İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık, aile işletmeleri ve Kobiler başta olmak üzere özellikle üretim yapan otomotiv, tekstil, hazır giyim, ayakkabı, gıda, inşaat, mobilya, lojistik ve hizmet sektörlerin başvurduğu saha uygulamalı, uygulanabilir ve sürdürülebilir projelerle danışmanlık hizmeti sunmanın avantajının yanı sıra edinilen deneyimlerle işletmelerin sorunlarına hızlı ve alternatif çözümler sunuyor.

Danışmanlık sürecinde; mevcut kaynakların verimli kullanımı, işletme maliyetlerinin doğru hesaplamak, işletme için fayda sağlamayan süreçlerin iyileştirilmesi veya yeniden yapılandırılması, departmanların verimliliği, personellerin doğru yönetilmesi, muhasebe & finans süreçlerini iyileştirilmesi, üretim süreçlerinin revize edilmesi, iş süreçlerinin yeniden yapılandırılması, görev tanımları ve yetkilerin doğru belirlenmesi, doğru likidite döngüsü gibi konularda organizasyonun karlı hale getirilmesi ve Dünya Ekonomisi ile entegre edilmesi sağlanmaktadır.

Ortak Akıl Danışmanlık olarak, Türkiye’deki işletmelere karlı bir şekilde ticari varlıklarını sürdürebilmeleri, sağlıklı büyüyebilmeleri ve mevcut potansiyellerini iyi değerlendirmeleri için çözümler sunmaktayız.

Çözümlerimiz:

Yönetim Danışmanlığı,

Kurumsallaşma Danışmanlığı,

Finans Danışmanlığı,

İnsan Yönetimi ve Eğitim Danışmanlığı,

Aile Anayasası Hazırlama Danışmanlığı,

Stratejik Planlama Danışmanlığı,

İhracat Danışmanlığı,

Yatırım Danışmanlığı,

Hukuk Danışmanlığı,

Mali Danışmanlık,

Çünkü Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık:

  1. Kurumsal verimlilik kavramı ile merkezileştirici çözümler sunmaktadır,
  2. Tüm paydaşları verimlilik kavramı ile ’ortak akıl ‘da buluşturmaktadır,
  3. Kuruma özgü çözümleyici, gerçekçi ve uygulanabilir sistem kurmaktadır,
  4. Bizzat sahada çalışmalarını gerçekleştirerek denetim, öneri ve iyileştirmeleri yerinde yapmaktadır.
  5. Yapılan çalışmalar konusunda yönetim kurulu ile sistemli bir şekilde bilgi paylaşımı, raporlama ve istişare toplantıları gerçekleştirmektedir.
  6. Elde edilen bilgiler ve belgeler iş ahlakı gereği veri gizliliği ilkesine göre sır olarak saklanmaktadır.

Bizim için en önemli konu UYGULAMA!

Gereklilik duyulan alanda danışmanlık hizmeti yapılandırılırken bizim için en önemli unsur uygulamadır. Verilen danışmanlık hizmetinde öneri ve raporlamalar sistemli bir şekilde oluşturulurken, uzmanlarımızın her zaman sahadadır. Danışmanlık hizmeti verilen her işletme için, ihtiyaç duyulan her departmanda departman için alanında uzman danışmanımız yerinde hizmet vermektedir. Oluşturulan operasyonun uygulanabilirliğinin ve verimliliğinin yerinde denetlenmesi, çalışan performansından maksimum seviyede verim almak için yüz yüze verilen eğitimler değişim ve dönüşümün sağlıklı ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır.