İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul
Aile şirketlerininin ömürlerinin çok kısa olmasının bir kader olmadığını,zamanında atılabilecek doğru adımlar ile bir aile şirketinin dünya ekonomisin...
Aile şirketlerinin sürdürülebilirliği faliyet döngüsünde stratejilerini iyi belirlemesi ,hızlı ve planlı hareket edilmesi ile mümkün . Bu kitap,aile...
Dünyada ekonomisinin %80'ini oluşturan aile şirketleri ,Türkiye ekonomisinin %95'ini kapsıyor. Kurumsallaşamamış yapı ,bir sonraki kuşağa devir süreci...
Kendini Tanı...! Ey İnsan...!Her gün aynanın karşısında saçlarımızı düzeltir ve hızla uzaklaşırız. Acaba orada göreceğimiz başka şey yok mudur?Derinle...
Gelişim ve değişim yollarının, öz kaynaklarımız ve değerlerimizden geçtiğine inancıyla... "Kendi esrarını bilmeyen, kendi sazını çalamaz. Göğsünün iç...