İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık mali tablo ve finansal datalarının; belirlenen özel kriterlere uygunluğunu ve doğruluğunu sağlayabilecek sonuçların elde edilebilmesi için uygulanır. Genel olarak kabul gören bağımsız denetim standartlarında, öngörülen tüm bağımsız denetim tekniklerinin (defter, kayıt ve belgeler) denetlenerek değerlendirilmesi ve rapora bağlanması bağımsız denetimdir.

Bağımsız Denetimin Amacı Nedir?

Mali şemalarda olan bağımsız denetimin amacı, finansal tabloların raporlama standartları anlamında işletmenin mali konumunu ve faaliyet sonuçlarını önemli yönleriyle gerçeğe uygun olabilecek şekilde gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip göstermediğidir.

Bağımsız Denetim İlkeleri ?

Mesleki şüphecilik bağımsız denetim ilkeleri arasındadır. Bağımsız denetçi kişinin sorgulayıcı yaklaşımla, kanıtların geçerliliğini incelemesi ve kanıtların şirket yönetimi hakkında açıklamalarıyla diğer belgeler arasında çelişki olup olmadığını değerlendirmektedir.

Bağımsız denetim, mali tabloların önemli bir hata olup olmadığı konusunda uygun güvenceyi sağlayacak şekilde tasarlanır. Bu durum makul güvence ilkesi olarak da adlandırılmaktadır. Makul güvence, bir bütün olarak finansal tablolarda hata bulunmadığına dair neticeye varılmasında yeterli denetim kanıtının toplanmasıdır.

Bağımsız Denetimin Faydaları Nelerdir?

Bağımsız denetim denetlenmiş firmaya, kamuya ve devlete yarar sağlamaktadır.

  • Yönetimde doğru bilgi akışı sağlar
  • Yönetime mali tablolar ile ilgili analiz ve tahmin yapılmasına yardımcı olur
  • Finansal tabloların gerçeğe ne kadar yakın olup olmadığını belirtir
  • İşletme yönetimi ve çalışanların hile yapmasının önüne geçmesinde yararlıdır
  • Bağımsız dış denetimden geçen şirketlerdeki tüm ortakların haklarının daha iyi korunmasına katkı sağlar.

İstanbul bağımsız denetim firmaları arasında bulunan Ortak Akıl ile iletişime geçerek hizmet talebinde bulunabilir veya hizmet detaylarını daha kapsamlı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Bağımsız Denetim Nedir?

Bir şirketin finansal ve mali tablolarının denetlenmesi aşamasında öne çıkan bir hizmettir. Bağımsız denetim, çeşitli denetim kurumlarınca ilgili firmanın mali tablolarının incelenmesi ve denetlenmesi aşamalarını kapsayan çalışmaları kapsıyor. Aynı zamanda bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacı ile de şirketin iş ve işlemlerinin incelenmesi ve rapor haline getirilme aşamaları bu kısma giriyor.

Söz konusu amaç dâhilinde bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak finansal açıdan var olan durumun ortaya çıkarılması amacı ile sunulan bu hizmetler sayesinde, firmanın finansal açıdan o anki durumunun ortaya konulması da bu tür çalışmalar ile mümkün olabiliyor. Bu tür işlemler aynı zamanda dünya çapında kabul gören çeşitli tekniklere dayandırılıyor. Günümüzde bu tür teknikler sayesinde denetim standartlarında öngörülen gerekli unsurların global bir seviyede yakalanması mümkün olabiliyor.

Denetim Danışmanlık Şirketleri

Günümüzde şirketlerin mali açıdan bir resmini çekebilmek adına, denetim danışmanlık şirketleri hayati bir rol üstleniyor. Aynı zamanda bu tür danışmanlık hizmeti veren şirketler sayesinde, firmaların beklentilerinin karşılanması da mümkün olabiliyor. Global anlayış ile denetim kanıtlarının elde edilmesi ve şirketin mali profilinin ortaya çıkarılması ile geleceğe dönük bir perspektif oluşturulması da mümkün olabiliyor.

