İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Mali danışman, gerçek veyahut tüzel kişiliğe sahip olan işletme ve firmalarda muhasebe sistemi ile uğraşan ve işlemleri yürüten meslek dalıdır. Mali müşavirler, işletme ve firmaların kamu tarafından denetlenmelerine aracı olmakta ve bu aracılığı yapabilmek için de uzun bir süreçten oluşan eğitim hayatı ve gerekli görülen sınavdan başarılı olarak alan yeterliliğini kanıtlamalıdır. Firmalar ve işletmeler, mali ve muhasebe ile ilgili işlemlerde kamu adına görevlendirilmiş olan mali müşavirlerden yardım almaktadır.