İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul
Bize Ulaşın

21. yüzyıla damgasını vuran küreselleşme, dünyanın pek çok dinamiğini değiştirdiği gibi politik, ekonomik, teknolojik, çevresel ve sosyal gelişmelere de önemli ölçüde yön vermektedir. Bu dinamiklerden bağımsız olmadığını fark eden şirketler, içinde bulundukları pazarda var olabilme ve artan rekabet ortamında öne çıkabilme mücadelesindedirler. Bu amaçla, şirketler bir yandan maliyetlerini en aza indirme ve kârlılıklarını arttırma, diğer yandan da ürün ve/veya hizmetlerini kalitelerinden ödün vermeden sürekli geliştirme yönünde stratejilere yönelme baskısı hissetmektedirler. 

Bu baskıyı yönetme ve rekabet gücünü arttırma noktasında, yönetim danışmanlığı şirketlere önemli faydalar sağlamaktadır. Yönetim danışmanlığı:

  1. Şirketlere rekabet avantajı yaratacak stratejileri belirleme,
  2. Kurumsallaşma, kişisel yöntemler yerine kurumun belirleyeceği sistem ve süreçlerin işleyeceği yapının oluşturulması için gerekli altyapıyı kurgulama, 
  3. Hedefe odaklanmış yönetim ve çalışan grubu oluşturma,
  4. Verimliliği arttırma, bu doğrultuda analizler ve işletme körlüğünü de bertaraf ederek iyileştirmeler yapma,
  5. Yönetim ekibinin ve çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirme,
  6. Şirketlerin içinden bulunduğu önemli dönemlerde (büyüme, küçülme, birleşme, vb.) değişimi profesyonelce yönetme ve avantaja dönüştürme,
  7. Yüksek standartlarda bilgi, uygulama ve deneyimleri şirketlere aktarma gibi pek çok konuda şirketlere yol göstermekte ve farkındalık kazandırmaktadır. 

Türkiye'de ekonominin ve istihdamın yapıtaşlarını oluşturan, esnek ve dinamik yapılarıyla yeniliklere hızla adapte olabilen, ancak yönetim, organizasyon ve verimlilik güçlükleri nedeniyle rekabetçi hareket etmeyebilen KOBİ'ler yönetim danışmanlığına en çok ihtiyacı olan ve deneyimlerimize göre yönetim danışmanlığından en çok faydalanan işletmelerdir. 

Özellikle kaynak kısıtları nedeniyle yönetim danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmakta tereddüt eden KOBİ'lere, KOSGEB tarafından başlatılan “KOBİ Proje Destek Programı”nı incelemelerini tavsiye ederiz. KOSGEB, işletmelerin; üretim, yönetim–organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projelere geri ödemesiz maddi destek sağlamaktadır. Bu kapsamda, Ortak Akıl Eğitim Yönetim Danışmanlığı olarak da, yönetim danışmanlığı hizmetimizin KOSGEB'in bu programı çerçevesinde projelendirilmesinde firmalara destek veriyoruz.