İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul
Bize Ulaşın

1. Aile Anayasası'nın Oluşumu

Aile Şirketlerinin sürdürülebilir bir başarı sağlayabilmeleri için hem ailenin hem de şirketin Kurumsallaşması gerekiyor.

Aile nin Kurumsallaşması için ise Aile Anayasasının hazırlanması ve uygulanması gerekmektedir.

1.1. Aile anayasasının Hedefleri

1.2. Aile Anayasası Temel Değerleri

1.3. Aile Anayasası Yönetim İlişkileri

1.4. Aile Anayasası Genel Çalışma İlkeleri

1.5. Aile Anayasası Görev Ve Sorumlulukları

1.5. Aile Anayasası Yetkileri

1.6. Aile Anayasası Toplantı Ve Karar Nisabı

1.7. Aile Anayasası Büyüme Stratejisi

1.8. Aile Anayasası Çatışma Yönetimi

1.9. İkinci Nesil Yetiştirilmesi ,Aile Ve Eğitimi

1.10. Aile Anayasası Yöneticilerin Ortakların Performans Değerlendirilmesi

1.11. Aile Anayasası Ücretlendirme Sistemi

1.12. Aile Anayasası Hisse Tespit Sistemi

1.13. Aile Anayasası Hisse Tespit Ortaklar Hisse Devri Ve Elden Çıkarılması

1.14. Aile Konseyinin Faaliyetleri

1.15. Yönetim Kurulu Faaliyetleri

1.16. İcra kurulu faaliyetleri

1.17. Aile Anayasası Hukuki Çerçevesi

1.18. Yürürlülük

 

2. Aile Meclisi (Konseyi)

2.1. Aile Meclisi Oluşumu

2.2. Aile Meclisi Toplantı Gündemi Ve Yeter Sayısı

2.3. Aile Meclisi Temel Faaliyetleri Konuları

2.4. Aile Meclisi Organları (Başkan Ve Yürütme İcra Kurulu)

2.5. Aile Meclisi Yürütme (İcra) Kurulunda Toplantı Ve Karar Alma Yöntemi

 

3.Ortaklar Kurulu

3.1. Ortaklar Kurulu Oluşumu

3.2. Ortaklar Kurulu Toplantı Gündemi ve Yeter Sayısı

3.3. Ortaklar Kurulu Temel Faaliyet Konuları,

3.4. Ortaklar Kurulunda Toplantı ve Karar Alma Yöntemi,

3.5. Aile Şirket(ler)inin Mülkiyeti

3.6. Şirket Hisselerinin Devri ve Elden Çıkarılması

3.7. Aile Bireylerine Hisse Verilmesi