İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul
Bize Ulaşın

Kurumsal firma bazı kurallar çerçevesinde ve bir sistem dâhilinde işleyişe sahip olan bir yandan da kişilere değil kurallara ve sisteme bağlı olan firmalardır. Kurumsal şirketlerde tedarikçilerden çalışanlara, yönetim kadrosundan paydaşlara kadar herkesin bu işleyişin sadece bir parçası olduğunu belirtmek gerekiyor. Çünkü kurumsal şirketlerde işleyiş ne kadar başarılı olursa şirketin başarı grafiği de o kadar yükselir. Bu nedenle sistem odaklı bir çalışma prensibinin mevcut olduğunu belirtebiliriz.

Kurumsal firmaların bazı özellikleri bulunuyor. Bu özelliklerin ilki devlete karşı yasal sorumluluklarının olmasıdır. Bununla birlikte şirketi oluşturan tüm unsurların uygulanan mevzuata karşı sorumluluğunun olduğunu da belirtmek gerekir. Kişilerin kararlarının mevzuata uygunluğunun denetlendiği şirketler kurumsal statüsünde olan firmalardır. Adalet, eşitlik, toplumun ahlaki değerlerine saygı gibi konular kurumsal firmaların üzerinde hassasiyetle durduğu unsurlar oluyor.

Kurumsal Firmalar Örnek Firmalardır!

Kurumsal firmaların en önemli özelliklerinden biri de kamuoyuna karşı şeffaf bir yapıya sahip olmalarıdır. Gerektiğinde yapılan açıklamalarla kamuoyu bilgilendirilir ve bu şeffaflığın devamı sağlanır. Aynı zamanda kamuoyuna yapılan açıklamalarda bilginin güvenilir olması ve net olması da yine önem taşıyan özellikler arasında yer alıyor. Çevreye duyarlılık ve bununla birlikte toplumsal sorumluluk kurumsal firmalar için son derece önemli olan kavramlardır. Bir anlamda kurumsal firmaların örnek firma tablosu çizmesi ve özellikle yöneticilerin de örnek olması beklenir.

Kurumsal Olmak Şirkete Ne Kazandırır?

Kurumsal şirket olmak beraberinde istikrarı istikrar da başarıyı getirir.  Bu nedenle başarılı şirket olmak isteyen ve aynı zamanda bu başarının devamlılığını sağlamak isteyen şirketler öncelikle kurumsal bir statü kazanmalıdır. Bir firmada sürdürülebilirlik ve aynı zamanda uzun süre her türlü ekonomik krize karşı ayakta kalabilmek sanıldığı kadar kolay olmuyor. Bu nedenle şirketlerin kuruluşunun hemen ardından kurumsal bir yapıya kavuşması geleceği konusunda son derece önemli oluyor.

Türkiye'deki ve dünyanın farklı ülkelerindeki kurumsal firmalara baktığınızda her türlü ekonomik krize karşı ayakta kalmayı başarabildiklerini görebilirsiniz.  Özellikle aile şirketlerinde kurumsallaşma çok daha fazla önem taşıyor ve tüm aile şirketlerinin bu konuyu hassasiyetle ele alması gerekiyor.

Kurumsal Şirketlerde Görev Tanımları Bellidir

Kurumsal şirket kuralları içerisinde kişilerin ne iş yaptığı oldukça önemlidir. Tüm personellerin hangi işle meşgul olacakları ve görev alanları daha önceden planlanmıştır. Kişiler eğer şirket çalışanlarının çalıştıkları kurumlarda kendi görev alanları dışında da herhangi bir işten sorumlu tutuluyorsa o zaman firmaların kurumsallığından şüphe etmek gerekir. 

Görev tanımları ise genel olarak İnsan Kaynakları Bölümü gibi şirketin özel bir bölümünde hazırlanır. Kişiler işe alım sürecinde bu görev tanımında belirtilen niteliklere uygunluk derecesine göre işe alınır. Dolayısıyla da işe alındıktan sonra belirtilen bir iş tanımı dışında herhangi bir işte sorumlu olmanız beklenmez. Bir şirketin kurumsal olduğu nasıl anlaşılır diye merak ediyorsanız mutlaka görev tanımını gözden geçirmeniz gerekir.

Kurumsal Şirketlerde Kurallar Kesindir

Kurumsal şirket özellikleri arasında tüm çalışma işleyişinin net kurallara bağlı olması da vardır. Tüm yönetici ve alt personelin bu kurallara uyması ise zorunludur. Kurallar kişileri her ne kadar kısıtlayıcı gibi görünse de bir firmada ki hiyerarşik düzenin işlemesi açısından büyük bir önem taşır. 

Kurumsal bir şirkette çalışmanın en büyük zorluğu da bu kesin kurallardır. Ancak kişiler her kurala gerektiği gibi riayet ederse herhangi bir sorun yaşanmadan kariyer planlamasını gerçekleştirebilirler. Kurallar hiyerarşi açısından vazgeçilmezdir. Eğer bu kurallarda bir esneme varsa ya da duygusallık hiyerarşiden öne geçmiş ise şirketlerin kurumsallığı önemli ölçüde zedelenebilir.  

