İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Günümüzde performans değerlendirme sistemleri işletmeler için faaliyetlerinde oldukça önemlidir. İnsan kaynakları planlamasında ve yönetiminde performans kurumla beraber süreç ve devamlılığı önemlidir. Bu süreçle birlikte yöneticiler çalışanların performanslarını değerlendirebilir. Devamında işletmelerin personellerine ait ücret artışı, terfi, işten çıkarma ve eğitim ihtiyacı belirlenebilir.

İşletmelerin performans değerlendirme de  etkin olabilmesi için objektif olması gerekir. Objektiflik, ölçülebilir performans kriterlerine bağlıdır. Aynı zamanda bu  kurum  ve pozisyonlarda işletmeye ve yönetime  uygunluk ile mümkün olur. Böylelikle görevlere ait seviyelerinden çalışanların kusursuz bir bilinç oluşturması sağlanır.

Performans Değerlendirme Önemi Ve Amaçları Ve Fonksiyonları

Performans değerlendirme  temel amacı bireysel ve kurumsal performansı en üst seviyede arttırmaktır. Performans değerleme   yönetimi, organizasyonel ve kişisel gelişim hedeflerini  için bir yönetici veya denetçinin bir alanda fikir yürütmesidir.

Genellikle performans yönetimi, stratejik hedeflere ve performans hakkındaki iyileştirmeye yönelik olarak ilerler. İşletme yönetimlerinde dört temel fonksiyon vardır. Bunlar planlama, organizasyon, yönetim ve Kontrol işlevleridir. 

İşletmelerin en büyük faaliyetlerinden birisi performans yönetim sürecidir. Performans değerlendirme sisteminin temelinde ve kontrol işlemlerinde  kurum personelleri ile ulaşmak istediği hedeflere yönelir.

Performans Yönetim Sistemi Kapsamları Nelerdir?

İşletme yönetiminin  temel işlevlerinden biri  performans yönetimidir. Bu konuda önce nereden başlanılacağı planlanır. Sonrasında  kritik öneme sahip izlenecek yöntemler belirlenir. Devamında performanslar değerlendirilmesi gelir. Tüm bunlar doğrultusunda gerekli raporlamalar ve ne için kullanılacağı önemlidir. Bu aşamalar ve uygulamalar  kuruma özgü   bir performans yönetim sistemi ile gerçekleşebilir. 

Kurum performansı  işletmelerin yöneticilerini ve  kurum çalışanlarının ilgilendirir. Ayrıca içeriğinde kurumsal performanslar iş tatmini ve  işletme etkileşimi bulunur. İşletme yatırımcıları, müşterileri, satıcıları, tedarikçileri bu yönetime ortak olurlar. Performans yönetimi kavramında ana temel çalışan  bireyler ve görevleridir. Aslında bu temel performans yönetiminde bireylerle birlikte işletmelerin nasıl çalıştığını gösterir.

Performans Yönetim Ve Değerlendirme Amaçları

Performans  yönetimi sistemi temel amaçları bulunur. Bunlar arasında pek çok şey sayılabilir. En önemlisine değinmekte fayda vardır.

Çalışanların şirket hedefleri doğrultusunda ilerlemesidir. Ayrıca işletmelerin personellerinin etkin bir şekilde çalışmalarını sağlaması gerekir. Personellerin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak için araçların ve yaklaşımların geliştirilmesi gerekir. Performans yönetiminden ana unsur, çalışanların performansının eksiksiz takibidir.

Aynı zamanda  görevlerin geliştirilmesini sağlayan performans değerlendirmesi gerekir. Performans değerlendirme sisteminde astlar ve üstler arasındaki organizasyonun iyi geliştirilmesi amaçlanır. Böylece çalışanların performans sorunlarını çözecek yöntemlere ait bir yapı ortaya koyar.

Performans Yönetim Ve Değerlendirme Nasıl Oluşur?

Performans yönetiminde  performanslar genellikle altı aylık ve  bir yıllık dönemlerle değerlendirilir. Bu değerlendirmeler; yöneticilerin, çalışanların iş tatminlerine be kariyer hedefleri belirler. Ayrıca iş tanımlarına ait eğitim ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanır. 

Her çalışanın, yöneticilerinden performansı için  bilgi alması gerekir. Performans değerlendirme sistemi çalışanları başarıya teşvik eder ve motive eder. Performans  engelleyen noktaların tespit edilir ve eksikler süreçle tamamlanır.

