İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Türkiye’deki şirket yapılanmasının büyük bir bölümünün aile şirketi olduğu ve bundan sonra kurulacak şirketlerin de bunu devam ettirecek nitelikte olduğu hususu açıktır. Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık olarak aile işletmelerinde gelecek adına yapılacak düzenlemeler ve aile anayasasının hazırlama sürecini başlayarak, şirketin devamını sağlarak ülke ekonomisine devamlı bir katkıda bulundurarak aile şirketlerinin kurumsallaşmasını sağlamaktadır. 

Kurumsallaşmamış Aile Şirketleri Neler Kaybeder
Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Yönetim Danışmanlığı kelimesi tam olarak neyi ifade etmektedir? Bu yapıdaki aile şirketlerinin sadece yönetimini değiştirmek veya bağımsız yönetici atamak veya bu şirketleri sadece halka açmak kurumsallaşma kavramının altını doldurur mu?  

Aile şirketi kavramı söylendiği gibi sadece Ortadoğu ve Türkiye’de yaygın bir şirket türü değildir. Dünya genelinde de aile şirketlerine rastlamak mümkündür. Zira burada temel sorun şirketin aile şirketi olarak kurulup kurulmadığından ziyade, şirketin en kısa sürede kurumsal yönetime geçmesi ile birlikte halka açılma veya yatırımcı çekmek suretiyle kaynak yaratmak ve şirketin ömrünü artırmaktır.