İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Günümüz şartlarında şirketler, standartları benimseyerek ve bunlara bağlı kalarak, performanslarını artırabilir ve risklere karşı bu riskleri yönetebilirler. Bir standarda göre belgelendirme, bir ürün ya da hizmetin mevcut ulusal ve uluslararası standartlara uygun olduğunu kanıtlar. Standartlar, net spesifikasyonlar ortaya koyar ve pazara bir hizmet, ürün veya süreç getiren işletme için yasal risklerin azaltılmasına yardımcı olur.

İşletme Riskleri Nasıl Azaltılabilir?

Standartlara bağlı kalarak şirketler ürünlerinin, hizmetlerinin veya sistemlerinin kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek, ticari sorumluluklarını ileri sürmek, maliyetlerini azaltmak ve verimliliklerini artırmak, itibarlarını geliştirmek, sağlık, güvenlik, performans veya çevresel beklentileri karşıladığını göstererek tüketici güvenini artırmaktadır. Bu noktada Ortak Akıl Danışmanlık en iyi destek programları ile en uygun hizmetleri sunmaktadır.

Şirket Risk Yönetimi

Genel olarak, risk azaltma stratejileri, bir iş ya da projeye yönelik potansiyel tehditleri veya riskleri azaltma risk yönetimi süreci olmaktadır. Daha büyük bir risk yönetimi stratejisinin parçasıdır ve iş süreçlerinde, ortaya çıkan tehditleri belirlemenize ve ardından bunları yönetmek veya ortadan kaldırmak için bir plan oluşturmanıza olanak tanır. Bu kapsamda da Ortak Akıl Danışmanlık en uygun formül ve uygulamalar ile yanınızda olmaktadır.

Şirket Risk Yönetimi Amaçları

Genel amaç, eldeki talep veya eldeki görev ne olursa olsun güvenle ilerlemenizi sağlamaktır. Herhangi bir hafifletme stratejisinin amacı, bir proje veya iş riskinin ortaya çıkma olasılığını azaltmaktır. Fakat aynı zamanda gerçekleşirse potansiyel tehditleri izlemek ve bunlara yanıt vermek için önlemler almaktır.

Bu nedenle, ihmal edilebilir olmaktan çok, risk azaltma herhangi bir iş stratejisine entegre edilmelidir. İkincisi, makroekonomik durumun gelişimi gibi ekiplerin üzerinde daha az kontrole sahip olduğu dış risklerle karşı karşıya kalındığında özellikle yararlıdır.

İş Hayatında Risk Azaltmanın Önemi

İş hayatında risk yönetimi konusunda uygulanan planlamanın etkinliğine bakılmaksızın risk, herhangi bir işin doğasında vardır. Bu konuda Ortak Akıl Danışmanlık risk azaltma uygulamaları, ekibinizin sorunlu sularda gezinmesine ve iş sürekliliğini sağlamak için gereksiz riskleri azaltmasına yardımcı olmaktadır.

Amaç, olası riskleri belirlemek, oluşma olasılıklarını değerlendirmek ve bunları sınırlandırmak için gerekli önlemleri almaktır. Bu durum göz önünde bulundurularak, risk azaltma, düşüşleri atlatmak için bir stratejiden çok daha fazlasıdır.

İş hayatında, beklenmedik risklerin ve mali kayıplar gibi daha büyük sorunların olumsuz sonuçlarını sınırlamanıza yardımcı olabilir. İşinizi ve ekibinizi minimum risk altında tutmak için kullanabileceğiniz pek çok stratejik yöntem uygulanmaktadır.

İş Yaşamında Yaygın Olan Riskler

İşletmelerin karşılaştığı bazı yaygın riskler şunlardır:

  • Hedef sapması, netlik eksikliği, sıkı teslim tarihleri ​​ ya da kaynak eksikliği gibi proje riskleri.
  • Finansman eksikliği veya karlılığın düşmesi gibi finansal riskler.
  • Ekonomik riskler, örneğin makroekonomik durumdaki bir değişiklik.
  • Veri sızıntıları veya bilgisayar korsanlığı girişimleri dahil olmak üzere siber güvenlik riskleri.
  • Marka itibarı ile ilgili riskler, marka yönetimi ile ilgili sorunlar veya müşterilerinizin güvenindeki düşüş. Personel değişimi, yetenek eksiklikleri veya işe alımların donması gibi insani riskler.
  • Tedarik zinciri yönetimi veya operasyonel prosedürlerdeki değişikliklerle ilgili olanlar da dahil olmak üzere operasyonel riskleri de çok fazla olmaktadır.

Bu konuda risk yönetiminin ya da risk stratejilerinin çok büyük önemi vardır. Ortak Akıl Danışmanlık bu süreçte risklerin olumsuz etkilerini azaltmak için profesyonel çalışmalar yapmaktadır.

Risk Yönetim Stratejileri

Risklerle yüzleşmeye hazır olmayan şirketler kendilerini engellerle karşı karşıya bulabilirler. Bu konuda işletmelerin risklerini önemsememesi, onlara ayrılan bütçeyi aşan projelerden yetersiz sonuç alınmasına neden olur.

Tükenmişlik veya fazla çalışma ile sonuçlanan fazla çalışan personel, yüksek personel sirkülasyonu kaçırılan son tarihler, marka itibarı üzerinde belirgin bir ticari etki ve sonuçlar, durgun bir yenilik ve finansal kayıp risk yönetim stratejileri kapsamında en kötü sonuçları doğuracaktır.

