İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

İnsan kaynağının doğru kullanılması bir işletmenin başarılı olması için en önemli kriterdir.Kar elde etmek ,işletme için doğru marka bilinirliği ve itibarı oluşturmak ,rekabete ortak olmak ,sürdürülebilir büyümenin devamlılığı sağlamak gibi konularda işletmenin sahip olduğu kaynakların işletme için en verimli şekilde kullanılması ancak doğru ve etkin insan kaynağı ile mümkündür. Doğru insan kaynağı ancak müşterilerine doğru kurum kültürünü aktarabilmektedir.

Çalışan verimliliği ,şirketin verimliliğimi etkileyen en önemli kaynaktır.Performansı doğru ölçümlendirilip değerlendirilen , yetkinliği eğitimlerle desteklenen ,sağlıklı çalışma ortamı sağlanan personel kuruma itimat eder ve olası negatif koşullara karşı dahi sadakatini koruyabilmektedir.

İnsan Kaynakları Danışmanlık Hizmetlerimiz:

1. İnsan Kaynakları politikası oluşturmak ,

2. Şirketin reel organizasyon şemasının oluşturulması ,

3. Verimi arttırmak için ihtiyaç duyulan yeni birimlerin kurulumu ,

4. Departman bazında organizasyon şemalarının oluşturulması ,

5. Departman bazlı norm kadro analizi ve sonucunda işletme için gerekli kadroların belirlenerek revizelerin yapılamsı ,

6. Yöneticilerie yetkinlik anketleri düzenleyerek potansiyel ölçümlerini yapmak,

7. Personel özlük işlemleri 4857 sayılı iş kanununa uygunluk denetimleri yapmak, gerekli iyileştirme önerilerini yönetime sunmak ,onaylanan iyileştirmelerin uygulanmasını sağlamak ,

8. Personel iş sözleşmelerinin güncel iş kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre yeniden hazırlanması ,

9. Yöneticilere DISC testi uygulanması ,geliştirilmesi gereken konularda gerekli eğitim ve uygulamaların planlanması ,

10. Kurumsal ücret yönetimi sistemi kurulumu ,

11. Çalışma yönetmelikleri, talimatları ve prosedürleri hazırlamak ,

12. Öneri ,ödül ,ücret ve disiplin sistemini kurmak ,

13. Disiplin ve sorun çözüm sisteminin kurulması , ilgili kurulların oluşturulması ve disiplin yönetmeliklerinin oluşturulması ,

14. Performans değerlendirme yönetimi kurulumu ,

Ortak Akıl İnsan Kaynakları Danışmanlık Hizmet Süreci:

1)İnsan Kaynakları Denetim Süreci :

İşletmedeki insan kaynağı fonksiyonlarının etkinliğini değerlendirmek, verimliliğini artırmak ve süreçlerin yasalara uygunluğunun denetimini kapsar. Denetimler insan kaynakları faaliyetlerinin kurumun stratejilerine paralel olmasını sağlar.

2)İnsan Kaynkları Yönetim Süreci :

Organizasyonel yapının oluşturulması ,

İş tanımlarının hazırlanması , (Çalışma plaları,talimat ve prosedürler )

Yönetmelikler ve görev tanımlarının oluşturulması ,

Yetkinlik Modelleme ,

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık, alanında uzman danışman kadrosu ile UYGULAMAYA dayalı ve bizzat işletmenin gerçeklerini dikkate alarak İnsan Kaynakları Danışmanlık Hizmeti ile işletmeler için etkin ve verimli insan kaynağı yapılanma sistemi oluşturmaktadır.

Bizden danışmanlık hizmeti alan işletmeler hakkımızda 'Ne Düşünüyor ?'

İşletmeler ve aile şirketleri için ÇÖZÜM Ortak Akıl Yönetim ve Kurumsallaşma Danışmanlığında !

(Şirketiniz için doğru çözümü arıyorsanız bizimle iletişime geçin.)