İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul
Hakan KOTAN
Yatırım ve Devlet Teşvikleri Danışmanı

1972 yılında Malatya'da doğmuştur.

Lisans olarak İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği, yüksek lisans olarak  ise Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa bölümünü bitirmiştir.
Bitirme tezi konusu" Ar-Ge Desteğinin Şirket Satış, Karlılık Ve Hisse Sened Değerlerine Etkisi "  Yök sayfasında bulunmaktadır.
2006 yılından itibaren leasing, factoring ve özel sektörde pazarlama, krediler,
Ar-Ge, yatırım ve finans müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Son 5 yıldır
firmalara Ar-Ge, hibe ve teşvik konularında eğitim ve danışmanlık yapmaktadır.


Uzmanlık Alanları:


1. Ar-Ge Projeleri Hazırlama ve Yürütme,
2. Devlet Hibe ve Teşvikleri,
3. AB Projeleri Çalışmaları,
4. Ar-Ge Merkezi Çalışmaları,
5. Tasarım Merkezi Çalışmaları,
6. İhracat Teşvikleri ve İhracatı,
7. Bütçeleme, Nakit Yönetimi ve Finans Yönetimi,
8. Girişimcilik Alanlarında uzmanlaşmıştır.