İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Kurumsal risk yönetimi, bir firmanın büyüme ve gelişme hedeflerinin gerçekleştirilmesini, maddi kaynaklarını, gelir ve gider durumlarının iyi şekilde yönetilmesidir. Firmanın misyon ve vizyon değerlerine bağlı kalarak, geliştirmiş olduğu stratejileri uygulamaya koyabilmesini belirten süreçler toplamıdır.

Kurumsal risk yönetimi içerisinde finansal riskler en çok dikkat edilenlerin başında gelir. Bir firmanın gelişip varlığını uzun yıllar devam ettirebilmesi için finansal açıdan risk alması da gerekir. Ancak bu risklerin doğru şekilde yönetilmesi ve doğru stratejiler geliştirilmiş olması önemlidir. Aksi takdirde olumsuz sonuçlar ile karşılaşılarak maddi olarak zarara uğranabilir. Ve hatta firmanın iflası ile de sonuçlanabilir. Bu duruma özellikle dikkat etmekte fayda vardır.

Stratejik Karar Almada Kurumsal Risk Yönetiminin Etkisi

Firmalar stratejik kararlar alarak kendilerine özgü bir çalışma belirler. Bunu yapmaktaki amaç ise firmanın gelişimini sürdürmek ve daha ileri seviyelere taşımaktır. Bunlar yapılırken de stratejik riskler alınır. Doğru verilmeyen kararlar sonucunda kurumsal risk yönetiminde sıkıntı meydana gelebilir. 

Kurumsal risk yönetimi stratejik karar almada çok etkilidir. Hatta kurumsa risk yönetimine stratejik kararların en önemli yapı taşı denebilir. Bu yüzden harekete geçmenin bir parçası olarak bilinir ve çok önemsenir. Firmaların bu durumu göz ardı etmesi onların zarar uğramasını kaçınılmaz kılar. Bu yüzden iyi belirlenmiş stratejiler sonrasında risklerin doğru ve ulaşılabilir olması da önem taşır. 

Firmaların Kurumsal Risk Yönetimine Verdiği Önem

Firmalar kurumsal risk yönetimini oldukça önemser. Çünkü kurumsal risk yönetimi maddi açıdan kayıpların olmamasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra maddi kayıplar yaşansa bile bunların en az düzeyde tutulması için çalışma yapar. 

Kurumsal risk yönetimi firmayı dış etkenlerden gelebilecek olan zarar ve tehditlere karşı koruma altına alır. Böylece firmanın zarar görmesi engellenmiş olur. Bu sayede de firma itibarını kaybetmeyerek kalıcılığını devam ettirir. Ayrıca kültür değişimi konusunda da gelişme sağlar. Bu sayede firmaların yenilikçi bir özellikte olduğu daha net şekilde ortaya konulur.

Gelirin devamlılığı için stratejik riskler ve operasyonel riskler gözden geçirilir. Bu sayede kesintisiz şekilde firmaların işleyiş içinde olması sağlanır. Yasalara uygun olarak hareket etme konusunda da firmalara büyük fayda sağlar. Bu yüzden firmalar için kurumsal risk yönetimi çok önem arz eder. 

Kurumsal Risk Yönetimi Neye Bağlı Olarak Zorunlu Olur?

Kurumsal risk yönetimi firmalar için böylesine önemli olurken firma sahipleri tüm etkenleri gözden geçirmeyi ihmal etmez. Pek çok etken kurumsal risk yönetimini zorunlu kılar. Bunları iç ve dış etkenler olarak sıralamak mümkündür. Dış etkenler arasında müşterilerin talepleri, rekabetçilik, küresel pazar, teknolojik gelişmeler, sürekli değişen yasa ve kanunlar, ekonomik anlamda yaşanan belirsizlikler sayılır.

İç etkenler arasında ise süreç içinde yaşanabilecek yenilikler, performans değerlendirmesi, çalışan kişiler ile olan ilişki, risklerin açıklanması ve risklere karşı alınacak olan tedbirlerin hızı, çabuk ve etkin şekilde karar verebilmek bulunur. Tüm bu etkenler kurumsal risk yönetimini zorunlu kılar.

Risk Çeşitleri Nelerdir?

Kurumsal risk yönetiminde finansal riskler, stratejik riskler, operasyonel riskler, dış çevre riskleri olarak 4 çeşit bulunur. Tüm bunlar da kendi içinde alt dallara ayrılarak kurumsal risk yönetiminin parçalarını oluşturur. Bunlardan birinin yetersiz ya da yanlış olması risk yönetimini tehlikeye sokar. Bu yüzden gerekli çalışmalar yapılarak riskler analiz edilmeli ve firmanın geleceği karartılmamalıdır.

Yapılacak olan bu kurumsal risk yönetiminde dışarıdan danışmanlık almak da mümkündür. Böylece bu konuda uzman kişilerin tecrübe ve bilgilerinden faydalanarak doğru bir süreç sağlanabilir.