İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul
Bize Ulaşın

Yöneticinin karar alınırken ve uygularken ekibiyle birlikte hareket etmesi ve başarı ya da başarısızlığı ekibiyle paylaşması demektir. Toplantı işletme üyelerinin yaratıcılığına gereksinim duyulduğu için yapılmalıdır.

TOPLANTILARLA KARAR VERMENİN YARARLARI

 • İnsanlar, toplantılarda kendilerini bir grup olarak hissediyorlar ve birlikte karar vermeleri sorumluluklarını artırıyor.
 • Toplantı iyi bir iletişim ve yaratıcılık aracıdır. İnsan kalitesinin iletişiminin kalitesiyle eşdeğer olarak kabul edilmektedir. Yaratıcılık, yeni düşüncelerin doğmasını sağlaması açısından önemlidir.
 • Etkili ve yenilikçi örgütler toplantılarla sağladıkları iletişimle etkinliklerini artırarak “doğru işi yapma” eylemine yönelirler.
 • Toplantılar örgütte, kişiler arası iletişim ve yönetsel iletişimi sağlayarak verimliliği ve etkililiği artırır.
 • Toplantılar örgütlerde takım ruhunun oluşmasında önemli rol oynarlar.
 • Katılımcılar birbirini etkiler; tecrübelerini, sorunlarını ve başarılarını paylaşırlar.
 • Toplantılarda gündeme alınan konularla örgütün hedefleri belirlenir.
 • Toplantılar örgüt üyelerinin işbirliğini ve anlaşmalarını sağlayabilir.

TOPLANTININ HEDEFİNİ BELİRLEME

 • Niçin toplantı yapıyorum ?
 • Hangi sorunlara, hedeflere ve amaçlara değinmek istiyorum ?
 • Amaçlarıma ulaşmak için hangi yolu izlemeliyim ?
 • Sorunlarımı nasıl çözebilirim ?
 • Toplantı yapmaz isem ne olur ?
 • Belirlenen hedefleri başka bir yolla elde edebilir miyim ?
 • Zaman kaybını en aza nasıl indirebilirim ?

TOPLANTI NEDENLERİ

 • Bilgi alışverişi yapma ihtiyacı
 • Birlikte karar verme hedefi
 • Problem çözme maksadı
 • Çatışmaları uzlaştırma girişimi
 • Zorlama
 • Hukuk kararıyla anlaşma
 • Müzakere ve arabuluculuk
 • Duyguları açığa çıkarma amacı
 • Tarafları uzlaştırma girişimi

TOPLANTININ PLANLANMASI

Toplantıda baştan sona kadar neler olabileceğini, katılımcıların tutumlarını, tartışmalardan etkilenmelerinin nasıl olacağını önceden tahmin etmelidir.

Toplantının amacını, başlangıç fikrini, toplantıdan neler beklendiğini ve toplantı konularını belirlemelidir. Gündemi yazmalı, her konu parçası için ayrılan zamanı belirlemeli, kimin nereye oturacağını düzenlemeli ve toplantı salonunun seçimini yapmalıdır.Her zaman bir önceki toplantı notlarını okumak zorunlu bir toplantı hazırlığı safhasıdır