğe dair yatırımların risk düzeyleri hakkında işletme yönetimine gerekli bilgileri sunarlar. İşletmelerin karşılaşabilecekleri finansal sorunlar stratejik risktir ve bu durumların aşılmasında da alanında uzmanlaşmış danışmanlardan bilgi edinilebilir. 

Risk Yönetimi Danışmanlığı Hangi Alanlarda Verilir?

İşletmeler finansal riskten dolayı önemli sorunlarla karşı karşıya kalabilirler. Böyle durumlarda insan kaynakları da dâhil olmak üzere işletmenin tüm bölümleri yaşanılan risklerden olumsuz etkilenebilir. Bunlara ek olarak operasyonel riskler de şirketlerin faaliyetlerinin durma noktasına gelebilecek sorunlar meydana getirebilir.

Şirketlerin yönetim sistemi vazifesi gören kadronun bu tarz önemli iç ve dış riskler karşısında bir danışmandan destek alması oldukça önemlidir. Karlılık, döviz, piyasalar, insan kaynağı sağlama, yabancı kaynak bulma, verimliliğin artırılması, fiyatlar gibi konularda risk yönetimi danışmanlığı hizmeti alabilirsiniz. Belirtilen her alan bir işletmenin büyümesinde önemli temel taşlardan biridir. Bu taşlardan birinin sarsılması şirketin çıkmaza girmesine neden olabilir. Böyle durumlarda risk danışmanlarından yardım alınabilir. 

WhatsApp
İletişim