İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Liderler, yaptıkları işe bağlı olarak, başkalarını motive etmeye, rehberlik sağlamaya, moral oluşturmaya, çalışma ortamını iyileştirmeye ve eylem başlatmaya yardımcı olmaktadır. Bu noktada Ortak Akıl Danışmanlık vermiş oldukları kaliteli hizmetler neticesinde çok iyi yönlendirme ve beceri sağlamaktadır.

Etkili Liderlik Kapsamı

Geçmişten bu yana birçok şirket küresel rekabetle rekabet edemedi. Başarılı olanların çoğu pazardaki yerini koruyamadı. Steve Jobs, Elon Musk ve Warren Buffet gibi liderler vizyonları, sarsılmaz kararlılıkları ve ısrarlı sıkı çalışmalarıyla kendi şirketlerini büyük zirvelere taşıdılar.

Etkili Liderlik Özellikleri

İnançları ve güçlü liderlik özellikleriyle iş dünyasına yeni bir boyut kazandırdılar. Bu konuda Ortak Akıl Danışmanlık insanların şirketlerini büyütmelerine, mükemmelliğe ulaşmalarına ve dünyada yeni dönüşümler getirmelerine yardımcı olan iyi liderlik niteliklerini kazandırmaktadır.

Etkili Liderlik Nedir?

Liderlik özellikleri, etkili liderleri tanımlayan kişisel nitelikleri ifade etmektedir. Liderlik, bir kişinin ya da bir organizasyonun bireyleri, takımları veya organizasyonları amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine doğru yönlendirme becerisini ifade etmektedir.

Verimliliği en üst seviyeye çıkarmaya ve stratejik ve organizasyonel hedeflere ulaşmaya yardımcı olduğu için yönetimde önemli bir işlev görmektedir. İyi bir lider olmak çok kolay değildir. Kişi, daha yüksek amaç ve hedeflere ulaşmalarına yardımcı olan etkili liderlik özelliklerine sahip olmalı aynı zamanda çalışanlarına da ilham kaynağı olmalıdır.

Etkili Liderlikte Dürüstlük

Genel olarak bakıldığı zaman şirket içi yönetimde rol model olan liderler, başarıda çok büyük bir role sahip olmaktadır. Dürüstlük, her liderin sahip olması gereken temel bir niteliktir. Dürüstlükten yoksunsanız, hiçbir işi başarıyla yürütemezsiniz.

İyi bir lider olmak için, koşullar ne kadar zor olursa olsun ilkelerinden taviz verilmeden ilham verilmelidir. Yanlış vaatlerde bulunmaktan veya kestirme yollara başvurmaktan, kişisel kazanç yerine düşünce ve eylemi seçmekten kaçınılmalıdır. Bu konuda Ortak Akıl Danışmanlık sağlamış olduğu hizmetlerde bu doğrultuda yönlendirmeler yapmaktadır.

Etkili Liderlikte Yenilikçilik

Yenilikçi bir lider, düşündürücü fikirleri olan yaratıcı bir dahi değildir, ancak başkalarına fikirlerini geliştirme özgürlüğü verir. Her zaman, herhangi bir eylemde bulunma isteğinden, kararlılığından ve korkusundan yoksun, harika fikirleri olan insanlar olmaktadır. Yenilikçi liderler her zaman yeni fikirlere ve tartışmalara açık özelliklere sahiptir.

Herkesi aktif bir şekilde dinlerler ve aynı zamanda başkalarını alışılmışın dışında düşünmeye motive ederler. Bu konuda liderin özellikleri her zaman yaratıcılık ve yeniliklerin peşinde oldukları için onlara diğerlerine göre bir avantaj sağlar.

Etkili Liderlikte Özgüven

Genelde kendine güvenen bir lider sahip olduğunuzu düşündüğünüz zaman, iş hayatında başarılı olmayı ve hedeflerinize ulaşmayı sağlarsınız. Kendine güven liderlik için çok önemlidir çünkü onlara risk alma, hedeflere ulaşma ve yüksekten uçma kanatları verir. Örgütsel liderler kendi sorumluluklarını üstlenirler ve pozitiflik ve güvenle yürürler.

Bu durumu göz önünde bulundurarak, liderlerin anlık kararlar almalarına, örgütsel sorunları ve çatışmaları çözmelerine olanak tanınmaktadır. İyi liderler, sorunları başkasına aktarmadan, görmezden gelmeden veya ertelemeden tam sorumluluk alır ve hızlı adımlar atarlar. Ortak Akıl Danışmanlık bu konuda en uygun motive tekniklerini sağlamaktadır.

Güçlü İletişime Sahip Lider Özellikleri

Güçlü iletişimci liderler, ekip üyesiyle samimi ve dürüst iletişim kuran bireylerdir. Mükemmel iletişim, iyi liderliğin anahtarıdır. Etkili bir lider, mesajını nasıl ileteceğini bilir. İyi konuşmacılardır ve işlerini halletmek için iletişim kurarlar. Sert değiller duruma uygun kelime ve ifadeleri seçerler ve başkalarının düşünce ve fikirlerini ifade etmelerine olanak tanırlar.

