İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul
Bize Ulaşın

Ortaklık yapısı, çoğu zaman mahrem tutulan ama daha sonradan kavga konusu olan yegane konulardan biridir. Çoğunlukla gerçek olan oran ile resmi olan oran farklıdır. Aile bireylerinin kafasında olan oran da çoğu zaman farklı olmaktadır. Bu da en büyük sıkıntı kaynağı olarak açığa çıkmaktadır.


Bir aile şirketinde gerçek yaşanmış bir olayı anlatmak istiyorum. Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma çalışmaları çerçevesinde yaptığımız analizde firma sahiplerinin ortaklık paylarını sorduğumuzda bu konuya cevap vermekten kaçınarak “biz de böyle şeyler yoktur pay-may, bu şirket hepimizin ve biz şirketimizi bölmeyiz.” Bu anlayış üzerine devam ederken 2. Kuşağın devreye girmesiyle 3 yıl içerisinde şirket parçalandı hatta kardeşler birbirlerine düşman hale geldiler. 

Ortaklık yapısı çoğu zaman kağıt üzerinde belirgin olsa da kağıt üzerindeki yapının bazen gerçeği yansıtmadığı görülür. Diğer bir ifade ile örneğin babadan çocuklara geçen yapılarda baba çoğu zaman çocuklarına pay bölüşümünü yapmaz yahut ani ölümler, böyle bir hazırlığı engelleyebilir. Gerek baba ve çocuklar gerekse kardeşler, kendi aralarında bir ortaklık payı oluştururlar. Ama bu çoğu zaman şirket sözleşmesinde yazılı olandan faklıdır. Dolayısıyla şirketteki ortaklık yapısı çoğu zaman mahrem tutulan ama daha sonradan kavga konusu olan yegane alanlardan birisidir. Bazı örneklerde büyük kardeşlerin daha yüksek paylara küçüklerin daha küçük paylara sahip olduğu görülür. Bunun başlıca nedeni, büyük kardeşlerin daha önceden işin içine girmeleri ve çoğunlukla işin gelişimine daha önceden katılmış olmalarıdır. 

Ortaklık yapısı konusundaki en önemli sıkıntılardan biriside aile üyelerinden payları olanlar ile olmayanların karışık olması, bunlardan bir kısmının işin içinde aktif olarak çalışmaları, bir kısmının ise aktif olmamalarıdır. Bir de önemli bir sıkıntı kız çocuk ile erkek çocuk arasında yaşanmaktadır. Bu konuda ülkemizde mesafe alınsa da dikkate değer düzeyde kız çocuklarına hisse dağıtmayan şirketler vardır. Yani kalabalık aile üyesi olan yapılarda bir kısım aile üyesi ortak görünür, bir kısmı sadece çalışır ama ortaklık payları yoktur, bir kısmı ortaktır ama çalışmaz hatta hiç uğramazlar. Diğer bir uygulama ise bazı aile şirketlerinde çalışmayan ev hanımlarının da ortaklık payına sahip olmalarıdır. Bu paylar daha sonradan çeşitli sıkıntılara yol açabilmektedir.