İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Aşağıdaki sorular bir şirketin kurumsallaşma düzeyini kendi kendine tespitinde yardımcı olacaktır:

  • Şirketinizin herkesçe bilinen yazılı misyon ve vizyon tanımları var mıdır?
  • Şirketin organizasyon yapısı (personel kalitesi ve yönetim tarzı) kurum stratejisini desteklemekte midir?
  • Şirketin yönetim kurulunda aile dışından profesyoneller yer almakta mıdır?
  • Şirketinizde İnsan Kaynakları, Satın alma, Muhasebe, Finansman, Üretim, Pazarlama gibi birimlerinin iş akışları belli midir? Düzenli olarak raporlar sunmakta mıdırlar?
  • Her iş için talimat, prosedür, iş tanımları ve prosesler belirli midir? Herkes buna uymakta mıdır?
  • İnsan Kaynakları yazılı prosedürü oluşturulmuş mudur?
  • Kurum içi ve kurum dışı iletişim sistemli bir biçimde sağlanmakta mıdır?

Bir Şirketin Kurumsallaşma Düzeyi Şu Şekilde Anlaşılabilir!

Yukarıdaki sorulara verdiğiniz cevaplar içinde HAYIR’lar var ise acilen kurumsallaşma çalışmalarına başlamanız gereklidir.