İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul
Bize Ulaşın

KOBİ’lerin, büyüme aşamasın­da yaptıkları temel bazı hatalar, telafisi zor sonuçlar doğurabili­yor. Onun için bu kritik hatala­rı göz ardı etmemelisiniz. Kendi işini kurmak ile o işi yönetmek arasındaki in­ce çizgiyi fark etmek, girişimcilikte başarıyı getiren temel unsurlar arasında yer alıyor.


1. Fiyatlandırma: Birçok şirket bu konuda önemli hatalar yapıyor; çok düşük fiyat uygulamasıyla hem piyasadaki rekabet ortamını bozuyor, hem de kendi işletmesinin varlığını tehlikeye sokuyor. Oysaki şirketlerin kar­lı büyüme için yeterli kaynağa ihtiyacı var. Ayrıca, düşük fiyat politikası, sonra­dan yapılacak fiyat artışını da etkiledi­ğinden, satışlar uzun vadeye yayıldığında şirketin nakit akışı bozuluyor. 

2. Yalnızca satışa odaklanmak:  Yalnızca satışa odaklanmaları. Şir­ketin satış yapması tabii ki hedeflenmeli; ancak bunu yaparken ihtiyaç duyulan yönetim ve organizasyonel ihti­yaçlar arka plana atılmamalı. İşletmeniz tıpkı bir organizma gibi çalışır ve herhangi bir birimdeki olası bir aksama tüm işletmeyi zora sokabilir. Bunun için satış ve pazarlama dışındaki faaliyetlerde de aynı titizliği göstermek gerekiyor. 

3. Rekabet planı bulunmaması: KOBİ niteliğindeki şirketle­rin uzun vadeli bir rekabet planı hazırla­ma gücü son derece düşük. Oysa bu konuda detaylı ve yazılı bir planın olması şart. Değişen ülke ve dünya koşullarının da göz önüne alınarak hazırlanması gereken bu plan, orta ve uzun vadede ra­kiplerin izleyebileceği muhtemel strateji­yi ve buna karşı alınacak olan pozisyo­nu da içermeli. 

4. Nitelikli personeli bünyede tutamamak: Çalışanı yalnızca işe almak değil, işe aldıktan sonra ihtiyaç duyulan ek biriki­min edinmesini sağlamak; gerektiğinde iş­le ilgili kişisel becerilerini geliştireceği eğitim programlarına devamını müm­kün kılmak gerekiyor. Tüm bunlara ek olarak, nitelikli çalışanı elde tutmak da ayrı bir öneme sahip. Günümüzde nitelikli çalışanların, entelektüel sermaye olarak nitelendirilmesi en önemli kaynaklardan biri. 

5. Seçkin müşteri hizmeti sunmak: Satış kadar önemli olan bir diğer konu servis. Müşterinin tam olarak ne istediğini algılaya­rak, ihtiyaca dönük çözümler sunmak, orta ve uzun vadede işletmelerin hizmet alanlarını genişletmesine yarar. Küçük işletmeler daha çok satış ve pazarlamaya odaklandıkları için, işin hizmet ve servis kısmını biraz daha göz ardı edebiliyorlar. Şirketlerin ürünlerini göze çarpacak hizmetlerle tamamlamaları, şayet yalnızca hizmet üretiyorlarsa da bunu daha üst düzeylere taşımaları zorunluluk halini almış durumda. 

6. Küçük bir müşteri grubuna bağlı kalmak: Küçük bir müşteri grubuna bağlı olarak çalışmanın ve şirketin tüm yaşam enerji­sini buna bağlamanın belli riskleri bulu­nuyor. Böyle bir durumda, müşteri kay­betmek çok ciddi hasarlara, finansal sek­te veya kayıplara neden olabilir. Bunun için KOBİ’lerin müşteri gruplarını, kon­trolü yitirmeden mümkün olduğunca geniş tutulması gerekiyor. 

7. İş kararlarında duygusal davranmak: İş hayatın­da verilen kararlar duygulardan bağımsız olamaz, bu gerçek. Bununla birlikte doğ­ru duyguların harekete geçirilmesi önemli. Panik halinin doğurduğu yanlış duygular hatalı kararlar alınmasına ne­den olabilir. Bunun için, işletme sahiple­rinin şirketleri ile ilgili olarak kendilerini mutlu edecek kararlar yerine, doğru ka­rarlar almayı öğrenmesi gerekiyor. 

8. Lider ve yönetici ola­rak gelişememek: KOBİ sahi­bi ve yöneticilerinin, işlerini geliştirirken kişisel gelişimlerine dönük faaliyetlerini de arka plana atıyor olması, şirketin viz­yonunu oluştururken eksik kararlar alın­masına neden olabiliyor. Bir işletmeyi başarıyla yönetmek temel bir iş bilgisi ile mümkün; bununla birlikte uzun vadeli başarı için dünyada yönetim ve işletme bilimlerindeki gelişmeleri de yakından takip etmek son derece önemlidir.

İşletmelerdeki sistem sağlıklı hale getirilmesi ile şirket kurumsallaşarak geleceğin büyük firmaları arasında kendine yer bulabilecektir. Bu kapsamda yönetim danışmanlığı hizmetleri ile firmalar uzun ömürlü olmaktadır.

Konuyla ilgili detaylı bilgi ve danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz. yilmaz@ortakakildanismanlik.com