İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

2019'da  yol almaya başladığımız bu gün dahil  ekonomideki  mevcut durum işletmeler için son derece ciddi ve alışılmadık meydan okumalarla dolu. 2019 yılında da  krizin altyapısını oluşturan unsurlar özellikle Kobiler ve Aile İşletmeleri için tehlike arz ederken tüm negatif faktörleri  fırsata çevirmek 2019 Acil Eylem Planı ile mümkün.

 

 2019 Yılı Acil Eylem Planı Süreci  :

 • Daralan iç piyasaya karşılık ihracat sisteminin kurulması ,
 • Tüm maliyetler gözden geçirilerek mali disiplin sisteminin oluşturulması ,
 • Saha satış pazarlama maliyetini azaltarak dijital pazarlamaya yönelim ,
 • Çalışan motivasyonu önemsenmesi , eğitimlerle etkinlik ve verimlilik sağlanması ,
 • Tahsilat Takip Birimi kurulması; tavizsiz  tahsilat ve vade disiplininin uygulanması ,
 • Stoksuz üretim ve stoksuz satın alma politikası oluşturulmaası ,
 • Görünürlüğü arttırmak için  müşteri ziyaretlerinin planlanması ve arttırılması ,
 • Finans ihtiyacı önceden belirlenip  gerekli tedbirlerin alınması ,
 • Döviz borçlanması tercih edilmeden farklı çözümlerin sunulması ,
 • Arge ve teknolojik yatırımlara ağırlık verilmesi ,
 • Olumlu ve olumsuz senaryoya göre iki bütçenin oluşturulması ,
 • Karlı satış yerine nakit veya kısa vadeli satış sistemi tercih edilmesi ,
 • Yurt içi ve yurt dışı devlet teşviklerin araştırılması ,
 • İşletmenin yazılım/donanım alt yapısı güçlendirilmesi ,

Ortak Akıl Danışmanlık olarak işletmenize özel 2019 Acil Eylem Planı Hazırlama Danışmanlığı ile Türkiye’nin ve Dünya’nın 2019 yılı şartlarını dikkate alarak  en etkin yapılanma sistemini oluşturuyoruz.

2019 Acil Eylem Planını Hazırlama Danışmanlığı Hizmeti için bizimle iletişime geçin.

2019 Yılı Acil Eylem Planı Hazırlama Danışmanlığı Talep Formu