İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Yeniden yapılanma kavramı çok geniş ve farklı boyutlarda değerlendirilebilecek bir kavramdır. Günümüzde yeniden yapılanma yaygın olarak firmaların, verimsiz stratejik iş birimleri (bölümleri) yeni iş standartlarına göre yeniden organize edilerek yönetmesi olarak algılanmaktadır.

İşletmelerde Finansal Yapılanma Nasıl Olmalıdır?

Günümüz rekabet koşullarında ayakta kalabilmek için firmaların güçlü bir ekonomik ve finansal yapıya sahip olmaları gerekmektedir. Finansal yeniden yapılanma, firmaların rekabet gücünün korunmasında ve artırılmasında stratejik bir araç olarak kullanılmaktadır. Ortak Akıl Yönetim Danışmanlığın amacı, işletmelerin ekonomik ve finansal yapısının iyileştirilmesi, faaliyet performansının ve rekabet gücünün artırılabilmesi için kullanılabilecek değişim stratejilerini işletmelere uygulatmaktadır.

Günümüz firmaların karşılaşması muhtemel problemlerini üç ana başlık altında toplamak mümkün olabilmektedir. Bu problemler işletmenin hayatiyetini doğrudan tehdit edebileceği gibi, karlı yatırım fırsatlarının değerlendirilememesine de neden olabilmektedir. Bu problemler şu şekilde sıralanabilir:

  • Firmanın vadesi gelen yükümlülüklerini karşılayamaması (teknik likidite eksikliği)
  • Firmanın toplam borçlarının değerinin, toplam aktifi aşması
  • Yetersiz sermaye

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık, uygulamaya dayalı bizzat işletmenin ve ailenin gerçeklerini dikkate alarak özelleştirilmiş ve entegre çözümler üreten bir danışmanlık firmasıdır.

Bizden danışmanlık hizmeti alan işletmeler hakkımızda  'Ne Düşünüyor?'

Neden Ortak Akıl Danışmanlık: Youtube Tanıtım Videomuz

İşletmeler ve aile şirketleri için çözüm Ortak Akıl Yönetim ve Kurumsallaşma Danışmanlığında!

(Şirketiniz için doğru çözümü arıyorsanız bizimle iletişime geçin.)