İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Kurumsallaşma ve Yönetim Danışmanlığı

Bir kurum sadece formal yapının kurulması ile değil,aynı zamanda bireyler ve gruplar arasında da uyumlu bir etkileşiminin ve değer sözleşmesinin mevcut olması ile de varlığını devam ettirir.

Kurum olarak organizasyon kavramı,ayırt edici bir kimliğe bürünmeyi ifade eder. Bu noktada organizasyonun yaşı önem taşır.Yeni organizasyonlar kendilerine özgü yeni düzenlemeleri ve uygulamaları kurumda daha kolay yerleştirebileceklerinden,ayırt edici bir kurumsal kimlik kazanmaları bu açıdan nispeten daha kolay olacaktır. Diğer taraftan daha eski organizasyonlar faaliyetleri sırasında olumlu bir imaja sahip olamamışlarsa gereksinim duydukça yeni düzenlemelere gitmeye çalışacaklar ancak bu,yerleşik adet ve alışkanlıkların değişmesini gerektirdiğinden ayırt edici yeni bir kurumsal kimlik oluşturmada daha fazla zorlanacaklardır.

Sonuç itibariyle kurumsallaşma sürecinin son adımı,işletme örgütünün kendisine diğer örgütlerden ayırt eden farklı bir yapı,ilişki ve değer sistemine sahip olmasıdır.