İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Kurumların sistemlerin çalışanlar ve diğer detaylar ile uyumlu bir şekilde çalışması gerekir. Böylece kurumun verimliliğini ve üretkenliğin de devamlı artış sağlar. Her kurumun temeli birçok işletme gibi  alt sistemlerden oluşur. Bu sistemlerin kendine özel yapısı ve işlevleri bulunur. Kurumsal danışmanlık hizmetinde sistemin tüm parçalarının detayları  tek tek incelenir.

Kurumlara ait tüm eksikliklerin ve buna neden olan konuların analizi yapılır. Bu analizler sonucunda hedeflerin önünde engel olan işletmeye ait eksikler tespit edilir. Eksiklileri telafi edecek şekilde kurumlara yeni yapı ve öneriler belirlenir. Tüm bu çalışmalar ve öneriler kurum  kimliğine ve hedeflerine uygundurlar. Bu çalışmalar hedefe göre tasarlanır ve işleme alınır. Türkiye'nin birçok büyük ve küçük ölçekli sanayi ve ticaret alanı vardır.

Bu alanlarda çalışan sayısı nüfusun hemen hemen büyük çoğunluğunu oluşturur. Bu işletme ve kuruluşlar özellikle daha çok gelişmek için kaliteli hizmet arıyorlar. 

Kurumsal Danışmanlık Hizmeti Amaçları

Kurumsal danışmanlık hizmeti amacı  çalışanların işyerine bağlılığın ve verimliliğini arttırmaya yöneliktir. İşletme de yer alan çalışanların lider  ve yöneticiler ile olan ilişkilerini planlı analiz ederek düzenlenir. İşletme de ve kurumlar da çalışan  performans memnuniyetinin yüksek seviyede olması hedeflenir. Planlanan hedefler kurumların işlevselliği ve üretken yapısını geliştirilmesine yöneliktirler.

Hedeflere bağlı olarak yapılan analizlerin temelinde sistematikleşme ve  iyileştirme amaçları bulunur. Kurumlarda çalışan memnuniyetinin sağlanması  ile birlikte kurumda yapılan işlerin kalitesini yükselir. Kalite arttırma amacına yönelik kurumsal danışmanlık hizmetlerinde koçluk gibi hizmet sunmak adına çalışmalar bulunur.

Kurumsal Danışmanlık Hizmeti Aşamaları Ve Yöntemleri

Kurumsal danışmanlık  hizmetinde ilk aşama  kurum içi araştırma ve analiz sürecidir. Danışmanlık hizmetinde genellikle koç ve psikologlardan oluşan bir  ekip bulunur. Bu ekipler  kurum içinde tüm detaylar ile   işletmeyi göz önüne alır ve  kurumsal kimlik analizi yaparlar.

Gerçekleşen bu kurumsal analizle kurum içinde ve departmanlar arası dengeler, ölçülür. Ayrıca çalışan memnuniyeti, kurum performansı açısından değerlendirilerek kuruma ait çözüm önerileri ve  ihtiyaçlar belirlenir. Bu tespitler genellikle yönetim ve İK departmanları ile paylaşılır.

Kurumsal danışmanlık hizmeti uygulamalarında hedef belirleme ve uygulama önemlidir. Kurum yöneticilerinin beklenti ve ihtiyaçları,  analizleri ile kurumlar için bir bütün haline getirilir. Kurumlarda yer alan organizasyon şeması kapsamlı olarak incelenir. Aylık ve yıllık planlar ile  hedeflenen noktalar belirlenir ve işletmeye sunulur. Kurumlar için hedeflerin netleştirilmesi ve uygulanması oldukça önemlidir. Kurumlara uygun hedef ve amaçları  için genellikle  ihtiyaca göre seminerler, departmanlar içi eğitimler planlanır. Ayrıca   grup çalışmaları, danışmanlık destekleri ve koçluk hizmetleri planlanır.

Kurumsal Danışmanlık Hizmeti Uygulama

Kurumsal danışmanlık hizmetinde kurumsal yönetim için uygulama yöntemleri önemlidir. Uygulamaların amaç ve aşamalarına uygun  ihtiyaca yönelik eğitimler, şirket çalışanları için gerçekleştirilir. Kurumsal danışmanlık, hizmetlerinde çalışan personelin daha verimli olması amaçlanır. Bu amaç  için birbirleriyle uyumluluğunu artırmak adına destekler alınır. Bu destekler psikoterapi ve psikolojik hizmetleridir. Çalışanların işletme için sağlıklı ruhsal durumu, şirketlerin işleyişinde oldukça etkilidir.

Bireyler çalışma alanında öncelikle manevi tatmin yaşamaları gerekir. Böylelikle çalışanlarda tam verimlilik sağlanır. Kurumsal danışmanlık hizmetlerinden faydalanan firmaların iş kapasitesinde artış gözlenir ve sürekliliği sağlanır.

Kurumsal Danışmanlık Hizmetinde Kurum Amaçları

Kurumsallaşma danışmanlığı hizmetleri şirketin mevcut durumu ve hedeflere yönelik amaçlar belirler. Bu amaçlar şu şekildedir; Şirket hedefleri ortaya çıkarılır ve analiz edilir. Sonrasında  şirketin misyon, vizyon ve temel değerleri belirlenir.

Şirket hedeflerine ve  rekabet ihtiyacına yönelik stratejik planlama yapılır. İnsan kaynakları ile birlikte   stratejik, departman aksiyonları belirlenir. Bu aksiyonlar aynı zamanda  şirket stratejilerini destekleyecek şekilde gerçekleşir.

Kurumlarda doğru performans ölçüm  ve etkin yönetim raporları hazırlanır. Böylece işletme ve kurumlar için  hızlı ve doğru karar alınması sağlanır. Stratejileri en etkin şekilde hayata geçirecek kurumsal organizasyon yapısının kurulması gerekir. İşletme akışlarında mevcut süreçlerin sadeleştirilmesi ve  sorunsuz hayata geçirilmesi sağlanır. Çalışanlar ve yöneticiler arasında dengeli görev dağılımı ve  performans ölçümleri sağlanır. Böylece çalışan motivasyonları ve işletmeye bağlılıkları artar.

Kurumsal Danışmanlık Hizmeti Temelleri

Kurumsallaşma danışmanlığının ana temelinde insan kaynakları ve  bilgi teknolojileri entegrasyonu vardır. Kurumsal danışmanlık ile kurumsallaşma adına birçok avantajları sağlanır. Bunlar şu şekildedir. Kurumlar düzenli, hızlı dinamik bir çalışma sistemi ve prensiplerine sahip olur. İşletmelerin diğer rakiplerine karşı rekabet etme  düzeyi artar.

Tüm aşamaları Kontrol etmek ve sürekliliği sağlamak   kolaylaşır. İşletmeler de oluşacak hata ve riskler azalarak minimum hata ve risk sağlanır. Kurumların belirlediği hedeflerine ulaşmak daha kısa zamanda gerçekleşir. Departmanlar ve çalışanlar arasında yetki, denetim ve sorumlulukları belirlenir. İşveren, yöneticiler ve çalışanlar arasında iletişim ve zaman daha verimli işler. Tüm örgüt şemasında farklı bakış açıları belirlenir. Mali ve finans süreçlerine bağlı Bütçe ve iş planları açık bir şekilde belirlenir. Böylece firmalara daha iyi hizmet verdi.

Ülkemizde kurumsal danışmanlık hizmeti veren güvenilir firmalar vardır. Bu firmalar da kendi içinde kurumsal olup bilgi deneyim ve tecrübeleri kurum, işletmeler aktarır.