İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Kurumsallaşmanın Amacı;başında bulunduğunuz şirketi değişen çevre koşulları,değişen teknoloji,değişen müşteri talepleri ve değişen rekabet koşullarına göre yeniden gözden geçirmek ve buna bağlı olarak gerekli önlemleri zamna kaybetmeden almaktır.Her türlü değişimin çok hızlı olduğu,bilgi teknolojilerin ağırlığını her geçen gün biraz daha fazla günümüzde yeniden yapılandırma ve buna bağlı olarak kurumsallaşma, özellikle aile şirketleri için büyük önem arz etmektedir.

Her Şirket Kurumsallaşmalı Mı? sorusuna cevap verecek olursak

Hem evet hem de hayır...

"Evet." Çünkü gelecek kuşaklara sistem kurmuş ve küresel rekabete dayanıklı "uzun erimli" bir şirketi miras bırakmak.

"Hayır." Kurumsallaşacağız diye, danışmanın aileyi,çalışanları ve yöresel özellikleri bilmeden ve tanımadan; başka bir deyişle mevcut dinamikleri göz ardın etmesi sonucu işleyen sistemi bozma riski. O halde?

Elbette sistem peşinde koşacağız ve kurumsallaşacağız.

Gelecek kuşakların yol haritasını çizeceğiz;bu anlamda Aile Konsey'ini kuracağız ve Aile Anayasası'nı oluşturacağız ki geleceğe güvenli bakalım,huzurlu olalım ve gönlümüz rahat etsin.

Peki,aile anayasası tek  başına kesin bir çözüm mü?

İş  insanına soruyorum:"Niçin kurumsallaşmak istiyorsunuz?"

Cevap çok net ve belirgin;"Gelişmek İçin."

Bunun üzerine onlara soruyorum:"Gelişmek için değişmek gerekir,değişime hazır mısınız?"

Tekrar soruyorlar:"Değişim nedir?"

"Değişim,öndekileri yakalama yarışıdır.Alışkanlıkları sorgulama alışkanlığıdır." diyorum.

Bunun için;

  • Yönetim Tarzımızda,
  • İş Yapış Yöntemlerimizde,
  • Organizasyonel Yapımızda,
  • Üretim Sistemlerimizde,
  • İnsan İlişkilerimizde,
  • Düşünce Tarzımızda Değişim Şarttır.

 

Dr.Yılmaz Sönmez/Yönetim ve Kurumsallaşma Danışmanı

Aile Şirketlerinde Kazananlar Kaybedenler