İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul
Bize Ulaşın

Kurumsal firma bazı kurallar çerçevesinde ve bir sistem dahilinde işleyişe sahip olan bir yandan da kişilere değil kurallara ve sisteme bağlı olan firmalardır. Kurumsal şirketlerde tedarikçilerden çalışanlara, yönetim kadrosundan paydaşlara kadar herkesin bu işleyişin sadece bir parçası olduğunu belirtmek gerekiyor. Çünkü kurumsal şirketlerde işleyiş ne kadar başarılı olursa  şirketin başarı grafiği de o kadar yükselir. Bu nedenle sistem odaklı bir çalışma prensibinin mevcut olduğunu belirtebiliriz.

Kurumsal firmaların bazı özellikleri bulunuyor. Bu özelliklerin ilki devlete karşı yasal sorumluluklarının olmasıdır. Bununla birlikte şirketi oluşturan tüm unsurların  uygulanan mevzuata karşı sorumluluğunun olduğunu da belirtmek gerekir. Kişilerin kararlarının mevzuata uygunluğunun denetlendiği şirketler kurumsal statüsünde olan firmalardır. Adalet, eşitlik, toplumun ahlaki değerlerine saygı gibi konular  kurumsal firmaların üzerinde hassasiyetle durduğu unsurlar oluyor.

Kurumsal Firmalar Örnek Firmalardır!

Kurumsal firmaların en önemli özelliklerinden biri de kamuoyuna karşı şeffaf bir yapıya sahip olmalarıdır. Gerektiğinde yapılan açıklamalarla kamuoyu bilgilendirilir ve bu şeffaflığın devamı sağlanır. Aynı zamanda kamuoyuna yapılan açıklamalarda bilginin güvenilir olması ve net olması da yine önem taşıyan özellikler arasında yer alıyor. Çevreye duyarlılık ve bununla birlikte toplumsal sorumluluk kurumsal firmalar için son derece önemli olan kavramlardır. Bir anlamda kurumsal firmaların örnek firma tablosu çizmesi ve özellikle yöneticilerin de örnek olması beklenir.

Kurumsal Olmak Şirkete Ne Kazandırır?

Kurumsal şirket olmak beraberinde istikrarı istikrar da başarıyı getirir.  Bu nedenle başarılı şirket olmak isteyen ve aynı zamanda bu başarının devamlılığını sağlamak isteyen şirketler öncelikle kurumsal bir statü kazanmalıdır. Bir firmada sürdürülebilirlik ve aynı zamanda uzun süre her türlü ekonomik krize karşı ayakta kalabilmek sanıldığı kadar kolay olmuyor. Bu nedenle şirketlerin kuruluşunun hemen ardından  kurumsal bir yapıya kavuşması geleceği konusunda son derece önemli oluyor.

Türkiye'deki ve dünyanın farklı ülkelerindeki kurumsal firmalara baktığınızda  her türlü ekonomik krize karşı ayakta kalmayı başarabildiklerini görebilirsiniz.  Özellikle aile şirketlerinde kurumsallaşma çok daha fazla önem taşıyor ve tüm aile şirketlerinin bu konuyu  hassasiyetle ele alması gerekiyor.