İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Danışmanlık Başvurusunun Alınması

Firmamıza yüz yüze ,telefonla veya yazılı olarak  yapılmış başvurular en kısa sürede değerlendirilir.

Bilgilendirme Toplantısının Yapılması

Deneyimli danışmanlarımız, verilen hizmetler konusunda bilgilendirme sağlarlar.

Analiz Yapılması

Durum tespiti yapılarak gerekli görülen ve talep edilen konularda çalışma adımlarının  oluşturulması sağlanır.

 Teklif ve Sözleşmenin Hazırlanması

Firmaya özgü İş Planı hazırlanarak işletme için teklif ve sözleşme dosyası hazırlanır.

 Sözleşme Onayı

Karşılıklı görüşülerek sözleşme taraflarca onaylanır.

 Toplantı 

İşletmeye özgü hazırlanan  İş Planı uygulanırken izlenecek yol ve uygulanacak yöntemler konusunda sunum yapılır.

 Uygulama

Danışmanlarımız, belirlenen periyotlarla yerinde İş Planı'nda belirtilen danışmanlık ve eğitim adımlarını uygularlar.

 Ara Değerlendirme ve Performans Raporu

Belirlenen periyotlarda üst yönetimle performans değerlendirme toplantıları yapılarak raporlamalar  aktarılır.

 Analiz Yapılması

Danışmanlık sürecinde gerçekleşen ve son durum değerlendirmesi yapılır.

Sonuç raporu

Sözleşmede yer alan danışmanlık sürecinde gerçekleşen sonuç raporu hazırlanır ve üst yönetime sunulur.