İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Gelecek Kurgucuları,Tüm Faktörlerin Değişken Olduğu Ve Hiçbir Şeyin Sabit Olmadığı

Yeni Bir Dünya, Yeni Bir Yaşam Biçimini Kuruyorlar Ve İnsanı Yeniden Tanımlıyorlar.

Ama Ben Hırs Çağının Geride Kaldığı İnsanileşme Çağını Ümit Ediyorum.

Dr.Yılmaz SÖNMEZ


Değişim Başladı

 1. Kapitalizm ve Liberalizm gerileyecek, can çekişecek, Sosyalizm daha çok konuşulacaktır.
 2. Sosyal Devlet ön plana çıkacaktır.
 3. Dünyayı 5 büyük ülke veya AB, BM gibi yapılar istedikleri gibi yönlendiremeyeceklerdir.
 4. Süper güçler yer değiştirecek, dünyanın güç dengesi Asya’ya kayacaktır.
 5. Piyasa düzenleyicisi serbest piyasa değil, daha çok devlet eliyle olacaktır.
 6. Ekonomi ve toplum bir süre içe kapanacak, küresel vatandaşlık geriye itilecektir.
 7.  Uluslararası işbirliğinin kapsamı zayıflayacak, uluslararası ve bölgesel kuruluşların etkinliği sorgulanacaktır.
 8. Devletlerde, toplumlarda ve kişilerde bireysellik ön plana çıkacaktır. 
 9. Globalizm zayıflayacak, milliyetçilik destek bulacaktır.
 10. Ticaret, eğitim, ilaç ve eğlence sektörü çevrimiçi olacaktır.     
 11.  Birçok ülkede, başta gıda ve ilaç ve tedarik endüstrisi olmak üzere stratejik önem sahip sektörlerde yerli üretim öne çıkacaktır.
 12.   Yerli üreticiler için devlet desteği politikası popülerlik kazanacaktır, dışarıya daha az bağımlı, güvenilir bir iç piyasa yaratmak hedeflenecektir.
 13. Endüstri ve çalışma şekli yenilenecek, toplantılar, konferanslar yerini online sistemler bırakacaktır. 
 14.  Yeni ulus devletler; yapay zeka, Blockchain, yüz tanıma, Big Data, çipler, işçi robotlar, dijital yönetim-dijital yaşam başlayacak.