İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Kurumsal firma bazı kurallar çerçevesinde ve bir sistem dâhilinde işleyişe sahip olan bir yandan da kişilere değil kurallara ve sisteme bağlı olan firmalardır. Kurumsal şirketlerde tedarikçilerden çalışanlara, yönetim kadrosundan paydaşlara kadar herkesin bu işleyişin sadece bir parçası olduğunu belirtmek gerekiyor. Çünkü kurumsal şirketlerde işleyiş ne kadar başarılı olursa şirketin başarı grafiği de o kadar yükselir. Bu nedenle sistem odaklı bir çalışma prensibinin mevcut olduğunu belirtebiliriz.

Kurumsal firmaların bazı özellikleri bulunuyor. Bu özelliklerin ilki devlete karşı yasal sorumluluklarının olmasıdır. Bununla birlikte şirketi oluşturan tüm unsurların uygulanan mevzuata karşı sorumluluğunun olduğunu da belirtmek gerekir. Kişilerin kararlarının mevzuata uygunluğunun denetlendiği şirketler kurumsal statüsünde olan firmalardır. Adalet, eşitlik, toplumun ahlaki değerlerine saygı gibi konular kurumsal firmaların üzerinde hassasiyetle durduğu unsurlar oluyor.

Kurumsal Olmak Şirkete Ne Kazandırır?

Kurumsal şirket beraberinde istikrarı istikrar da başarıyı getirir.  Bu nedenle başarılı şirket olmak isteyen ve aynı zamanda bu başarının devamlılığını sağlamak isteyen şirketler öncelikle kurumsal bir statü kazanmalıdır. Bir firmada sürdürülebilirlik ve aynı zamanda uzun süre her türlü ekonomik krize karşı ayakta kalabilmek sanıldığı kadar kolay olmuyor. Bu nedenle şirketlerin kuruluşunun hemen ardından kurumsal bir yapıya kavuşması geleceği konusunda son derece önemli oluyor.

Türkiye'deki ve dünyanın farklı ülkelerindeki kurumsal firmalara baktığınızda her türlü ekonomik krize karşı ayakta kalmayı başarabildiklerini görebilirsiniz.  Özellikle aile şirketlerinde kurumsallaşma çok daha fazla önem taşıyor ve tüm aile şirketlerinin bu konuyu hassasiyetle ele alması gerekiyor.

Kurumsal Şirketlerde Görev Tanımları Bellidir

Kurumsal şirket kuralları içerisinde kişilerin ne iş yaptığı oldukça önemlidir. Tüm personellerin hangi görev tanımları ile çalışacakları yazılı bir şekilde netleştirilmelidir.

Görev tanımları ise genel olarak Kurumsallaşma Danışmanı ve İnsan Kaynakları Departmanı tarafından hazırlanır.

Kurumsal Şirketlerde Tek Yönetici Bulunmaz

Kurumsal şirketlerin en önemli özelliklerinden birisi de şirket içerisinde tek bir yönetici bulunmamasıdır. Bu şirketlerde her alan kendi uzmanlık alanına göre ayrılmıştır ve her alanda bir uzman yönetici vardır. Bunların da üzerinde bir genel yönetici vardır. Yani kesin bir hiyerarşi söz konusudur. Tüm çalışanlar da bu hiyerarşik düzene uygun hareket etme zorunluluğundadır.

Muhasebe, İnsan Kaynakları, Halkla İlişkiler, Pazarlama, Satın Alma gibi şirket departmanlarının ayrı ayrı yöneticileri bulunur ve bu yöneticilerin de sorumlu olduğu birçok personel vardır. Her bölüm kendi alanında üstün bir performans göstermeye çalışır. Bu yöneticiler aynı zamanda kurumsal şirketlere değer kazandıran kişilerdir. Hiçbir şekilde yetki konusunda yöneticiler görevlerinin dışına çıkamazlar.

Kurumsal bir şirketin özellikleri nelerdir?

Kurumsal Şirketlerde Belge Tutmak Önemlidir

Kurumsal firmaların önemli özellikleri arasında resmi belgeler de önemli pay sahibidir. İşletmelerin yaptığı her işlem resmi olarak belgelendirilir. Kayıt dışı olarak hiçbir işlem yapılmaz ve finansal açıdan ciddi bir raporlama sistemleri bulunuyor.

Bu firmalarda yapılan her işlem değerlendirilebilir ve sonrasında raporlanabilir. Müşterinin ödemesi, ürün teslimleri, personellerin maaşlarının ödenmesi bu süreçte firmaların önem verdiği konular arasındadır. Diğer çalışanlar ve yönetim kadrosu her işlemin raporlanmasından sorumludur.

Şirket Bilgileri Dışarıya Sızdırılmaz

Kurumsal firmalarda bilginin gizliliği son derece önemlidir. Şirkete ve çalışanlara ait hiçbir bilgi üçüncü şahıslarla paylaşılmaz. Bu durum yasal olarak cezai yaptırımlara da tabidir. Özellikle yönetim, muhasebe ve finans gibi konularda bilgilerin sızdırılması şirket güvenliği açısından çok ciddi riskler taşıyabilir. Böyle durumlarda özel bilgilerinin sızdırılmaması için şirketlerin bilgi teknolojilerine de gereken önemi vermesi gerekir.

Kurumsal firmalarda aynı zamanda kişisel verilerin korunması da son derece önemlidir. Hem çalışanların hem de müşterilerin verilerinin diğer kişi grupları ile paylaşılmaması kurumsallığın en önemli özelliklerinden biridir. 

Kurumsal Firmalarda Pozitif Bir Enerji Vardır

Kurumsal firma özellikleri arasında pozitif şirket kültüründen de bahsedilebilir. Kişilerin iş yapmasını oldukça etkileyen bu özellik verimlilik üzerinde oldukça etkilidir. Bu şirketlerde baskıcı ya da mesafeli bir yaklaşım yoktur. Yöneticiler personellerini destekleyici ve geliştirici bir yapıya sahiptir. Çalışmalarınıza karşı her zaman saygı duyulur. Kişiler bu tarz ortamlarda daha verimli olurlar.

İşletme içerisinde ve çalışan ilişkilerinde her zaman pozitif bir atmosfer hakimdir. Yönetici kadrosu kurumsallığın dışına çıkmadan personelleri gayet sıcak ilişkiler içerisindedir. İş başında eğitim verilirken dahi mutlaka çalışanı işin bir parçası olarak görme eğilimi vardır. Her zaman gelişime de açık firmalardır.

Sizde kurumsal bir şirket haline gelmek istiyorsanız bahsettiğimiz noktalara dikkat edebilir ve kurumsallaşma danışmanlığı alabilirsiniz.