İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Verimlilik anlamında sorun yaşayan iş süreçleri zaman kaybından çok daha fazlasıdır. Kurumsal şirketlerin kârlılığını düşürebilir, müşteri taleplerini karşılama kabiliyetine sekte vurabilir ve çalışanların işlerini yapmakta zorlanmalarına neden olabilir. Tespit edilemeyen küçük sorunlar zamanla şirketleri tehlikeye atabilir. 

Kurumsal Verimlilik

Kurumsal Verimlilik Nedir?

Kurumsal verimlilik, şirketlerin mal ve hizmet üretmek için gereken zamanı, iş gücünü ve bütçeyi ne kadar etkili bir şekilde ürettiğini tanımlar. Verimlilik esasına göre faaliyet gösteren şirketler, elindeki kaynakları en iyi şekilde değerlendirerek şirket için kâr yaratan ürün veya hizmetlere dönüştürür. 

Kurumsal verimlilik ile ilgili bazı temel çıkarımlar:

 • Kurumsal firmaların mali durumları, iş gücü süreçleri, enerji kullanımları ve operasyonları değerlendirilerek verimlilikleri ölçülebilir.
 • Süreçlerin otomatikleştirilmesi ve çalışan faaliyetlerini yürütme biçiminin yeniden yapılandırılması dahil olmak üzere bazı basit değişiklikler firmalar açısından önemli bir fark ortaya koyabilir.
 • Verimlilik ile ilgili yapılan çalışmalar kurumsal firmaların özel ihtiyaçlarına uygun olmalıdır. Uzun vadeli verimliliği artırmak için uygun izleme metotları ve doğru analiz biçimi son derece önemlidir. 

Kurumsal Verimlilik Türleri

İşletmelerin verimlilik kriterlerinin ölçülmesinde pek çok farklı parametre bulunmaktadır. Bunlardan en geçerli olanları yatırım getirisi, proses verimliliği, operasyonel verimlilik, eko verimlilik, enerji verimliliği, iş gücü verimliliği ve finans verimliliğidir. 

 • Yatırım Getirisi

Firmaların gelecekte tasarruf etmesine ya da para kazanmasına katkı sağlayacak cari maliyetler, yatırım olarak kabul edilir. Kısa vadede mevcut verimliliği azaltabilse de gelecekte verimliliği artırır. 

 • Proses Verimliliği

Proses verimliliği, iş süreçlerinin daha etkili olabilmesi için iş süreçlerinin ölçülmesiyle elde edilir. Örneğin getirinin maliyete oranının iyileştirilmesine odaklanmak için ürün kargolama maliyetini ve hızı incelenebilir. Ayrıca daha fazla satış yapabilmek için reklamlardan daha fazla dönüşüm alınabilecek yöntemler, örneğin geleneksel medya ve sosyal medya platformlarının karşılaştırılmasıyla ölçümlenebilir.

 • Operasyonel Verimlilik

Kurumsal firmaların tüm operasyonları, genel iş modelinden ayrı düşünülemeyen süreçler bütünüdür. Firmaların en büyük maliyetler kalemlerinden birisi olan ticari faaliyetler, verimliliği artırmak için üzerinde durulması gereken öncül süreçlerdendir. Bu nedenle ticari faaliyetlere odaklanmak, operasyonel verimliliği artırmanın en önemli aşamasıdır.

 • Eko – Verimlilik

İşletmelerin iş süreçlerinin çevre üzerindeki etkilerini hesaplamak için eko – verimlilik analizi üzerinde durulmalıdır. Bu analiz sonucunda verimlilik değeri, şirketin geliri üzerinde yüzde olarak hesaplanabilir.

 • Enerji Verimliliği

Sürdürülebilir uygulamalara yönelmek, işletmelerin enerji verimliliğini artırmak için üzerinde durulması gereken en önemli konulardandır. Enerji verimliliğini ölçmek amacıyla firmaların mal ve hizmetlerini üretmek için üretimin tüm aşamalarındaki gerekli enerji miktarı hesaplanır. Genellikle ürünlerin ve malların yaşam döngüsünün her bir aşamasında kullanılan enerji analiz edilerek enerji verimliliği tespit edilebilir. 

 • İşgücü Verimliliği

İşgücü verimliliğinin ölçülmesinde, çalışanların işte geçirdiği her bir saat boyunca ne kadar üretim yapabildikleri değerlendirilebilir. İşgücü verimliliğine etki eden en önemli faktörler otomasyon, çalışanların ekipmanlara erişimi ve teknolojik araçlardan yararlanma imkanıdır. 

