İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

75 aile şirketi üzerinde yaptığımız araştırmada, Türk ekonomisinin girişimci özellikleri arasında işletme yapılarına aile şirketlerinin egemen olduğu ve farklı kuşaktan girişimciler açısından önemli bir değişiklik gözlenmediği saptandı. Araştırmada, girişimcilerin henüz çağdaşlaşmanın eşiğinde bir görünüm sergilemediği de tespit edilmiştir. Bu da aile şirketlerinde önemli sorunlar olduğunun bir göstergesini oluşturuyor. 

Çanlar Aile Şirketleri İçin Çalıyor!

Aile şirketleri kısa ömürlü ve bunun çok farklı nedenleri bulunuyor. Bu nedenlerden bazılarını şöyle sıralamak mümkün:

 • Yeni ürün ve yeni iş modelleri geliştirmede karşılaşılan güçlükler
 • Sermaye yetersizliği
 • Stratejik düşünememe, Kötü yönetim alışkanlıkları ve kurumsallaşamama, İyi bir belge ve bilgi akışı sağlayamama
 • Maliyetleri kontrol edememe
 • Şirketi iyi bir fiyata satıp rahat etme isteği
 • Piyasalardaki değişimleri gözlemleme ve tahmin etmede yetersiz olması
 • Şirket içi raporlamada yetersizliği ve hesap sormadaki eksiklikler
 • Aile içi sorunların işe yansıması
 • Aile kontrolünü kaybetmeden büyümek için gerekli mali kaynakların temindeki güçlükler
 • İşin ve ailenin ihtiyaçları arasındaki çelişkiler bulunması
 • Bir sonraki kuşağa devir planlamasının yapılmaması
 • Aile liderinin işi zamanında terk edememesi
 • Yetenekli profesyonelleri aile şirketine çekmede karşılaşılan zorluklar
 • Kardeşler veya kuzenler arasındaki rekabet, veliahdın kabul edilmemesi
 • Ailenin kültürü ile, şirketin ve profesyonel yönetimin kültürleri arasında giderilemeyen çatışma

Yukarıdaki maddeler aile işletmelerin çözmesi gereken konular. Çözen işletmeler ayakta kalıyor, çözemeyenler Karacahmet Mezarlığında kendine yer ayırtıyor. 

İşletmelerdeki sistem sağlıklı hale getirilmesi ile şirket kurumsallaşarak geleceğin büyük firmaları arasında kendine yer bulabilecektir. Bu kapsamda Aile Şirketi Yönetimi hizmetleri ile firmalar uzun ömürlü olmaktadır.

Konuyla ilgili detaylı bilgi ve danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz. yilmaz@ortakakildanismanlik.com