İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul
Bize Ulaşın

 

Mali Danışman Kimdir? Ne İş Yapar?

Mali danışman, gerçek veyahut tüzel kişiliğe sahip olan işletme ve firmalarda muhasebe sistemi ile uğraşan ve işlemleri yürüten meslek dalıdır. Mali müşavirler, işletme ve firmaların kamu tarafından denetlenmelerine aracı olmakta ve bu aracılığı yapabilmek için de uzun bir süreçten oluşan eğitim hayatı ve gerekli görülen sınavdan başarılı olarak alan yeterliliğini kanıtlamalıdır. Firmalar ve işletmeler, mali ve muhasebe ile ilgili işlemlerde kamu adına görevlendirilmiş olan mali müşavirlerden yardım almaktadır.

Yeminli mali müşavirlik yapabilmek için gerekli olan bazı koşulları yerine getirilmesi ve tüm eğitimlerden başarılı olunması gerekir. Muhasebe ve ekonomi alanlarıyla doğrudan ilişkisi bulunan mali müşavirlik mesleği, müşterilerine geniş bir yelpazede hizmet sunduğu için herkesin bu mesleği icra etmesi olanaklar dahilinde değildir. Tamamıyla deneyim odaklı olan bu meslekte, gerekli eğitimlerin alınması üzerine sınavlarla ve uzun staj yıllarıyla dolu bir süreç, mesleğe atılmak isteyenleri beklemektedir.


Mali Müşavirlik

İşletme ve fabrikalar, devlet aracılığıyla görevlendirilen mali danışman aracılığı ile defterler, mali tablolar, beyannameler, muhasebe süreçlerini içinde barındıran çeşitli belgeler hazırlamakla ve süreçteki tüm işlemleri yerine getirmekle yükümlüdür. Her firma ve işletme de mali danışman bulunması zorunludur. Bir nevi mali müşavirlik, işletme ve devlet arasında mali işlemlerin yürümesini sağlayan bir köprü konumundadır. 

"Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Mali Müşavir Kanunu" adı altında yürürlükte olan 3568 sayılı kanunla mali müşavirliğin tanımı; tüzel ve gerçek kişiliğe sahip olan işletmelerin defterini tutan, vergi beyannamelerini hazırlayan, denetim- muhasebe mevzuatlarını uygulayan ve rapor hazırlayan, bu işlemlerle görevli kişi olarak belirtilmiştir.

Mali danışmanlık mesleği kendi içinde 2 dala ayrılmaktadır. Bunlar; yeminli mali müşavirlik ve serbest muhasebeci mali müşavirlik alanlarıdır. Bu iki alanda birbirinden farklı olan görevler hazır hale getirilmektedir. 

Yeminli mali müşavirlikte muhasebe alanında defter tutmak ve muhasebe bürosu açarak bu bürolara ortak olmak yok iken, SMMM alanında ise denetim yapmak, defter tutmak, mali prosedürleri ve tahlilleri düzenlemek gibi görevlendirmeler vardır. Görüldüğü üzere bu meslek grubu kendi içinde farklı görevleri bulunan dallara ayrılmaktadır. Mali müşavirler mesleki görevleri icabında; Ticaret Odası, Vergi Daireleri ve Sosyal Güvenlik Kurumunda şirketlerin kuruluş işlemlerini yapmaktadır.

Ayrıca meslekte belirli tarihler arasında yapılması gereken aylık ve haftalık iş takibi görevleri vardır. Aylık ve yıllık vergi beyannamesi ve mali tabloları hazırlanmalıdır. Müşavirlerin, ilgili işletmeler bünyesine uygun şekilde hizmet portföyü oluşturmaları ve portföye uygun yönlendirmelerle işletmenin gücünün azalmasını engellemeleri gerekmektedir. Bununla birlikte yürürlükte olan kanunun 2. maddesinde de görevlere uygun iş akışının kriterleri hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Mali Müşavir Nasıl Olunur?

Mali müşavir olabilmek için öncelikle 4 yıllık işletme, iktisat, maliye, muhasebe, kamu yönetimi, bankacılık ve hukuk bölümü bulunan üniversitelerin bu bölümlerinden mezun olmak gerekir. Mezun olan kişilerin, meslek sorumluluklarını gözden geçirmeleri ve mesleği en ince ayrıntısıyla tanımaları gerekir. 4 yıllık üniversiteden sonra 3 yıllık zorunlu stajın yapılması ve mesleki yeterlilik sınavının kazanılması gerekir. YL yapan kişiler için staj süresi 2 yıla düşmektedir.

Yeterlilik sınavını kazanan kişiler mali müşavirlik ruhsatı alabilmektedir. Ruhsatın geçerliliği olan meslek odalarında ve birçok şirkette çalışabilmektedir.

Mali Müşavirlerin Genel Görevleri

  1. Defter tutmak: İlgili işletmenin gelir-giderleriyle ilgili defter tutmak ve tüm bilgileri kaydetmek.
  2. Beyanname düzenlemek: İşletmelerin beyan etme yükümlülüğünün bulunduğu kurumlar vergisi ve KDV gibi tüm beyannamelerinin düzenlenmesini sağlamak ve imzalamak. Bordro hizmeti verilen kuruluşlarda SGK beyanlarının da düzenlenmesini sağlamak.
  3. Tahkim / Bilirkişilik Yapmak: Vergi, gecikme faizi, cezalar ve fonla ilgili anlaşmazlıklar oluşması halinde kişiler veya kuruluşlar adına vergi daireleri ile mutabakata varmak. Şirketlerdeki tasfiye ve ortaklık işlemlerini yerine getirmek. Adli yargıda ve Vergi Daireleri Mahkemelerinde bankalara sunulan bilançolar ve sermaye arttırımı ile ilgili belgeleri incelemek ve bu konularda bilirkişilik yapmak.
  4. Alt yapı desteği vermek: İşletmelerde muhasebe sistemi kurulmasını ve gelişmesini sağlamak. Muhasebe, işletme, mali mevzuat, finans alanlarıyla ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerin gerçekleşmesinde çalışmak. Muhasebe ile ilgili yazılım programlarının kullanılması ile hesap planları ve muhasebe raporlarını hazırlamak. Gerekli tüm konularda danışmanlık vermek.
  5. Denetim yapmak: Talep karşısında belgelerde dayandırılan incelemeleri ve denetimleri yapmak. Mali beyannamelerle ve tablolarla ilgili görüşlerini sunmak ve rapor hazırlamak.

 

WhatsApp
İletişim