İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul
Bize Ulaşın

İşletmelerin büyümeye ve yükselmeye başladığı noktada, oluşmaya başlaması gereken Kurumsallaşma, kritik bir evredir.

Bu seviyeye gelememiş işletmelerin, kurumsallaşma  gayreti göstermesi gerekmeyebilir. Çünkü bu süreç, belirli bir bürokrasi ve iş yükünü beraberinde getirir. Bu durum büyük işletmelerde rahatsızlık oluşturmaz. Aksine büyüklüğü korumak için gerekli olduğundan kolayca uygulanabilir. Ancak küçük işletmeleri, bu iş yükü, esas işten daha çok meşgul ederse işletmenin hareket kabiliyeti azalacaktır.

Kurumsallaşmamış firmalarda; 

1- Firma sahipleri, tüm operasyonları sıkı kontrol etme eğilimindedir,

2- İnsan Kaynakları yönetiminde uygulamalar kurallara bağlı değil, firma sahibine bağlıdır,

3- Süreç ve çalışanların performans takip sistematiği yoktur, yöneticiler bilgiyi kendilerine yakın olan çalışanlardan alırlar,

4- Yetki ve sorumluluklar belli değildir,

5- Birimlerin iş akışları net değildir.

 

Peki Kurumsallaşmak Nedir?

Bir işletmenin, faaliyetlerini; kişilerin varlığına bağımlı olmadan, sürdürebilmesini ve geliştirilebilmesini sağlayan bir yapı oluşturmasıdır.

Bu yapının oluşturulabilmesi için;

 

 • Tüm kilit noktalarda aile bireylerinin bulunması yerine, özellikle uzmanlık isteyen birimlerde profesyonellerin çalıştırılması için yetki devri gerekebilir,
 • Günün koşullarına, pazar ve müşteri trendlerine göre ‘Durumsal Yönetim’ anlayışından, ‘Planlı Yönetim’ anlayışına geçmek doğru olur,
 • Amaçlara uygun bir örgütsel yapının oluşturulması çok önemlidir,
 • Yetki ve sorumlulukların belirlenmesi gerekir,
 • Şirkette vizyon, misyon, kurum değerleri tanımlanmış ve çalışanlar tarafından biliniyor olmalıdır,
 • Yapılması gereken işler, süreçler tanımlanmış, standart hale getirilmiş olmalıdır,

Kurumsallaşma ile hedeflediğimiz;

 • Tek adam yönetiminden uzak, sistematik olarak işleyen bir örgüt yapısı,
 • Uzun vadeli planları, verilere dayalı takip sistemleri olan, profesyonelce yönetilen bir işletme,
 • Tüm uygulama ve süreçlerin standart olduğu bir firmadır.

Ancak böyle bir yapıda , işletmenin sahip olduğu büyüme potansiyelinin açığa çıkarılması, işletmelerin gelişmesi, sürekliliğinin ve nesillere devrinin sağlanabilmesi mümkündür. Bu, işletmenin önemli noktalarında insanın olmayacağı anlamını taşımaz, yöneticilerin olmadığı anlarda aksama yaşanmadan sürdürülmesi anlamına gelir.

Bir değişimin gerçekleşebilmesi için yönetimin bakış açısı ve yaklaşımı çok önemlidir. Kurumsallaşma kavramına işten kalan zamanda, ilgilenilecek bir ek görev olarak bakılmamalıdır. Kurumsallaşma bir değişim sürecidir ve başında mutlaka tepe yönetici olmalıdır.

Kurumsallaşma için Araçlar

Kurumsallaşma bir süreç olarak ele alınmalı ve bu sürecin adımlarının planlanması ve dikkatle takip edilerek uygulanması gerekir. Bunun için, bir eylem planı belirlenmelidir. Süreç sorumlusuna üst yönetimin vereceği destek çok önemlidir. Kurumsallaşma adına yapabileceğimiz çalışmalar;

 • ISO 9000, ISO 14000, OHSAS, ISO 10002 vb belgelerin istediği yapıları kurmak görev tanımlarını ve süreç işleyişlerini standart hale getirmeye yarar. Belge ilk amaç olmamak kaydıyla, doğru kurulan ISO 9001 kurumsallaşmanın ilk adımıdır.
 • Elemanların sürekli eğitim alması ve ekip çalışmalarında yer alması sistemin benimsenmesini sağlar, kalite ve müşteri bilinci oluşmasına yardımcı olur.
 • Aile Anayasası hazırlamak ailenin kurumsallaşmasını sağlar,
 • ‘Süreç Yönetimi’ uygulamak, kritik süreçlerin belirlenerek iyileştirilmesi ve standart hale getirilmesi, hataları ve müşteri şikayetlerini azaltacak, terminleri kısaltacaktır.
 • Kısa ve Uzun Dönem Planlı Yönetim (Stratejik Planlama), firmanın vizyonuna , hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacaktır.
 • İnsan Kaynakları uygulamalarına ( performans değerlendirme, ödüllendirme, ekip çalışmaları vb) önem vermek ve kaynak ayırmak, katılımcılığı, motivasyonu ve firmaya bağlılığı, ekip ruhunu sağlayacaktır.
 • EFQM Mükemmellik Modeli’nin temel alınması ve bu yönde yapılanmak için çaba göstermek daha kapsamlı bir çalışma gerektirmekle birlikte, mükemmel bir şirket olma yolunda kalite yolculuğuna çıkmanız için doğru bir yöntem olarak önerilebilir.