Denetim danışmanlık şirketleri sundukları hizmetler ile aynı zamanda çeşitli finansal tablo ve diğer mali çizelgelerin ortaya konulması adına önemli hizmetler sunuyorlar. Ülkemizde bu alanda hizmet veren denetim danışmanlık firmaları sayesinde, mali yapının güçlendirilmesi de mümkün olabiliyor. Kabul görmüş bağımsız denetim ile gerçekçi bir mali tablonun ortaya konulması mümkün olabiliyor.

Bağımsız Denetim Şirketleri

Bu konuda yetkili çalışmalar yürüten ve özel sektör firmalarının yanı sıra, aynı zamanda kamu kurumları için de çalışmalar yürüten söz konusu denetim şirketleri ile güçlü bir mali tablo oluşturmak mümkün olabiliyor. Bu tür denetim şirketleri mali yapı ile ilgili güçlü kanıtlarının elde edilmesi amacıyla hizmet veriyorlar. Aynı zamanda raporlama amacı ile çeşitli denetim tekniklerinin uygulanarak defter kayıt detaylarının tutulması ve bunun yanında gereken çalışmaların rapor olarak sunulması bağımsız denetim şirketleri tarafından yerine getiriliyor.

Bu tür bağımsız denetim şirketleri aynı zamanda bağımsız denetim standartlarında öngörülen standartlara uygun olarak denetim yaptıklarından dolayı uluslararası standartlarda hizmet veriyorlar. Aynı zamanda bu tür hizmetleri veren bu denetim şirketleri verilerin uygunluğu ve doğruluğu hususunda nitelikli çalışmalar yerine getiriyor. Günümüzde hizmet veren yeterli ve uygun bağımsız denetim şirketleri bulunuyor.

En İyi Bağımsız Denetim Şirketi Nasıl Olur?

Ülkemizde hizmet veren en iyi bağımsız denetim şirketleri, sundukları hizmet kalitesi olarak da farklı çözümleri bir arada sunabiliyorlar. Bu firmalar denetim tekniklerinin uygulanarak defter kayıtlarının tutulmasının yanı sıra aynı zamanda mali tablolar ve diğer dokümanların periyodik olarak takibi işlemlerini de yerine getiriyorlar. Kurum için gerekli diğer finansal bilgilerin rapor haline gelmesi ve takibi amacı ile bu firmalar hizmet sağlıyor.

Ülkemizde bu konuda hizmet sunan en iyi bağımsız denetim şirketleri eğitim görmüş bağımsız denetim standartlarında hizmet sunan elemanlar ile hizmet sunuyor. Bu tür şirket elemanları ihtisas sahibi olmakla birlikte aynı zamanda mali tablo ve bilgiler konusunda da teknik bilgi ve beceriye sahip elemanlar olarak ön plana çıkıyor. Bu tür bağımsız denetçinin sahip olması gereken teknik bilgi ve becerilere sahip bağımsız denetim şirketleri elemanları hatasız ve kaliteli bir hizmet sunuyorlar. Aynı zamanda yasal denetim mevzuatına uygun bağımsız denetim kanıtlarının aslına uygun bir şekilde uygulanması ve raporlaştırılması aşamasında da bu tür elemanlar ve şirketler ön plana çıkıyor. 

Denetim Firmasının Nitelikleri

Ülkemizde bu konuda uzman desteği sunan çeşitli firmalar ile birlikte daha başarılı denetim süreçlerini elde etmem mümkün olabiliyor. Şirketin finansal geleceği hakkında yeterli bilgi sahibi olmak ve ulusal ya da uluslararası standartlara uygun mali tablolara ulaşmak için bu tür firmaların sunduğu hizmetlerden yararlanabilirsiniz. Günümüzde bu tür amaçlar dâhilinde firmalar genel sorumlulukları ve öne çıkan özellikleri ile hızlı bir hizmet anlayışı ile sizlere yardımcı oluyorlar. Günümüzde bu tür mali konular ile ilgili bu danışmanlık firmalarından hizmet alabilirsiniz.