İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul
Bize Ulaşın

Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık mali tablo ve finansal datalarının; belirlenen özel kriterlere uygunluğunu ve doğruluğunu sağlayabilecek sonuçların elde edilebilmesi için uygulanır. Genel olarak kabul gören bağımsız denetim standartlarında, öngörülen tüm bağımsız denetim tekniklerinin (defter, kayıt ve belgeler) denetlenerek değerlendirilmesi ve rapora bağlanması bağımsız denetimdir.

Bağımsız Denetimin Amacı Nedir?

Mali şemalarda olan bağımsız denetimin amacı, finansal tabloların raporlama standartları anlamında işletmenin mali konumunu ve faaliyet sonuçlarını önemli yönleriyle gerçeğe uygun olabilecek şekilde gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip göstermediğidir.

Bağımsız Denetim İlkeleri ?

Mesleki şüphecilik bağımsız denetim ilkeleri arasındadır. Bağımsız denetçi kişinin sorgulayıcı yaklaşımla, kanıtların geçerliliğini incelemesi ve kanıtların şirket yönetimi hakkında açıklamalarıyla diğer belgeler arasında çelişki olup olmadığını değerlendirmektedir.

Bağımsız denetim, mali tabloların önemli bir hata olup olmadığı konusunda uygun güvenceyi sağlayacak şekilde tasarlanır. Bu durum makul güvence ilkesi olarak da adlandırılmaktadır. Makul güvence, bir bütün olarak finansal tablolarda hata bulunmadığına dair neticeye varılmasında yeterli denetim kanıtının toplanmasıdır.

Bağımsız Denetimin Faydaları Nelerdir?

Bağımsız denetim denetlenmiş firmaya, kamuya ve devlete yarar sağlamaktadır.

  • Yönetimde doğru bilgi akışı sağlar
  • Yönetime mali tablolar ile ilgili analiz ve tahmin yapılmasına yardımcı olur
  • Finansal tabloların gerçeğe ne kadar yakın olup olmadığını belirtir
  • İşletme yönetimi ve çalışanların hile yapmasının önüne geçmesinde yararlıdır
  • Bağımsız dış denetimden geçen şirketlerdeki tüm ortakların haklarının daha iyi korunmasına katkı sağlar.

İstanbul bağımsız denetim firmaları arasında bulunan Ortak Akıl ile iletişime geçerek hizmet talebinde bulunabilir veya hizmet detaylarını daha kapsamlı bir şekilde öğrenebilirsiniz.