İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Bir kurum, kuruluş ya da firmanın amaçları ile geliştirmiş olduğu stratejilerin ne kadar örtüştüğü ve ne kadar profesyonellik gösterildiğini gösteren analiz raporudur. Durum değerlendirmesi olarak da adlandırılması mümkündür. Firmanın mevcut durum hakkında gerekli görülenleri, yapılması hedeflenen ve yapılmış olanları ortaya koyan bir analiz işlemidir.

Firmanın yönetsel ve organizasyonel olarak durum analizi yapılarak raporlaştırılması olarak da ifade edilir. Böylece firmanın hangi düzeyde olduğu, olmak istediği yerin neresi olduğu, olmak istediği yerin neresinde olduğunu görmek için bu analizler rapor haline getirilerek sunulur. 

Mevcut durum analizinin değerlendirilmesi sırasında faaliyet modelleri analiz edilir ve gelecek zaman için verimli ve etkili olmanın yolları tespit edilir.

Mevcut Durum Analizi Neden Gereklidir?

Kurum, kuruluş ya da firmalar mevcut durum analizi sayesinde sahip olduğu tüm girdileri ve çıktıları görebilir. Bunun yanı sıra hedeflenenlere ne kadar ulaşılabildiğini, ne kadar yeterli olunduğunu da görmüş olurlar. Bu yüzden oldukça gerekli bir işlem olarak bilinir ve firmalar tarafından farklı analiz yöntemleri kullanılarak tercih edilir.

Bilgi akışının sağlanması, süreçlerin ilerleyiş düzeni, yapılması gerekenlerin ne oranda yapıldığı gibi konularda firma sahiplerine açık bir analiz raporu olur. Bu da firmanın geleceğini çok etkileyen bir durum olarak yeni kararların alınmasında etkili olur.

Olması gereken bir mevcut durum analizi bunların net şekilde ortaya konulmasına yardımcı olur. Bunun için de iç ve dış çevresel faktörler, finans ve muhasebe konuları, çalışma şekli, teknolojik olanaklar gibi faktörlerin tam ve eksiksiz olması gerekir.

Ayrıca yeni alınacak bir karar olması durumunda yapılacak olan atılımın süresinin de kısalması açısından fayda sağlar. Gecikmeleri ve gecikmelerden kaynaklanan sorunların önlenmesi sağlanmış olur.

Mevcut Durum Analizleri Ne Zaman Yapılır?

Firmalar tarafından yapılacak olan mevcut durum analizlerinin belirli aralıklar ile ya da belirli zamanlarda yapılma gibi bir zorunluluğu bulunmaz. Sadece önemli bir karar alınacak olması halinde ya da önemli bir hedef amaçlanmış olması halinde harekete geçmeden önce mevcut durum analizinin yapılması istenir. Böylece işleyişin devamlılığı da sağlanmış olur. 

Yeni bir hamle yapılacak ise öncelikle mevcut durum analiz raporunun iyi bilinmesi gerekir. Bu bilgiye erişmeyen ya da erişilmesinde sıkıntı yaşayan firmalar, gelişimleri açısından risk altında sayılır. Bu yüzden bu tür firmalardan olmamak için raporların zamanında istenip incelenmesi tavsiye edilir. Mevcut durum analizi olmak üzere çeşitli ek kaynakların da bilgisinin olması işleyişin hızlanmasına etki edecektir. 

Mevcut Durum Analizini Kim Yapar?

Firmaların işleyişi için oldukça gerekli olan mevcut durum analizi raporlarını firma içinden ya da dışından belirlenen kişiler yapabilir. Ancak bu analizlerin yapılıp rapor haline getirilmesi zaman alabilir. Bu durumun farkında olarak hareket etmeli ve zamanında analiz raporları istenmelidir. 

Firma için mevcut durum analizi yapacak olan kişinin firma dışından olması ise pek çok fayda sağlar. Öncelikle firma çalışanı olmadığı için daha objektif bir gözle değerlendirme yapabilir. Bunun yanı sıra ön yargılı davranmayarak nesnel bir rapor çıkmasını sağlarlar. 

Ayrıca durum analiz raporunu çıkaracak olan kişinin tecrübe sahibi olan kişilerden yardım alması da büyük önem arz eder. Bu sayede daha doğru ve nesnel bir rapor hazırlanarak firma yetkilisine sunulmuş olur. Bu da firmanın geleceği için oldukça büyük önem taşır. Hazırlanan rapor incelenerek firmanın hedefleri ve stratejilerinde yenilenmeye gidilerek gelişim için bir adım atılmış olur. Bu sayede firma, kalıcılığı yakalamış olur.