İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul
Gizem BALİ
Kıdemli İnsan Kaynakları Danışmanı

İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümünden Mezun oldu.

İstanbul Aydın Üniversitesinde, İşe Alım Sürecinde Psikoteknik Testler, Davranış Bilimleri, Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri, CV Okuma ve Etkili Mülakat Teknikleri, üzerine eğitimlerini almıştır.

Mülakat Teknikleri, Yetkinlik Bazlı Mülakat, Görev tanımları, İş Analizleri, Bordro, Teşvik ve İş Kanunu vb. alanlarda eğitimler almaya devam etmektedir.