Bu konuda Ortak Akıl Danışmanlık riskler ve potansiyel yansımaları en uygun şekilde çözüme kavuşturmaktadır. Ancak iş dünyasında risk yönetimi olmazsa olmazdır. Ortak Akıl Danışmanlık azaltma stratejileri, iş risklerini sınırlamanıza yardımcı olabilir, böylece temel görevlerinize odaklanabilir ve verimlilik kazanabilirsiniz.

Risk Azaltma Stratejisi

İşletmenizi istenmeyen tehditlere karşı korumak için yaygın olarak kullanılan dört tür olası risk azaltma stratejisi vardır. Bu süreçte Ortak Akıl Danışmanlık risk analizi sonucunda en uygun uygulamaları sağlamaktadır.

İlk adım şirketinizin veya projenizin maruz kaldığı riskleri belirleyin ve değerlendirin. Her şeyi biraz daha net gördüğünüzde, ivmenizi artırın ve sizi en iyi şekilde koruyacak ve ekibinizin başarısını garanti altına alacak bir risk azaltma planı oluşturun.

Potansiyel riskleri belirlemek: Riskleri projenin başlangıcında veya planlama aşamasında ele almak en iyisidir. Özellikle belirsizlik zamanlarında veya ekonomik koşullar dalgalandığında, işle ilgili riskleri sürekli olarak değerlendirmelisiniz.

Ekip toplantıları düzenleyin: riskleri belirlemek için, projede veya risklere maruz kalan faaliyetlerde yer alan ekip üyeleriyle görüşmekten daha iyi bir şey olamaz. Bu, proje ekibi, şirket yöneticileri ya da paydaşlarla bir fikir alışverişi olabilir.

Girişiminizin risklerini değerlendirirken, zaman çizelgesini, kapsamını, bütçesini, mevcut kaynaklarını ve proje kısıtlamalarını da göz önünde bulundurmanız gerekecektir. Daha geniş iş risklerini belirlemek istiyorsanız, rakiplerinizin pazar payları, performansı ve stratejisi veya potansiyel yasal riskler gibi temel faktörleri analiz edin. Ekonomik koşulları veya tahminleri göz önünde bulundurmayı da unutmayın.

Bir risk azaltma stratejisi geliştirin: Artık işletmenizin karşı karşıya kalabileceği riskleri riskleri önceden bilip, kontrol altına almalısınız. Farklı risk türlerine ve bunların her birinin potansiyel sonuçlarına uyarlanmış bir hafifletme stratejisi geliştirip, işletmeyi riske karşı uygun hale getirmek.

Şirket İçi Risk Önlemleri

Risk öngörüsü, istenmeyen bir riske bağlı olarak yol açabilecek herhangi bir eylemden kaçınmayı içeren bir hafifletme stratejisidir. Bunu yaparak, kendinizi ona maruz bırakmayı reddederek aynı zamanda potansiyel tehdidi atlatmış olursunuz.

Risk azaltma veya kontrolü, en kötü senaryoda riski veya olası etkisini sınırlamaya çalışmak için harekete geçmeyi içerir. Bu nedenle risk olarak bu stratejiyi seçerseniz, projenin başında riskleri açıkça tanımladığınızdan emin olun ve ardından çalışmanız sırasında bunları aktif olarak izlemeye çalışın. Onları kontrol edebilecek ve gerçekleşirse harekete geçebileceksiniz.

Şirket İçinde Alınabilecek Risk Önlemleri

Risk transferi, bu strateji ilgili riskle bağlantılı sonuçların sorumluluğunu üçüncü bir tarafa devretmeyi içerir. Riskin gerçekleşmesi durumunda sorumlu tutulmayacağından emin olarak işletmenizi korumanın bir yolu olmaktadır.

Risk kabulü, adından da anlaşılacağı gibi, bu strateji potansiyel riskleri tanımanıza ve kabul etmenize yol açar. Riskleri azaltmak, onları ortadan kaldırmak için mümkün olan her şeyi yapmak anlamına gelir. Bunları kabul etmek, herhangi bir hafifletme girişimi anlamına gelmez. Aksine iş riskini tanımlayarak, bunun nasıl gerçekleşebileceğini bilerek, ilerliyorsunuz.

Risk Stratejileri Kapsamları

Ortak Akıl Danışmanlık kapsamındaki hizmetlerde tüm ekip üyelerinin ve paydaşların proje kapsamı ve beklenen sonuçlar konusunda aynı fikirde olmasını sağlamak için net bir proje yol haritası oluşturulmaktadır.

Projenin kapsamını ve ilerlemesini takip etmek için düzenli olarak kontrol edilmektedir. Girişim durumunu izlemek için proje yönetimi yazılımıyla ilerlenmekte ve performans gerçek zamanlı olarak izlenmektedir.

Ortak Akıl Danışmanlık hizmetlerinde tüm projelerini tamamlanması için zaman yönetimi tekniklerini ve araçları kullanılmaktadır. Kaynak riskini azaltmak için bir kaynak tahsis planı oluşturulmaktadır. Değişen iş koşulları proaktif olarak izlenmekte ve stratejiler gerektiği gibi uyarlanmaktadır.