İyi iletişim becerilerine sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu anlıyorlar. Çok bilinçliler ve başkalarının davranışlarından öğreniyorlar, bu da onlara insan karmaşıklığı hakkında derin bir anlayış sağlıyor. Ortak Akıl Danışmanlık hizmetleri ofis ortamlarının samimi ve dürüst olmasını sağlamaktadır. Böylece kişiler daha güvenilir ve samimi bir iş yerinde daha motive çalışırlar.

Etkili Liderlikte Yetki Verme Yeteneği

Etkili bir şekilde yetki verme yeteneği, iyi bir liderlik kalitesidir. Akıllıca yetki vermeyi ve bundan en iyi şekilde yararlanmayı bilen iyi bir lider. Yetki devri, üretkenliği ve ekip performansını en üst düzeye çıkarmak için çok önemlidir. Ayrıca lider, herhangi bir organizasyondaki en meşgul kişidir.

Bu nedenle, ne zaman ve nasıl yetki vereceklerini bilmek, onlara en önemli işleri için daha fazla zaman verir. Ayrıca, burada dikkat edilmesi gereken önemli bir faktör, yetki verme yeteneğinin, görevleri başkalarına devretmekle sınırlı olmadığıdır.

Aynı zamanda, görevi tamamlamak için kimin gerekli beceri ve uzmanlığa sahip olduğu konusunda farkındalık ve anlayışa sahip olmak anlamına gelir. Zamandan ve gelecekteki rahatsızlıklardan tasarruf etmek için dikkatli yetkilendirme hayati önem taşır. Bu konuda Ortak Akıl Danışmanlık en uygun ve en gerekli yetkilendirme becerilerini kazandırmaktadır.

Etkili Liderlik Özellikleri

Günümüzde çok yaygın olan bir yanılgı de bireylerin doğuştan liderlik becerilerine sahip olduklarıdır. Gerçek şu ki, diğer beceriler gibi liderlik özellikleri de zaman ve pratikle kazanılabilir. Etkili ve başarılı bir lider, aşağıdaki özelliklere sahip olmaktadır. Bu bağlamda liderlik özellikleri şu şekildedir:

Etkili iletişim: Genel olarak liderler kendini sorunları ve çözümleri açık ve özlü bir şekilde açıklayabilen mükemmel iletişimciler olarak geliştirmektedir. Liderler ne zaman konuşacaklarını ve ne zaman dinleyeceklerini bilirler. Buna ek olarak, liderler farklı seviyelerde iletişim kurabilirler. Bire bir, telefon, e-posta vb.

Hesap verebilirlik ve sorumluluk: Liderler sorumluluk almaktan korkmazlar ve kendilerini her şeyden sorumlu tutarlar. Herhangi bir hatanın sorumluluğunu da üstlenirler. Liderler, takip edilmesi gereken kurumsal yapıya, kurallara ve politikalara uyarken tek başına bireyselliği destekler ve teşvik eder.

Uzun vadeli düşünme: Liderler vizyona sahip kişiler olmaktadır. Bu kapsamda liderde olması gereken özellikler arasında somut ve ölçülebilir hedefler aracılığıyla gelecek için plan yapabilme özelliği de bulunmaktadır. Sürekli değişim ihtiyacını anlarlar ve sorunları çözmek veya süreçleri iyileştirmek için yeni yaklaşımlar denemeye açıktırlar.

Etkili Liderlikte Duygusal Özellikler

Öz motivasyon: etkili liderler kendi kendini motive eder ve aksiliklere rağmen devam edebilir ve hedeflere ulaşabilir. Ek olarak, iyi liderler beklentileri karşılamak için değil, aşmak için de ellerinden gelenin en iyisini yaparlar.

Güven: liderde olması gereken özellikler arasında hemen hemen tüm iyi liderlerin ortak özellikleri güven olmaktadır. Liderler karar alma konusunda zor kararlar alabilir ve otorite ile liderlik edebilirler. Liderler kendilerine güvenerek çalışanlarında ilham ve güven verebilir. Aynı zamanda açık iletişim kurabilir ve ekip çalışmasını teşvik edebilir.

İnsan odaklılık: liderler tipik olarak insan odaklı ve takım oyuncularıdır. Bir takım kültürü geliştirebilir, başkalarını karar verme sürecine dahil edebilir ve her takım üyesi için endişe gösterebilirler. İnsan odaklı olarak, liderler diğerlerine enerji verebilir ve onları motive edebilir. Her bireyin ekibin başarısı için önemli ve hayati olduğunu hissettirerek, ekibin her bir üyesinin en iyi çabayı göstermesini sağlarlar.

Duygusal istikrar: Liderler, kendi davranışları üzerinde iyi bir kontrol ve düzenleme uygularlar ve hüsrana ve strese tahammül edebilirler. Aynı zamanda iyi bir lider, yoğun bir duygusal tepki göstermeden ortamdaki değişikliklerle başa çıkabilirler.

İyi liderler kararlıdır ve kuruluşa, çalışanlara, paydaşlara ve müşterilere nasıl yardım edeceklerini bilirler. Asla belirsiz ve belirsiz bir lider tasavvur edemezsiniz. İyi liderler, kararlarının işletmeleri nasıl etkileyeceği ya da bozacağının farkındadır. Bu konuda en büyük yardımcıları da Ortak Akıl Danışmanlık olmaktadır.