Kurumsal Şirketlerde Tek Yönetici Bulunmaz

Kurumsal şirketlerin en önemli özelliklerinden birisi de şirket içerisinde tek bir yönetici bulunmamasıdır. Bu şirketlerde her alan kendi uzmanlık alanına göre ayrılmıştır ve her alanda bir uzman yönetici vardır. Bunların da üzerinde bir genel yönetici vardır. Yani kesin bir hiyerarşi söz konusudur. Tüm çalışanlar da bu hiyerarşik düzene uygun hareket etme zorunluluğundadır.

Muhasebe, İnsan Kaynakları, Halkla İlişkiler, Pazarlama, Satın Alma gibi şirket departmanlarının ayrı ayrı yöneticileri bulunur ve bu yöneticilerin de sorumlu olduğu birçok personel vardır. Her bölüm kendi alanında üstün bir performans göstermeye çalışır. Bu yöneticiler aynı zamanda kurumsal şirketlere değer kazandıran kişilerdir. Hiçbir şekilde yetki konusunda yöneticiler görevlerinin dışına çıkamazlar.

Kurumsal bir şirketin özellikleri nelerdir?

Kurumsal Şirketlerde Belge Tutmak Önemlidir

Kurumsal firmaların önemli özellikleri arasında resmi belgeler de önemli pay sahibidir. İşletmelerin yaptığı her işlem resmi olarak belgelendirilir. Kayıt dışı olarak hiçbir işlem yapılmaz ve finansal açıdan ciddi bir raporlama sistemleri bulunuyor.

Bu firmalarda yapılan her işlem değerlendirilebilir ve sonrasında raporlanabilir. Her işlem planlamada belirtilen sürelerde gerçekleştirilir. Müşterinin ödemesi, ürün teslimleri, personellerin maaşlarının ödenmesi bu süreçte firmaların önem verdiği konular arasındadır. Kişilerin maaşının belirtilen tarihten sonra ödenmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Hatta bayram, yılbaşı ya da resmi tatillere denk gelme durumu söz konusu ise önce ödeme yapılması gereklidir. Diğer çalışanlar ve yönetim kadrosu her işlemin raporlanmasından sorumludur.

Personel Haklarına Gereken Önem Verilir

İş dünyasında şirketin kurumsal olmasının kişilere çeşitli ayrıcalıkları vardır. Bu ayrıcalıklardan birisi de personel haklarına gereken önemin verilmesidir. Çalışanların iş anlamında sorumluluklarını yerine getirmesi önemli bir kavram olsa da firmaların da çalışanlarına karşı sorumlulukları vardır. Şirket politikaları gereği firma yönetimi personellerinin haklarına saygı duymak zorundadır. Çalışanlarının iş başında daha verimli olabilmesi için izin, mesai, sosyal hakları gibi konularda desteklenmeleri gereklidir.

Şirketler karar almalarını gerçekleştirirken mutlaka personellerinin haklarını da gözetmek zorundadır. Şirkete ait bir karar alınırken hem yönetici hem de diğer personellerin mutlaka çalışma koşulları göz önünde bulundurulur. Bu da kurumsal bir şirket olmak üzere önemli bir özelliktir.

Şirket Bilgileri Dışarıya Sızdırılmaz

Kurumsal firmalarda bilginin gizliliği son derece önemlidir. Şirkete ve çalışanlara ait hiçbir bilgi üçüncü şahıslarla paylaşılmaz. Bu durum yasal olarak cezai yaptırımlara da tabidir. Özellikle yönetim, muhasebe ve finans gibi konularda bilgilerin sızdırılması şirket güvenliği açısından çok ciddi riskler taşıyabilir. Böyle durumlarda özel bilgilerinin sızdırılmaması için şirketlerin bilgi teknolojilerine de gereken önemi vermesi gerekir.

Kurumsal firmalarda aynı zamanda kişisel verilerin korunması da son derece önemlidir. Hem çalışanların hem de müşterilerin verilerinin diğer kişi grupları ile paylaşılmaması kurumsallığın en önemli özelliklerinden biridir. 

Kurumsal Firmalarda Pozitif Bir Enerji Vardır

Kurumsal firma özellikleri arasında pozitif şirket kültüründen de bahsedilebilir. Kişilerin iş yapmasını oldukça etkileyen bu özellik verimlilik üzerinde oldukça etkilidir. Bu şirketlerde baskıcı ya da mesafeli bir yaklaşım yoktur. Yöneticiler personellerini destekleyici ve geliştirici bir yapıya sahiptir. Çalışmalarınıza karşı her zaman saygı duyulur. Kişiler bu tarz ortamlarda daha verimli olurlar.

İşletme içerisinde ve çalışan ilişkilerinde her zaman pozitif bir atmosfer hakimdir. Yönetici kadrosu kurumsallığın dışına çıkmadan personelleri gayet sıcak ilişkiler içerisindedir. İş başında eğitim verilirken dahi mutlaka çalışanı işin bir parçası olarak görme eğilimi vardır. Her zaman gelişime de açık firmalardır. 

WhatsApp
İletişim