İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul
Bize Ulaşın

Aşağıdaki sorular bir şirketin kurumsallaşma düzeyini kendi kendine tespitinde yardımcı olacaktır:

  • Şirketinizin herkesçe bilinen yazılı misyon ve vizyon tanımları var mıdır?
  • Şirketin organizasyon yapısı (personel kalitesi ve yönetim tarzı) kurum stratejisini desteklemekte midir?
  • Şirketin yönetim kurulunda aile dışından profesyoneller yer almakta mıdır?
  • Şirketinizde İnsan Kaynakları, Satın alma, Muhasebe, Finansman, Üretim, Pazarlama gibi birimlerinin iş akışları belli midir? Düzenli olarak raporlar sunmakta mıdırlar?
  • Her iş için talimat, prosedür, iş tanımları ve prosesler belirli midir? Herkes buna uymakta mıdır?
  • İnsan Kaynakları yazılı prosedürü oluşturulmuş mudur?
  • Kurum içi ve kurum dışı iletişim sistemli bir biçimde sağlanmakta mıdır?

Yukarıdaki sorulara verdiğiniz cevaplar içinde HAYIR’lar var ise acilen kurumsallaşma çalışmalarına başlamanız gereklidir.