İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul
Umut GENÇAY
İnsan Kaynakları Danışmanı

İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.
İşe alım, iş hukuku, mülakat teknikleri, performans değerlendirme, kariyer yönetimi, bordro, ücret yönetimi gibi İnsan Kaynaklarının her alanında çeşitli eğitimler ve sertifikalar aldı.
İşe alım sürecinin her alanında aktif bir rol oynamaktadır.
İnsan kaynakları alanında kendimi sürekli geliştirip, yeni trendlere uyum
sağlayarak başarılı bir kariyer yolu çizmeyi hedeflemektedir.