İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul
Gökhan AKSU
Uluslararası Stratejik Pazarlama ve İhracat Danışmanı

Anadolu Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel ilişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Aynı zaman da Beykoz Üniversitesi – Uluslararası ticaret ve lojistik yönetimi bölümünü de başarı ile tamamladı ve bölüm 1.cisi oldu. Kendi alanında özellikle uluslararası ticaret üzerine NBA kurumunda Akredite uzmanlık sertifikası alarak uluslararası ödemeler üzerine uzmanlık edindi.

Uzmanlık Alanları:

  1. Uluslararası Stratejik pazarlama Danışmanlığı,
  2. İhracat Danışmanlığı,
  3. İthalat Danışmanlığı,
  4. Şirketler  İçin de ticarileştirme süreçleri,
  5. Uluslararası Markalaşma süreçleri,
  6. Turquality Danışmanlığı,
  7. Uluslararası teşvik süreçleri danışmanlığı,
  8. İhracat alanında müşteri bulma ve yönetme,
  9. Pazarlama teorileri ve uygulanabilirlikleri.

Bağımsız Dış ticaret Danışmanlığı hizmeti vermenin yanı sıra Focusonexport Dış Ticaret yapılanması kurucusu, Tümmiad ve birçok STK üyesi olmakla beraber, BTM (Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi) bünyesinde girişimcilik çalışmaları devam etmektedir.

Tez Çalışmaları :
1.Fast Moving Consumer Goods And Effective for Turkish Foreign Trade Process.