İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

İŞLETMELERDE KRİZ DÖNEMİNDE YAPILACAK 7 HAYATİ ADIM

Krizin olumsuz sonuçlarıyla başa çıkmak için alınması gereken önlemler “kurum”, “lider”,“koçluk” ve “çalışan” düzeyinde olmak üzere, 4 aşamada ele alınabilir:

İşte önerdiğim 7 önemli adım.

1- Kurum Düzeyinde Önlemler

Sistemleri, yapısal süreçleri ve operasyonel kültürü katı olan şirketler, esnekliğin bir artı değer olduğu kriz ve değişim dönemlerinde, iyi performans gösteremez. Öte yandan sistem tasarımları ve operasyonel kültürleri esnek olan, yani insan öğesi ve liderlik üzerine odaklanmış, anlamlı bir vizyonu, yaratıcı esnekliği ve değişime adapte olma yeteneği olan şirketler hayatta kalır ve gelişir.

Cironuz Mu Düştü Panik Yok İşte 7 Adımda Kesin Çözüm!

2- Lider Düzeyinde Önlemler

Kriz dönemlerinde işten çıkarmalar başladığında, işleri artık daha az sayıda insanla, daha kısa zamanda tamamlamak zorunda kalınacağı için, insan potansiyelini yönetmek, en önemli yetkinlik haline geliyor. Bu bağlamda insan kaynakları birimlerinin, lider kadrolarıyla yakın danışmanlık ilişkileri içinde bulunmaları, liderlerle stratejik ortaklık içinde çalışmaları gerekiyor..

3- Koçluk Düzeyinde Önlemler

Koçluk hizmeti, deneyimli uzman koçla, yönetici arasında birebir uygulanan, iş ortamında performansı ya da davranışı düzeltmeye yönelik bir süreç olarak tanımlanıyor.

Yöneticilerin önceliklerini daha kolay belirlemelerini ve altında çalışanları, değişim karşısında değer yaratacak işbirliğine yönlendirmelerini sağlayan bu hizmet, kurumu belirsizlik karşısında güçlendiriyor. Belirlenen hedeflere, belirlenen süre içinde ulaşma taahhüdü içeren koçluk süreci, uygulayarak ve yaşayarak öğrenmeye dayalı bir sistem.

4- Çalışan Düzeyinde Önlemler

Çalışanlar, kriz dönemlerinde şirketlerin en büyük destekçileri olabilir. Böyle durumlarda öncelikle yapılması gereken, kilit pozisyonlarda bulunan kişileri belirlemek ve onların yeni koşullar karşısında nelere ihtiyaç duyduğunu tespit etmektir. “Kilit kişi” rolündeki bu çalışanlar, şirketin yeni hedeflere doğru ilerlemesinde önemli bir kaynak olacağından, bu kişilere, rollerinin önemini anlatmak ve destek sağlamak gerekiyor.

5- Tekrarlanan İşten Çıkarmalar

Hiç kimse işten çıkarmanın kolay olduğu bir şirkette çalışmak istemez. En büyük zararsa moraller üzerinde oluşur. Tekrarlanan işten çıkarmalar gerçekleştiğinde çalışanlar birsonraki adımda sıranın kendilerine geleceğini düşünür. Moral motivasyon etkinliklerini sıksık yapın.

6- Fiyatları Düşürmek

Fiyatları indirmek müşterilerle uzlaşmaktan farklı etkiler yapabilir. Uzun vadede müşteri gözünde ürünün değerini değiştirir. Onun yerine müşterinin daha kolay ulaşmasını sağlamak, pazarlama çalışmaları, müşteriye katkısının vurgulanması daha anlamlı olabilir.

7- Çalışanlarla İletişimsizlik

Yöneticiler azıcık bir bilginin bile uzun yollar katettiğini çoğu zaman unuturlar. Çalışanların şirkette neler olduğunu anlamalarına izin verin. Aksi durumda dedikodular devreye girer. Bazı bilgilendirmeleri önceden yapın. Personel birbirinden değil bizzat birinci yetkiliden duymaları daha etkili olur.

Konu ilginizi çektiyse detaylı bilgi ve danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz