İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

İşletmelerde kurumsallaşma kritik bir aşamadır. Sistemleşmek anlamına gelen kurumsallaşma için şirketlerde sistem parçalarının, rollerinin ve görevlerin belirlenmiş olduğu ve bütünleşik şekilde çalışabildiği bir yapıdır.

Kurumsallaşma, bir işletmenin tüm faaliyetlerini sistematik bir hale getirir. Sıkıntı çeken birçok firma için kaçınılmaz olan kurumsallaşma, ulaşılmaz gibi görünse de bazı araçlar kullanılarak kurumsallaşabilmeniz mümkün. Böyle bir yönetimin altyapısında uygulanan ve inanılan bir amaç ve gelecek hedefleri vardır.

Bunun yanında ayrıntılı şirket politikaları de bulunan kurumsal şirketler, yöneticiler ve çalışanlarla bir örgüt kültürü oluşur ve geleceğe yönelik stratejiler belirlenir. Dokümantasyon düzenlenir ve bürokratik fazlalıklar daha kolay tespit edilir. İş bölümünün görevlerin, sorumlulukların ve yetkilerin belirlenmiş olduğu kurumsal şirketler üretim alanında hizmet veriyorsa standardizasyon sağlanır ve çalışanlara, müşterilere, tedarikçilere karşı dürüst olunur. 

Kurumsallaşma Nedir?

Birçok işletmenin hedeflediği bir aşamadır. Başarılı işletmelerin kurumsallaşma süreçleri tamamlandığında hedeflerine varmaları daha kolay hale gelir. Bu işletmeler, çalışanlarından bağımsız olarak oluşturdukları sistemi karşı tarafa aktarabilmeyi hedefler. İşletmeyi tanıtan unsurlara ve uygulamalara yer verilir ve amaçları büyüme, kar elde etme ve buna uygun adımlar atmalarıdır. 

Öncelikle kurumsallaşabilmek için faaliyetlerin sistemli bir şekilde yönetilebilmesi için fonksiyonlara yer açılmalıdır. Kaynaklar, hedefler, yönetim stratejisi ve pazarlama stratejileri gibi faaliyetleri, işletmenin kurumsal kimliğe ve imaja sahip olmalarını sağlar. Kurumsallık için gerekli kaynaklar doğrultusunda misyon, vizyon ve değerlerin belirlenmesi gerekiyor. Kurumsal kimlik göstergesi olan araçlar ise amaçlar, görsel, logo, semboller ve misyon ve vizyondur. 

Şirketlerde Kurumsallaşma

İşletmelerde yönetim planlama, koordinasyon, yönlendirme ve denetimden oluşuyor. Bu işletmelerden beklenen şey, tüm aşamaları başarılı şekilde yönetmeleridir. Kendilerini tanıtan ve gösteren, kurumsal iletişim alanında gelişen noktaları ve yenilikleri takip etmeleri ve bunlara gerektiği ölçüde yatırım yapmaları gerekiyor. 

Stratejiler ve planlar işletmelerin varlıklarını sürdürmeleri için önemlidir. Bu planlar departman arası iletişim ile belirlenir ve kurumsal iletişim, nasıl planların hazırlanması gerektiğine katkı sağlar. 

Kurumsallaşmada Önemli Konular Neler?

Kurumsallaşma için bazı önemli konular vardır. Bunlardan ilki vizyon ve misyonun net olarak belirlenmesi ve bu doğrultuda faaliyetlerini yürütmesidir. Aile şirketleri yönetim kurulunda bağımsız üyeler bulundurulmalı ve bir aile anayasası hazırlamalılardır. Aynı zamanda kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere iş planları yapılmalıdır.

Şirket içindeki kural ve yönergeler tam olarak belirlenmeli ve iş ve görev tanımları net olmalıdır. İşletmede mali işler, üretim ve pazarlama gibi birimlerin de iş akışları takip edilerek dokümantasyon yapılmalıdır. Yetki ve sorumluluklar dağıtılırken objektif ve net olmanın yanında bu sorumluluk ve yetkiyi taşıyabilecek ve yerine getirebilecek kişilere verilmelidir. Duygusallıktan kaçınılmalı ve mantıkla hareket edilmelidir. Kararlar, bireysel olarak değil tartışılarak ve ikna yöntemiyle alınmalıdır. 

Kurumsallaşmanın Şirketlere Yararları

Kurumsallaşma danışmanlığı, kalıcı ve verimli bir yapının ortaya çıkmasını sağlar. Şirkette çalışanlar daha değerli hale gelir. Yanlış, hata, suiistimal, çatışma ve kayırmacılık kurumsal şirketlerde daha kolay önlenir ve işi kolaylaştırır. İşlem süreçlerini kısaltır ve maliyetleri azaltır. Ayrıca çalışanlara, müşterilere verilen değerin artmasına bağlı olarak hizmet kalitesi de artar. Bu da başarılı şirket oluşumunda en önemli adımdır.