 • Finansal Verimlilik

Kurumsal firmaların finansal verimliliği, gelirin yüzde kaçının giderlere harcandığının belirlenmesiyle hesaplanabilir. 

Kurumsal Verimlilik Nasıl Artırılır?

Firmalar her zaman daha az para harcayarak daha çok kazanmanın yollarını arar. Operasyonel faaliyetlerini artırmaya çalışırken, genel olarak iki ortak hedefi gerçekleştirmeye çalışırlar:

 • Daha fazla para harcamadan daha yüksek kaliteli ürün ve hizmetler üretmek,
 • Daha fazla işgücü kullanmadan çalışan verimliliğini artırmak.

Verimlilik artırmak için uygulanması gereken yol mevcut faaliyetlerin derinlemesine analiz edilmesiyle başlar. Finansal verimliliği ölçmek ve işgücü verimliliğini analiz etmek veya farklı türde bir verimlilik ölçümü ile şirketler zayıf ve güçlü yönlerini keşfedebilir. Bunun için bilgi ve iletişimin şirket içerisinde kesintisiz, hızlı ve şeffaf olması kaçınılmazdır. Tüm verimlilik kriterlerinde personelin motivasyonunun da önemli bir kriter olduğunu ifade edebiliriz. Verimliliği artırabilecek diğer uygulamalar ise şu şekildedir:

 • Otomatikleştirme 

Şirketlerin iş akışındaki pek çok görev otomatikleştirilebilir. Otomasyon süreçlerini kullanan kurumsal firmalar için kaynaklardan ve zamandan tasarruf etmek kaçınılmaz olacaktır. Borç hesapları, alacak hesapları, envanter yazılımı, vb. yaygın uygulama ve işlemlerin otomatikleştirilmesi yalnızca verilerin doğru bir şekilde toplanmasını sağlamaz. Aynı zamanda kârlılığı ve üretim hızını artırır. 

 • Açık İletişim

Firmaların yöneticileri iş süreçlerinin pek çoğuna hakim olsalar da, çalışanların karşılaştıkları sorunlara ve günlük bazı ayrıntılara aşina olmayabilirler. Açık iletişimi teşvik eden samimi bir ofis ortamı oluşturmak, personeli, iş akışındaki herhangi bir verimsizliği yöneticilere bildirmeye ve bunları önemli sorunlar haline gelmeden önce düzeltmenin yollarını önermeye teşvik edebilir.

 • Çoklu Görev İhtiyacını Azaltma

Pek çok yönetici için çoklu görev anlayışı verimli ve üretken görünebilir. Fakat araştırmalar, çoklu görevlerin verimlilik üzerinde olumsuz etkileri olduğu göstermiştir. Acil durumlar haricinde mümkün olduğunda çalışanlara her seferinde tek bir göreve odaklanmaları için kesintisiz zaman vermek çalışan performansını artırmaya yardımcı olabilir. Bu da işletme performansını doğrudan etkiler. 

 • Çalışan Moralini Yüksek Tutma

Çalışanların işlerine ve işte geçirdikleri zamana değer verildiği hissettirmek, çalışan moralini artırabilecek kilit noktalardandır. Örneğin, çalışanlar herhangi bir ilerleme fırsatı görmezlerse, asgari düzeyden fazlasını yapmak için herhangi bir dürtü hissetmeyebilirler. Yapıcı ve olumlu geri bildirim sağlamak ve iyi yapılan bir iş için çalışanları ödüllendirmek, çalışanların kendilerini organizasyonun önemli bir parçası gibi hissetmelerine ve üretkenliği artırmalarına yardımcı olabilir.

 • Toplantıları En Aza İndirme

İşleri yürütmek için toplantılar şart olabilir fakat her toplantı mutlaka gerekli değildir. Çalışanları uzun toplantılarla sürekli olarak meşgul etmek yerine, günlük ve haftalık planlamayı yapmak adına düzenli ve kısa kontroller düşünülebilir. 

 • İnovasyonu Teşvik Eden Şirket Kültürü Geliştirmek

İnovasyonu teşvik eden bir şirket kültürü geliştirmek, daha iyi iş verimliliğini beraberinde getirir. Mutsuz çalışanlar genellikle daha az üretkendir, bu nedenle sağlıklı bir iş-yaşam dengesi kurmalarına yardımcı olmak gibi hedefler belirlemek onların memnuniyeti için harika sonuçlar doğurur.