İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul
Bize Ulaşın

Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo diğer finansal verilerinin tablo ve özellik ve bilgiler için belirlenen özel kriterlere uygunluğunu ve doğruluğunu sağlayabilecek yeterli ve uygun bağımsız denetim sonuçlarının elde edilebilmesi için uygulanır. Genel kabul gören bağımsız denetim standartlarında öngörülen tüm bağımsız denetim tekniklerinin defter, kayıt ve belgeler üzerinde denetlenerek değerlendirilmesi ve rapora bağlanması da bağımsız denetimdir.

Bağımsız Denetimin Amacı Nedir?

Finansal şemalarda olan bağımsız denetimin amacı, finansal tabloların finansal raporlama standartları doğrultusunda işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını önemli yönleriyle gerçeğe uygun olabilecek şekilde bütün yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir şekilde gösterip göstermediğidir.

Bağımsız Denetim İlkeleri Nelerdir?

Mesleki şüphecilik bağımsız denetim ilkeleri arasındadır. Bağımsız denetçi kişinin sorgulayıcı yaklaşımla, kanıtların geçerliliğini incelemesi ve kanıtların şirket yönetimi hakkında açıklamalarıyla diğer belgeler arasında çelişki olup olmadığını değerlendirmektedir.

Bağımsız denetim, finansal tabloların önemli bir hata içerip içermediği konusunda makul güvenceyi sağlayacak şekilde tasarlanır. Bu durum makul güvence ilkesi olarak da adlandırılmaktadır. Makul güvence bir bütün olarak finansal tabloların nitelik ve nicelik bakımından önemli bir hata içermediğine dair sonuca varılmasında yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtının toplanmasıdır.

Bağımsız Denetimin Faydaları Nelerdir?

Bağımsız denetim denetlenmiş firmaya, kamuya ve devlete yarar sağlamaktadır.

  • Yönetimde doğru bilgi akışı sağlar
  • Yönetime mali tablolar ile ilgili analiz ve tahmin yapılmasına yardımcı olur
  • Finansal tabloların gerçeğe ne kadar yakın olup olmadığını belirtir
  • İşletme yönetimi ve çalışanların hile yapmasının önüne geçmesinde yararlıdır
  • Bağımsız dış denetimden geçen şirketlerdeki tüm ortakların haklarının daha iyi korunmasına katkı sağlar.

İstanbul bağımsız denetim firmaları arasında bulunan Ortak Akıl ile iletişime geçerek hizmet talebinde bulunabilir veya hizmet detaylarını daha kapsamlı bir şekilde öğrenebilirsiniz.