Performans Yönetim Ve Değerlendirme Faydaları

Performans yönetimin  ve çalışanlara olan faydaları oldukça fazladır. Bunlar etkin bir şekilde şu şekilde sıralanır: 

  • Personeller üstlerinin performansları hakkındaki düşüncelerini öğrenebilir. 
  • Aynı zamanda fark edilme, tanınma  ihtiyaçları ve motivasyon sağlanır. 
  • Personellerin sorumluluk almaları  konusunda motivasyon ve istek sağlar. 
  • Performansları hiçin geribildirim sağlar. Böylece  üstleri ile   iletişim kurmaları kolaylaşır. 
  • Kariyer gelişiminde olanaklar sağlanır ve bu konuda yardımcı olunur

Performans Yönetimin Yöneticilere Olan Faydaları

Personeller ve tüm ekipler ile ilişkiler  ve iletişim  güçlenir. Ödül  ve motivasyonda yüksek performanslı  çalışanların iş  planları  tespit edilir. Koçluk ve yönlendirme gereken çalışanlar tespit edilir.

Bireysel verimlilik ve grupsal çalışmalar da verimlilik sağlanır. Takım çalışmasını güçlendirilerek ve tespit etmelerini sağlar sonrasında işletme örgütü oluşturulur.

Performans Yönetimin Şirkete Olan Faydaları

Kurumsal hedef ve amaçlarının çalışanlara benimsetilmesi sağlanır. Yönetim bilgi sistemlerine uygun kaynaklar bulunur. Şirketlerde işe alım ve işletme organizasyon verimliliği sağlanır. Şirket hedeflerinde   farklı birimlerin katılımı sağlanır. Terfiler, ücret artışı ve insan kaynakları departmanlarda sağlıklı bir alt yapı oluşturur. Personellere ait eğitim ve gelişim ihtiyaçları tespit edilir. İnsan kaynakları  yönetimine  katkı sağlanır. İnsan kaynakları ile işletme hedeflerine farklı departman çalışanları dahil edilerek verim sağlanır. 

Personellerin amaç ve yöntemler konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi sağlanır. Performans yönetim sisteminin  devamı ile çalışanların alanlarına ve görevlerine ait eğitim ihtiyaçlarını belirlenebilir. Çalışanlar kariyer beklentileri hakkında bilgi akışı sağlarlar. Verimli çalışan personellerin performansı diğer personelden ayırt edilebilir. Departman arası çalışmalar ve  ilişkilerini gözlemlenebilir. Problemlerin tespit edilir ve çözüm bulunmasını sağlanır. Gelecekteki işletme için yönetici adaylarını belirlenebilir. Verimliliği devamlı sağlamak için tedbirleri saptanır ve veriler elde edilebilir. Personelin kuvvetli ve zayıf yönlerini ortaya çıkarılarak gelişimi sağlanır.

360 Derece Performans Yönetimi Ve Faydaları

360 derece performans yönetimi, performans değerlendirmede  çalışanlarının ortaya koyduğu performansları yöneliktir. Ayrıca buna yönelik yapılan geri bildirim  gibi  değerlendirme sürecidir. Bu performans değerlendirme sisteminde çalışanların, verimine, şirket içi  i tüm performansların değerlendirilme sistemidir.

360 derece performans değerlendirmesinde, hiyerarşi yapı olması değerlendirmede fark yaratmaz. İşletmelerin tüm personel bazında   bütün çalışanlarlar ile değerlendirilir. Böylelikle, personeli daha yüksek işlere yönlendirebilir ve  şirkete değer katabilirler. Çalışanların verimliliğine odaklanan  kuruluşlar, personelin performansı  ve potansiyel  için 360 derece sistemini kullanır. Böylece,   geri bildirime dayalı kariyer yollarını planlanabilir.

Şirketler, performans değerlendirmesi için çalışanlarının   durumlarını ve yetkinliklerini ölçerler. Ölçmek için yapılan incelemelerde karlılık ve verimli personel fırsatı bulurlar. Bu fırsatlarla potansiyeli yüksek   çalışanın   şirket adına daha yararlı hale getirilmesi sağlanır. Buna ek olarak yüksek performanslı çalışanın   terfi alması da sağlanır.