İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık  olarak, 22 yılı aşan geçmişimiz ve yönetim sürecinin her aşamasını kapsayan gerçekçi ve uygulanabilir çözümlerimizle, Türkiye’nin önde gelen firmalarına çözüm ortağı olmuş Yönetim Danışmanlığı Hizmeti ve Kurumsallaşma Danışmanlığı Hizmeti  başta olmak üzere 9 başlıkta danışmanlık sağlayan bir firmayız.

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık olarak kadrosunda bulunan uzman danışmanlarımız ile, farklı sektörlerde edindikleri deneyimlerini , çözüm ortaklarımızın kurumsal süreçlerinin iyileştirilmesi ve global entegrasyonu için geliştirilen projelerle danışmanlık hizmeti sunmaktayız.


Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık olarak danışmanlık sürecimiz dört aşamada gerçekleştirilmektedir.

1. Yönetim Kurulu Başkanı ,Yönetim Kurulu ,Üst Düzey Yöneticiler ve CEO  ile yeni vizyon, strateji ve planların oluşturulması.Yeni operasyonu gerçekleştirilmesi için en etkili organizasyon yapısının oluşturulması.İşletmeye maksimum fayda ve kazanç sağlayacak işletmeye özgü yeni yönetim anlayışı ve işleyişin yeniden tasarımlanması.

2. Verimli ve etkin iş ortamının oluşturulmasında İnsan Kaynakları Yönetimi'nin kurulması ve yeniden yapılandırılması. 

Performans sistemi ve etkili insan yönetimi modelinin oturtulması. Gerekli süreç iyileştirmelerinin yapılması. İnsan kaynağı değişikliklerinin yapılması. Yetkinlik havuzu ve her pozisyondan beklenen yetkinlik kriterlerinin çıkarılması.

3. Şirketin kar, büyüme ve verimliliğini arttıracak süreç iyileştirmelerine odaklanarak ihtiyaç duyulan departmanlara gerekli görülen konularda eğitim ve/veya danışmanlık verilmesi.

4. Aile Şirketleri'nin Kurumsallaşma sürecinde aile bireylerinin birbirleri ve çalışanlar arasındaki iletişimde çerçevenin belirlenmesi ,yetki ve sorumlulukların  net olması açısından her şirkete özgün  Aile Anayasası Hazırlama Danışmanlığı Hizmeti ile aile içi meselelerin gündemi meşgul etmemesi ve şirketin organizasyon yapısının kurumsallaşmaya  odaklanması ve üretim performansını  arttırılması sağlanmaktadır.

 

-Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık kurulduğu günden günümüze ;

*900 den fazla projeye imza atmış, 

*750'nin üzerinde firmaya Kurumsal Check-Up Danışmanlığı Hizmeti vermiş ,

*185 aileye Aile Anayasası hazırlamış ,

*1.750 seminer ve konferans vermiş ,

*14.000 'in üzerinde  mülakat gerçekleştirmiş .

*1.950 'den fazla seçme ve yerleştirme hizmeti vermiştir.

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık, UYGULAMAYA dayalı bizzat işletmenin ve ailenin gerçeklerini dikkate alarak özelleştirilmiş ve entegre çözümler üreten bir  danışmanlık firmasıdır.