İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

İşletmeler için kurumsal yapı oluşturmak sanıldığı kadar kolay olmuyor.  Öncelikle kurumsal bir yapı oluşturabilmek için tüm işlerin etkin ve bir o kadar da verimli bir şekilde yerine getirilmesi lazım. Adil ve bir o kadar da eşit bir işbölümü sağlanması kurumsal yapı oluşturmak için öncelikli unsurlardan biri oluyor. Elbette hiyerarşik bir yapı olmazsa olmazlar arasında!

Ancak hiyerarşik yapının oluşturulması esnasında da görevlerin, yetki ve sorumlulukların uzmanlık esas alınarak belirlenmesi gerekir. Bununla birlikte tüm firmaların  bir amacının olması ve bu amacın tüm firma çalışanları ve yöneticilerinin ortak amacı haline gelmesi de çok büyük bir önem taşıyor. Firmaların kendi içerisinde belirli kurallarının olması gayet normal bir durumdur.  Önemli olan alınan tüm kararların bu kurallara uygun olmasıdır.

Kurumsal Firmalarda Bireyler Ön Planda Değildir

Bununla birlikte kurumsal firmalarda kişilerin değil kuralların ve mevzuatın ön planda olduğunu unutmamak gerekiyor. Kurumsallaşma sürecinde belki de en çok dikkat edilmesi gereken unsur bireylerin değil firma kurallarının ön planda tutulmasıdır.  Bu konunun büyük önem taşımasının en önemli nedeni ise müşterilerde bir güven oluşturmasıdır.  Kurumsal firmalarda müşteriler yöneticilere değil firmaya güvenir. 

Dolayısıyla bu güveni oluşturmak için de kurumsal firma imajının net bir şekilde yansıtılabilmesi lazım. Şayet bireylerin ön planda olduğu bir kurumsal yapı oluşturulursa müşterilerin bu güvenini kazanmanızı imkansız hale gelebilir. Genellikle gözden kaçırılan önemli bir detay daha var.  Kurumsal yapı oluştururken sorumluluk verilen kişilerin bu sorumluluğu tamamen yerine getirebilmesi için ihtiyacı olan yetkinin de verilmesi gerekiyor.  Yetki eksikliği sorumlulukların yerine getirilmesinin önünde önemli bir engeldir ve bu engel de tahmin edebileceğiniz gibi verimlilik ve başarı noktasında da ciddi sıkıntıları beraberinde getirebilir.

Sorumluluk Ve Yetki Dağılımı Önemli

Kurumsal bir yapı oluşturmak için deneyimli ekiplerden yardım almanız çok daha doğru bir seçenek olabilir.  Ortak akıl danışmanlık olarak uzun yıllardır çok sayıda işletmenin kurumsallaşma sürecini yöneterek bu sürece en doğru şekilde tamamlamalarını sağladık. Alanında uzmanlaşmış olan danışman kadromuz ile sizin için de kurumsal yapı oluşturma aşamasında devreye girebilir ve danışmanlık hizmetlerimizden faydalanmanızı sağlayabiliriz.  Bu konuda daha detaylı bilgi aktarabilmemiz için bize hemen arayabilirsiniz.

Kurumsal Yapı Nasıl Oluşturulur?

 Kurumsal yapı oluşturma için şirketin kuruluş amacı, bu amaca yönelik kısa ve uzun vadede belirlediği hedefler olmalıdır. Şirketin hedeflerine yönelik oluşturduğu bir şirket politikası bulunmalıdır. Bu politika tüm çalışanlar tarafından iyi kavranmalıdır. Kurumsal yapı hiyerarşi gerektiren bir yapıdır. Hiyerarşik düzen şirketin en alt biriminden en üst birimine kadar tüm departmanların sorumlu olduğu alanları belirlemelidir. İşler bireylere bağlı değil, sisteme bağlı yürütülmelidir. Bunun başarılabilmesi için her bir departmanın ekip ruhu ile şeffaf bir şekilde çalışması gerekmektedir.

Kurumsal yapı oluşturma için şirket yetkililerinin birimlere ve bu birimlerden sorumlu olan kişilere yetki vermesi, bu yetkileri belirlemesi gerekir. Bu noktada karşımıza çıkan en önemli olgu görev tanımı olgusudur. Görev tanımı, bir iş için gerekli kriterleri ve donanımı ifade eder. 

Mesleki gerekliliklerin yanı sıra görev tanımı ilgili işi tanımlar. İşin içeriğinin ne olduğu, görevi icra ederken nelerden sorumlu olunduğunu da ifade eder. Örneğin Kimyager olarak işe alınan bir kişinin görev tanımı ürün analizlerini yapmak, prosesleri kontrol etmek, ürünün kalite kontrolünü denetlemek gibi sıralanabilir. 

Kurumsal Yapı Nedir?

Kurumsal yapı, bir firmanın veya bir şirketin uzun vadede başarıyı arttırmaya yönelik yaptığı faaliyetlerin tümü olarak tanımlanabilir. Bir kurumdaki kurumsal yapının oluşması için ilk yapılması gereken şey kurumda çalışan kişilere gerekli yetkilerin verilmesidir. Bunun akabinde yetkili kişilerin tecrübesi, istikrarı ve doğru analiz yapması da firmanın kurumsal bir yapı haline gelmesini etkileyen yegane faktördür. 

Şirketlerin kurumsal yapı oluşturması için uzun vadeli hedeflerini belirlemesi gerekmektedir. Uzun vadeli hedefler doğrultusunda oluşturulan hiyearşik bir düzen ile kurumsal yapı haline rahat bir şekilde gelinebilir. Kurumsal yapılarda işler bireyden ziyade departmana bağlı olmalıdır. Departmanların yetki ve sorumluluklarının başarılı bir şekilde seçilmesi de oldukça önemli bir noktadır. Eğer ki yanlış kişiler yanlış departmanlarda olur veya bilgi bakımından eksik kişiler farklı departmana alınırsa bu durumda kurumsal yapı haline gelmek zorlaşacaktır. Her firma kurumsal yapı haline gelebilmek amacıyla belirli kurallar koyar. Kural koymak her firmanın yapması gereken bir şeydi buradaki asıl önemli olan, herkesin kurallara uyuyor olmasıdır.